Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

SCHRÁNKA dôvery

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Čítajte viac...

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

Zvoní nám...

07:45 - 08:30   1.hodina

08:40 - 09.25   2.hodina

09:40 - 10:25   3.hodina

10:45 - 11:30   4.hodina

11:40 - 12:25   5.hodina

12:35 - 13:20  6. hodina

13:40 - 14:25   7. hodina

ŠKOLSKÉ NOVINY

ŠKOLSKÉ NOVINY V NAŠEJ ŠKOLE prostredníctvom projektu - "TASR do každej školy".

Haloooó,  spolužiaci! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín„ ŠKOLÁK“,  môže prispievať každý aktuálnym postrehom. Píšte a svoje príspevky posielajte na skolak.noviny@gmail.com

Matematická olympiáda

Okresná komisia v Modre vydala potvrdenie o úspešnej účasti - Jakubovi Virličovi v matermatickej olympiáde v kategórii Z5 v školskom roku 2017/2018.

Blahoželáme!

VŠETKOVEDKO

 VŠETKOVEDKO-súťaž pre zvedavé deti, ktoré chcú spoznať svet

Dňa 30.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO, do ktorej sa mohli zapojiť deti 2.-5. ročníka. Najlepšími sa stali a titul "všetkovedko" získali:

2. A Maria Aidé Kubišová - stala sa zároveň aj "všetkovedkom školy"

2.B Dávid Vajda

      Timotej Ďurikovič

2.C Patrik Hrdlička

3.B Lujza Kuríková

      Petra Váleková

4.B Marian Valter

5.tr. Rebecca Mrázová

        Kristína Khandlová

Víťazom blahoželáme!

Aj ostatné zúčastnené deti boli šikovné a získali titul "všetkovedkov učeň".

 

Šaliansky Maťko

Rebecca Mrázová - 3.miesto v okresnom kole-Šaliansky Maťko

Blahoželáme

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo.

V poradí 28.ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku priviedol 16. januára 2018 do Pezinka žiakov z celého okresu. Tí si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny v priestoroch Základnej školy na Bielenisku. Kategórie 1A sa zúčastnila aj naša žiačka zo 7.A triedy Petra Hudecová, ktorá obsadila krásne 6. miesto. SRDEČNE BLAHOŽELAME!

Plán práce

Plán práce:

01.02. - karneval I.stupeň

02.02. - polročné prázdniny

06.02. - vých.koncert ECO H2O TOUR - celá škola

06.02. - Geografická olympiáda - okresné kolo

07.02. - Čas premien - 7.ročník

08.02. - Biologická olympiáda  - okresné kolo

12.02. - Vietnam-brána do Indočíny 6.,7. ročník

14.02. - div.predst.-Opice z našej police 2.roč.

14.02. - Valentínska pošta

15.02. - Dejepisná olympiáda - okr.kolo

15.02. - kino - ŠKD "Paddington 2"

27.02. - div.predst.-Zhavranelí bratia 1.roč.

19.02.-23.02 - lyžiarsky výcvik

 

 

2. február - Hromnice

Na Hromnice o hodinu více

je určite najznámejšia charakteristika 2. februára. A treba dodať, že aj najnespochybniteľnejšia, pretože krátenie noci je úkaz, ktorý vnímajú všetci, prinajmenšom tí, ktorí ráno vstávajú pred siedmou a tešia sa, že už nie je taká tma.

Tradične je druhý február zviazaný so sviatkom, ktorý má korene v predkresťanskej, staroslovanskej kultúre a je známy ako Hromnice.

Ďalšie pranostiky sú také, ako všetky ľudové pranostiky - raz sedia, inokedy nie. Väčšina z nich prorokuje, že ak je na Hromnice poriadna, tuhá zima, znamená to skorý príchod jari a pekné leto; a naopak, teplé Hromnice veštia studenú jar a zlú úrodu.

Napríklad: Keď sú na Hromnice veľké chumelice, veselo si puká sedliak zo svetlice. Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne. Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli. Keď sú na Hromnice snežné povetrnice, objaví jar skoro usmievavé líce.

Prešli Hromnice, koniec sanice. Hromnice, zimy polovice. Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.

Zdroj: www.panorama.sk

4. február

Svetový deň rakoviny ( pripomína sa od 2002, v Paríži 2000 prijali chartu proti rakovine – chartu práv onkologických pacientov), ak poznáte niekoho, kto trpí touto ťažkou chorobou, buďte k nemu ohľaduplní .

14. február

Sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbencov - netreba azda pripomínať zaľúbeným, ale určite treba pripomenúť osobu Valentína. Bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296.

Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

21. február

Medzinárodný deň materinskej reči (UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000). Poznáte verše P.O.Hviezdoslava: Ó, mojej matky reč je krásota, milota, rozkoš svätá...? Svoju materinskú reč, slovenčinu, majte v úcte a používajte ju v najčistejšej spisovnej forme ako hrdí občania Slovenskej republiky.

Posledný februárový týždeň - Medzinárodný týždeň priateľstva je príležitosťou, ako získavať nových a upevniť puto so starými priateľmi.

 

Fašiangy

 

predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Názov je odvodený z nemčiny. Fašiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny - prírodnej, alebo aj spoločenskej. Iné hromničné pranostiky sa obmedzujú len na konštatovanie, že Hromnice sú začiatkom konca zimy.

„Deti deťom 2017“ - 2. miesto

Žiaci 4. B triedy pomohli nášmu školskému Klubu Ekofans a zapojili sa do súťaže „Deti deťom 2017“ (Strom života). Žiaci vytvorili vianočné pozdravy z recyklovaného papiera a vyhrali druhé miesto. Foto...

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Škola v prírode

   

Vážení rodičia,

v šk.roku 2017/2018 sme sa opäť rozhodli zorganizovať ŠvP pre deti I.stupňa v termíne od 7.5.2018 - 11.5.2018. Miestom pobytu je penzión Iveta v Radave (www.penzioniveta.com). Cena na jedného žiaka je 130€ +doprava.     

 Škola v prirode Radava         

Projektové vyučovanie - HOVORME O JEDLE - strieborný diplom

     

        Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách n.o. udeľujú STRIEBORNÝ DIPLOM za aktívnu účasť v 5. ročníku súťaže "Hovorme o jedle" - Základnej škole s materskou školou Slovenský Grob

         
       Cieľom rojektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Plnenie Národného programu prevencie obezity

Streda 21. 2. 2018

Počet návštev: 1261762

 

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v Materskej škole s Slovenskom Grobe, Školská 13,

dňa 03.05.2018 v čase od 08:00-16:00 hod.

Podmienky prijatia stanovené zákonom č.245/2008 Z.z.

Prednostne sa prijímajú deti:

- s odloženou školskou dochádzkou,

- s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,

- diaťa, ktoré dovŕši piaty rok života k 31.08.2018

Pri zápise zákonný zástupca predloží vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť aj s potvrdením o povinnom očkovaní.

Pasovačka prvákov

Všetci si pamätáme, ako naši prváci v septembri, plní očakávania prišli so svojimi rodičmi a zasadli do školských lavíc. Už sa  mnoho naučili. Vedia čítať, počítať a veríme, že aj  rodičia sú s nimi spokojní.  My učitelia sme hrdí, akých máme skvelých prvákov. 31. januára pani riaditeľka ich  pasovala veľkou školskou ceruzou a stali sa ozajstnými členmi  školskej rodiny.

Foto...

Video...

 

Karneval

Máme majsterku Slovenska

Blahoželáme našej žiačke Alexandre Filcovej, ktorá získala I. miesto na Majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní v kategórii starších žiačok.  Foto...

eco H2o tour

  Vystúpenie Thomasa Puskaileara  bolo venované environmentálnej tematike – VODE. Našim žiakom pripomenul, aká voda je dôležitá a potrebná. Hravou formou informoval o vode, jej výskyte na planéte. Zameral sa aj na jej  každodenné využívanie a hlavne plytvanie vodou. Žiaci sa dozvedeli ako šetrne splachovať, sprchovať sa, či umývať si zuby. Zdôraznil aj fakt, že Slovensko je jednou z krajín, kde sa PITNÁ VODA POUŽÍVA aj ako ÚŽITKOVÁ!

Všetci prítomní si pôsobivý koncert užili, mladším žiakom sa veľmi páčili farebné bubliny, starším tipovanie a všetkým sympatický spevák.

Foto...

Zmena platenia stravy

Vážení rodičia,

od 1.1.2018 nastáva zmena v platení stravy v školskej jedálni. Platba bude výlučne prebiehať len na číslo účtu . V hotovosti sa platiť už nebude dať. Zmena platí pre MŠ, ZŠ.

Pokyny o platbe za stravu v ŠJ.docx

Vianočná akadémia

U nás zvoní počas celého školského roka. No zvonenie  vo vianočnom šate  znie predsa len  ľúbeznejšie a nástojčivejšie. Vianočné zvončeky  symbolicky ohlasujú radostnú zvesť...

Počas vianočnej akadémie sme si spoločne zaželali šťastné a veselé vianočné sviatky plné pokoja, šťastia a lásky. Šťastné a veselé želáme aj Vám všetkým.

 

iBobor

  

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras  Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Vysledky súťaže na našej škole:

Výsledky iBobor

Stolný tenis - okresné kolo družstiev

08.12. sme sa zúčastnili v Pezinku okresného kola družstiev chlapcov a dievčat v stolnom tenise. Chlapci získali krásne tretie miesto - patrili medzi najmladších účastníkov turnaja. Dievčatá sa umiestnili na druhom mieste.

Blahoželáme

 

„ Halloween na Slovensku, áno či nie?“

27.októbra 2017 žiacky parlament s pani učiteľkou Maxiánovou zorganizoval v našej škole Halloween. V tento deň zaznela otázka: „ Halloween na Slovensku, áno či nie?“

Parlamenťáci nám odpovedali: čítajte viac   ...         

Vyhodnotenie: 

Najkrajšia maska - 1. miesto - Lucka Bolgáčová/ 8. trieda

Najkrajšia trieda - 1. miesto - 1.A a 5. trieda

Srdečne blahoželáme, žiacky parlament.

 •       

 

 

 

 

 

 

 

            

Staré divadlo v Nitre

Zvieratá sa rozhodnú z farmy vyhnať ľudí, ktorých považujú za svojich tyranov a zotročovateľov. Ich jediným cieľom je žiť a pracovať na farme, ktorá by patrila iba im. Heslo znie: „Všetky zvieratá sú si rovné!“ , v tomto duchu sa nieslo divadelné predstavenie Farma zvierat, ktoré navštívili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Žiacky parlament

Po voľbách sa s  chuťou a energiou vrhol do práce nový Žiacky parlament v Slovenskom Grobe. Radi Vám ho predstavujeme.

Parlament má desať členov. Najväčšiu dôveru svojich spolužiakov vo voľbách získali: Alexandra Cholujová, Dávid Šuvey (III.A), Barbora Patúšová, Katka Čuchtová (III..B), Aďa Krekáňová, Radovan Kviš (IV.A), Marian Filc, Adela Ďurišová (IV.B), Kristína Khandlová, Jakub Virlič (piata trieda), Michaela Mikulášová, Tomáš Kuruc (šiesta trieda), Petra  Hudecová Nikola Morávková (VII.A), Emona Ingeliová, Karin Zápražná (VII.B), Veronika Chovancová, Alexandra Filcová (ôsma trieda), Tereza  Jankelová, Nikolas Jeřík (deviata trieda).

Poslanci parlamentu si za predsedu zvolili Veroniku Chovancovú a podpredsedníčka je Alexandra Filcová.

Spolužiaci, úradujeme aj počas hodín a cez prestávky! Ak budete mať akékoľvek pripomienky či nápady, môžete nás na chodbách kedykoľvek osloviť. Kontaktovať nás môžete už aj na maxianova9@gmail.com. Vašimi podnetmi sa budeme určite zaoberať.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na aktívnu spoluprácu.

 

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

 

Európsky deň jazykov

Mnohými podujatiami v Európe si ľudia pripomínajú Európsky deň jazykov. Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 koná každý rok 26. septembra.  Ani naša škola nezabudla na tento deň. Žiaci na
II. stupni ZŠ si počas hodín cudzieho jazyka mohli vyskúšať svoje vedomosti z európskych jazykov v súťaži Milionár, rôznych kvízoch, vypočuli si pieseň, naspievanú v 25. jazykoch a naučili sa pár základných fráz z talianskeho, španielskeho či francúzskeho jazyka. Spolu s vyučujúcimi diskutovali o prínose jazykového vzdelávania a o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Foto...

Pridané: 27.9.2017, PaedDr.Šuleková

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Jednotlivci      
1.m. Bianca Grancová 915 kg 3.A
2.m. Lukáš Dikoš 410 kg 4.A
3.m. Michaela Dikošová 354 kg 2.C
Triedy     Ø na žiaka
1.m. 3.A 1 208,5 kg 71,08 kg
2.m. 4.A 1 102,0 kg 50,09 kg
3.m. 2.C    668,0 kg 33,40 kg

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.

      Vyhodnotenie zberu papiera po triedach

Záujmové útvary - školský rok 2017/2018

                      

Mažoretky 2.-4. ročník štvrtok 14:00-15:00
Varenie 7.-8.ročník pondelok 13:40
Matematika 8.ročník štvrtok 13:40-14:40
Matematika 9.ročník utorok  13:40-14:40
Volejbal - dievčatá 3.-5. ročník

streda 15:00-16:30

 

Biologický krúžok 5.-9. ročník utorok 13:40-14:40
Matematika 7. ročník streda od 13:30
Šikovné ruky ŠKD štvrtok 14:00-16:00
Stolný tenis    
Futbal    

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria