Zápis do 1. ročníka

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Štvrtok 25. 5. 2017

Štvrtok 25. 5. 2017

Plán práce na máj 2017

 

     

03.05.  Mladý záchranár - okr.kolo

03.05.-04.05.- Dopravné ihrisko - I.stupeň

04.05.  Slávik Slovenska - okr.kolo

05.05.  Hliadka mladých zdravotníkov - okr.kolo

05.05.  Vzdelávaním pre udržateľný rozvoj spol.Henkel - 1.A,1.B,1.C

10.05.  Kolotoč kníh - 3.A,3.B,5.tr.

12.05.-19.05.  Plavecký výcvik

12.05.  Ukážky policajnej činnosti

14.05.  Deň matiek

17.05. Atletika - obvodné kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1002709

Vajnorská miniolympiáda

Deti I. stupňa sa dňa 23.05.2017 zúčastnili v Bratislave miestnej časti Vajnory na "Vajnorskej miniolympiáde" a vybojovali krásne 3. miesto.

link foto:

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f7e9e3db-ee32-4b20-a858-bb257da4d61e?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

 

 

 

Voľné pracovné miesto

Hľadáme učiteľa/učiteľku                                                                                                                                                   - pre I. stupeň ZŠ

 

                                                     s nástupom od septembra 2017. Požadujeme pedagogické vzdelanie.

Svoj životopis posielajte na adresu - E-mail: skola@zssgrob.edu.sk,  alebo  poštou: ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob

Tel. 0336478303

       
     
   

 

 

 

Stroj na jednotky

Vzdelávací program - Stroj na jednotky je určený pre domáce upevnenie a precvičovanie vedomostí získaných v škole z MAT, SJL, ANJ.

Poplatok 8€ na školský rok 2017/2018.

Viac informácií nájdete na:

www.strojnajednotky.sk                                           

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Od 24.04. do 26.04 sa konal na škole zber papiera.

Vyhodnotenie jednotlivec:

1. miesto     Kristína Vašíková  8.tr.      1.840 kg

2. miesto    Bianca Grancová   2.A           800 kg

3. miesto    Kevin Paxian         2.A           320 kg

 

Vyhodnotenie trieda:

1. miesto    2.A   1.407 kg,    na žiaka-87,93 kg

2.miesto     8.tr  2.082 kg,   na žiaka-86,75 kg

3.miesto     3.A  1.032 kg,    na žiaka-49,14 kg

Vyhodnotenie zberu papiera po triedach.docx

 

 

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 04.05.2017 v čase od 8:00 - 16:00 hod.

 

 

 

2% resp. 3% dane

                                      

Vážení rodičia a priatelia školy,

prosíme Vás o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3% Vami zaplatenej dane za rok 2016.

 

Vyhlasenie 2% resp. 3% 2016 1.rtf

Škola v prírode

V termíne od 12.6.2017 do 16.06.2017 sme sa opäť rozhodli zorganizovať ŠvP pre deti I.stupňa v hoteli Vršatec v srdci Bielych Karpát. Ubytovanie je v moderných 2 až 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Cena na jedneho žiaka je 125 € + doprava.

V cene je zahrnuté -

- ubytovanie 5 dní, 4 noci,

- 5 x denne strava + pitný režim,

- komplexné cestovné poistenie,

- animačný program,

- zdravotný dozor,

- autobusový výlet do Trenčína - Trenčiansky hrad,

- darček pre každého účastníka školy v prírode.

V prípade záujmu prosím vyplňte prihlášku a spolu so zálohou 60 € odovzdajte triednej učiteľke do 11.11.2016.

 

Krúžok - Veselá angličtina

Krúžok - Veselá angličtina

rozdelenie do skupín:

 

klikni: Kruzok_Vesela_anglictina(1).docx

 

 

 

 

Výška príspevku na dieťa v MŠ a žiaka v ŠKD

Od 1.1.2016  na základe VZN obce Slovenský Grob č. 2/2015 platí výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 11,00 eur, v ŠKD  na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí 9 eur.  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo výške 1 euro mesačne na stravujúceho stravníka - dieťa MŠ a žiaka ZŠ.

ZP ŠKD     9.-12.2016 36.-€

ZP MŠ      9.-12. 2016 44.-€

 

č.ú. v tvare IBAN SK25 0200 0000 0016 7446 6653

3. miesto v kategórií A

smiley  Naša škola sa zapojila v rámci zberu papiera do "Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera a lepenky" - 6.Ročník v školskom roku 2015/2016 a získala 150.-€  ako odmenu za 3. miesto v kategórií A - v množstve vyzbieraného papiera a lepenky v prepočte na jedného žiaka.

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže "Škola plná zážitkov"

zoznam viťazov.docx

brožúra k výročiu.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria