Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Krasňanská
1.B Triedny učiteľ Mgr. Želmíra Kubaliaková
1.C Triedny učiteľ Mgr. Jana Wawrinská
2.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Maťufková
2.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Maxianová Tobiašová
2.C Triedny učiteľ Mgr. Lucia Šilhárová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Holá
3.B Triedny učiteľ Mgr. Oľga Cingelová
3.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jančichová
4.A Triedny učiteľ Mgr. Irena Kapcová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Terézia Grigová
5.A Triedny učiteľ Ing. Zuzana Khandlová
5.B Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Šuleková
6. Triedny učiteľ Ing. Žofia Glasová
7. Triedny učiteľ PhDr. Nadežda Kočišová
8.A Triedny učiteľ Ing. Iveta Kolkusová
8.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Kohútová
9. Triedny učiteľ Mgr. Adam Briestenský

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria