Zápis do 1. ročníka

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Štvrtok 23. 3. 2017

Štvrtok 23. 3. 2017

Plán práce na marec 2017

 

     

01.03.   Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2.tupeň

27.03.  Exkurzia do spalovne OLO 7.roč.,6.roč.

02.03.  Divadelné predstavenie žiakov 5.roč. pre žiakov 1.,2.roč.

03.03   Divadelné predstavenie žiakov 5.roč. pre MŠ

06.03.-10.03.   Lyžiarsky výcvik

06.03, Hviezdoslavov Kubín šk.kolo I.stupeň

14.03.  Pytagoriáda - okr.kolo 3.,4.,5.roč.

15.03.  Pytagoriáda - okr.kolo 6.,7.,8.roč.

15.03. Kolotoč kníh - 3.A,3.B,5.tr.

17.03.  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

20.03.  Matematický klokan

21.03.  Peru - štyri strany sveta

22.03.  Svetový deň vody

20.03.-24.03. - Intenzívny kurz - Anglického jazyka

31.03. - Noc s Andersenom 3.A, 3.B

03.       Výstavka kníh spojená s predajom  

03        Literárny súboj 2.A, 2.B

03        Atletika 2.A, 2.B

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 949304

Testovanie 9

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9 - 2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovanie realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Náhradný termín Testovania 9 - 2017 sa uskutoční 20. apríla 2017

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 05.04.2017 riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy z dôvodu konania Testovania  9 - 2017.

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do prvého ročníka bude 6.apríla 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

E-mail: skola@zssgrob.edu.sk

Tel. 0336478303

Zápis do 1.roč.2017.docx

       
     
   

 

 

 

2% resp. 3% dane

                                      

Vážení rodičia a priatelia školy,

prosíme Vás o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3% Vami zaplatenej dane za rok 2016.

 

Vyhlasenie 2% resp. 3% 2016 1.rtf

Zber papira

V dňoch 24.04. až 26.04. sa bude konať - ZBER PAPIERA

 

 

 

 

Výška príspevku

Vážení rodičia, OZ Rodičia a priatelia ZŠ a MŠ v Slovenskom Grobe na svojom zasadnutí schválilo výšku finančného príspevku na II. polrok školského roka 2016/2017  10.- € na žiaka + dobrovoľný príspevok.

Ďakujeme

 

 

Škola v prírode

V termíne od 12.6.2017 do 16.06.2017 sme sa opäť rozhodli zorganizovať ŠvP pre deti I.stupňa v hotely Vršatec v srdci Bielych Karpát. Ubytovanie je v moderných 2 až 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Cena na jedneho žiaka je 125 € + doprava.

V cene je zahrnuté -

- ubytovanie 5 dní, 4 noci,

- 5 x denne strava + pitný režim,

- komplexné cestovné poistenie,

- animačný program,

- zdravotný dozor,

- autobusový výlet do Trenčína - Trenčiansky hrad,

- darček pre každého účastníka školy v prírode.

V prípade záujmu prosím vyplňte prihlášku a spolu so zálohou 60 € odovzdajte triednej učiteľke do 11.11.2016.

 

Krúžok - Veselá angličtina

Krúžok - Veselá angličtina

rozdelenie do skupín:

 

klikni: Kruzok_Vesela_anglictina(1).docx

 

 

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Od 10.10. do 14.10 sa konal na škole zber papiera.

Vyhodnotenie jednotlivec:

1. miesto     Bianca Grancová  2.A             919 kg

2. miesto    Lujza Kuráková    2.B             840 kg

3. miesto    Lukáš Virgovič     3.A            619 kg

 

Vyhodnotenie trieda:

1. miesto    2.A    1.197,5 kg,    na žiaka-79,83 kg

2.miesto     2.B    1.233,0 kg,   na žiaka-77,06 kg

3.miesto     3.A    1.365,0 kg,  na žiaka-65,00 kg

 

 

 

Výška príspevku na dieťa v MŠ a žiaka v ŠKD

Od 1.1.2016  na základe VZN obce Slovenský Grob č. 2/2015 platí výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 11,00 eur, v ŠKD  na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí 9 eur.  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo výške 1 euro mesačne na stravujúceho stravníka - dieťa MŠ a žiaka ZŠ.

ZP ŠKD     9.-12.2016 36.-€

ZP MŠ      9.-12. 2016 44.-€

 

č.ú. v tvare IBAN SK25 0200 0000 0016 7446 6653

Úhrada stravného

Úhrada stravného na príslušný kalendárny mesiac - v hotovosti u vedúcej stravovne alebo internet-bankingom na č.ú. SK93 6500 0000 0000 2006 3906  + poplatok za platbu 0,26.-. 

December 2016  I. stupeň ZŠ     15,20.-

                       II. stupeň    16,16.-

                      MŠ                    17,92.-

                      desiata                5,60.-

              

Január 2017  I. st.ZŠ               16,15.-

                       II.st.ZŠ             17,17.-

                      MŠ                     19,04.-

                      desiata                 5,95.-

                    

Február 2017   I. st. ZŠ           13,30.-

                     II.st.ZŠ              14,14.-

                     MŠ                     22,40.-

                     desiata                 4,90.-

            

 

    

 

 

 

 

 

3. miesto v kategórií A

smiley  Naša škola sa zapojila v rámci zberu papiera do "Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera a lepenky" - 6.Ročník v školskom roku 2015/2016 a získala 150.-€  ako odmenu za 3. miesto v kategórií A - v množstve vyzbieraného papiera a lepenky v prepočte na jedného žiaka.

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže "Škola plná zážitkov"

zoznam viťazov.docx

brožúra k výročiu.pdf

Škola plná zážitkov

 

ZŠ s MŠ pri príležitosti 50. výročia školy vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž "Škola plná zážitkov".

Namaľujte, nakreslite, urobte koláž, grafiku alebo ľubovoľnou technikou zobrazte našu školu a pestrý život v nej.

Plagát-Škola  plná zážitkov.docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria