Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

SCHRÁNKA dôvery

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Čítajte viac...

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

Zvoní nám...

07:45 - 08:30   1.hodina

08:40 - 09.25   2.hodina

09:40 - 10:25   3.hodina

10:45 - 11:30   4.hodina

11:40 - 12:25   5.hodina

12:35 - 13:20  6. hodina

13:40 - 14:25   7. hodina

ŠKOLSKÉ NOVINY

ŠKOLSKÉ NOVINY V NAŠEJ ŠKOLE prostredníctvom projektu - "TASR do každej školy".

Haloooó,  spolužiaci! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín„ ŠKOLÁK“,  môže prispievať každý aktuálnym postrehom. Píšte a svoje príspevky posielajte na skolak.noviny@gmail.com

Olympiáda zo slovenského jazyka

29.11.2017 sa v Častej uskutočnil 10. ročník obvodnej postupovej súťaže - Olympiáda zo slovenského jazyka. Žiačka Tereza Jankelová získala četné uznanie.

Blahoželáme

Súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112"

  

Súťaže vyhlásenej Okresným úradom Pezinok pod názvom "Ochranárik čísla tiesňového volania 112" sa zúčastnili aj deti našej školy a získali pekné umiestnenia.

Petra Hudecová        2.miesto

Michaela Mikulášová   3. miesto

Marko Domeny         cena prednostu

Spoločná práca detí z ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Lucii Trubačovej   2.miesto

Blahoželáme

 

Plán práce

 

01.12. - Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže "Ochranárik ..."

04.12. - Florbal - obvodné kolo

09.12. - Vianočná akadémia + Vianočné trhy

11.12. - Matematická olympiáda - domáce kolo

13.12. - Pytagoriáda - školské kolo - P3,P4,P5

14.12. - Pytagoriáda - školské kolo - P6,P7,P8

22.12. - Stretnutie pri vianočnom stromčeku

23.12.-07.01. - Vianočné prázdniny

 

1.december

Svetový deň boja proti HIV/AIDS – ak neviete, AIDS je infekčná choroba ľudí, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, postupne oslabuje imunitný systém tak, že je pre človeka nebezpečná akákoľvek bežná infekcia, napr. nádcha, na ktorú človek zomrie . Choroba nie je liečiteľná. Počas tohto dňa sa rozdávajú červené stužky.

 2.december

Medzinárodný deň zrušenia otroctva – pripomína prijatie Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a zneužívania ľudí od 1949. Otroctvo znamenalo, že človek niekomu patril ako vec a majiteľ s ním tak aj mohol zaobchádzať. Mohol ho biť, trápiť nedostatkom jedla a otrok pre svojho pána musel ťažko pracovať, nemal žiadne práva. 3.december Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím – si pripomíname od r. 1993, po vyhlásení OSN v r. 1992. Pozrite sa okolo seba, máte spolužiaka, spolužiačku alebo pedagóga so zdravotným postihnutím? Máte člena rodiny, ku ktorému bol osud nežičlivý a má telesné postihnutie vrodené či získané po úraze alebo autonehode? Pomôžte mu, buďte k nemu úctivý, má to v živote omnoho ťažšie ako vy.

 6.december

Sviatok sv. Mikuláša- patróna všetkých detí. Ozaj, nezabudnite si vyčistiť čižmičku a uložiť ju do okna. 10.december Medzinárodný deň ľudských práv- vyhlásený OSN v r. 1950, v teň deň bola prijatá aj Všeobecná deklarácia ľudských práv. Pripomíname vám, že medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, na jedlo, rodinu, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, právo zhromažďovania a iné.

18.december

Medzinárodný deň migrantov - vyhlásila OSN a pripomíname si ho od r.2000. Migrantom je človek, ktorý hľadá bezpečie a ochranu v inej krajine, pretože tá jeho porušuje ľudské práva a ohrozuje jeho aj jeho rodinu.

 

24.december

Vianoce alebo vianočné sviatky sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predchádza ich prípravné obdobie (advent alebo  Filipovka ) a pokračujú vianočnou oktávou, resp. posviatkom alebo obdobím nazývaným vianočné obdobie. Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne "sviatky", ktorý nepoukazuje na ich kresťanský aspekt.

Vianoce patria k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, 25. december je sviatok v skoro všetkých kresťanských cirkvách. S Vianocami sa viaže množstvo ľudových tradícií, piesní (kolied), výzdoby, jedál a iných zvykov.

Projektové vyučovanie - HOVORME O JEDLE

         
       Cieľom rojektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Plnenie Národného programu prevencie obezity

Pondelok 11. 12. 2017

Počet návštev: 1179276

 

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

Zmena platenia stravy

Vážení rodičia,

od 1.1.2018 nastáva zmena v platení stravy v školskej jedálni. Platba bude výlučne prebiehať len na číslo účtu . V hotovosti sa platiť už nebude dať. Zmena platí pre MŠ, ZŠ.

Pokyny o platbe za stravu v ŠJ.docx

Vianočná akadémia

U nás zvoní počas celého školského roka. No zvonenie  vo vianočnom šate  znie predsa len  ľúbeznejšie a nástojčivejšie. Vianočné zvončeky  symbolicky ohlasujú radostnú zvesť...

Počas vianočnej akadémie sme si spoločne zaželali šťastné a veselé vianočné sviatky plné pokoja, šťastia a lásky. Šťastné a veselé želáme aj Vám všetkým.

                                                                    

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách n.o. udeľujú STRIEBORNÝ DIPLOM za aktívnu účasť v 5. ročníku súťaže "Hovorme o jedle" - Základnej škole s materskou školou Slovenský Grob

iBobor

  

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras  Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Vysledky súťaže na našej škole:

Výsledky iBobor

Stolný tenis - okresné kolo družstiev

08.12. sme sa zúčastnili v Pezinku okresného kola družstiev chlapcov a dievčat v stolnom tenise. Chlapci získali krásne tretie miesto - patrili medzi najmladších účastníkov turnaja. Dievčatá sa umiestnili na druhom mieste.

 

  Družstvo dievčat

 

 

  Družstvo chlapcov

Blahoželáme

 

ŠvP - Radava

    Vážení rodičia,

v šk.roku 2017/2018 sme sa opäť rozhodli zorganizovať ŠvP pre deti I.stupňa v termíne od 7.5.2018 - 11.5.2018. Miestom pobytu je penzión Iveta v Radave ( www.penzioniveta.com ). Cena na jedného žiaka je 130€ +doprava.      

V prípade záujmu prosím vyplňte a odstrihnite záväznú prihlášku, ktorú vaše dieťa prinieslo domov a spolu so zálohou v sume 60€  odovzdajte do 16.11.2017 triednej učiteľke.

 Škola v prirode Radava                                                                

„ Halloween na Slovensku, áno či nie?“

27.októbra 2017 žiacky parlament s pani učiteľkou Maxiánovou zorganizoval v našej škole Halloween. V tento deň zaznela otázka: „ Halloween na Slovensku, áno či nie?“

Parlamenťáci nám odpovedali: čítajte viac   ...         

Vyhodnotenie: 

Najkrajšia maska - 1. miesto - Lucka Bolgáčová/ 8. trieda

Najkrajšia trieda - 1. miesto - 1.A a 5. trieda

Srdečne blahoželáme, žiacky parlament.

 •       

 

 

 

 

 

 

 

            

Staré divadlo v Nitre

   Zvieratá sa rozhodnú z farmy vyhnať ľudí, ktorých považujú za svojich tyranov a zotročovateľov. Ich jediným cieľom je žiť a pracovať na farme, ktorá by patrila iba im. Heslo znie: „Všetky zvieratá sú si rovné!“ , v tomto duchu sa nieslo divadelné predstavenie Farma zvierat, ktoré navštívili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Žiacky parlament

Po voľbách sa s  chuťou a energiou vrhol do práce nový Žiacky parlament v Slovenskom Grobe. Radi Vám ho predstavujeme.

Parlament má desať členov. Najväčšiu dôveru svojich spolužiakov vo voľbách získali: Alexandra Cholujová, Dávid Šuvey (III.A), Barbora Patúšová, Katka Čuchtová (III..B), Aďa Krekáňová, Radovan Kviš (IV.A), Marian Filc, Adela Ďurišová (IV.B), Kristína Khandlová, Jakub Virlič (piata trieda), Michaela Mikulášová, Tomáš Kuruc (šiesta trieda), Petra  Hudecová Nikola Morávková (VII.A), Emona Ingeliová, Karin Zápražná (VII.B), Veronika Chovancová, Alexandra Filcová (ôsma trieda), Tereza  Jankelová, Nikolas Jeřík (deviata trieda).

Poslanci parlamentu si za predsedu zvolili Veroniku Chovancovú a podpredsedníčka je Alexandra Filcová.

Spolužiaci, úradujeme aj počas hodín a cez prestávky! Ak budete mať akékoľvek pripomienky či nápady, môžete nás na chodbách kedykoľvek osloviť. Kontaktovať nás môžete už aj na maxianova9@gmail.com. Vašimi podnetmi sa budeme určite zaoberať.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na aktívnu spoluprácu.

 

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

 

Európsky deň jazykov

Mnohými podujatiami v Európe si ľudia pripomínajú Európsky deň jazykov. Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 koná každý rok 26. septembra.  Ani naša škola nezabudla na tento deň. Žiaci na
II. stupni ZŠ si počas hodín cudzieho jazyka mohli vyskúšať svoje vedomosti z európskych jazykov v súťaži Milionár, rôznych kvízoch, vypočuli si pieseň, naspievanú v 25. jazykoch a naučili sa pár základných fráz z talianskeho, španielskeho či francúzskeho jazyka. Spolu s vyučujúcimi diskutovali o prínose jazykového vzdelávania a o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Foto...

Pridané: 27.9.2017, PaedDr.Šuleková

OZNAM PRE RODIČOV

Oznamujeme rodičom, že sa v tomto období  vyskytujú vo väčšej miere vši. Žiadame rodičov, aby prezererali deťom vlasy častejšie.  Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka.      Problematika vší, viac...

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Jednotlivci      
1.m. Bianca Grancová 915 kg 3.A
2.m. Lukáš Dikoš 410 kg 4.A
3.m. Michaela Dikošová 354 kg 2.C
Triedy     Ø na žiaka
1.m. 3.A 1 208,5 kg 71,08 kg
2.m. 4.A 1 102,0 kg 50,09 kg
3.m. 2.C    668,0 kg 33,40 kg

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.

      Vyhodnotenie zberu papiera po triedach

Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018

                      

Mažoretky 2.-4. ročník štvrtok 14:00-15:00
Matematika 7.ročník pondelok 13:40-14:40
Matematika 8.ročník štvrtok 13:40-14:40
Matematika 9.ročník utorok  13:40-14:40
Volejbal - dievčatá 3.-5. ročník

streda 15:00-16:30

 

Biologický krúžok 5.-9. ročník utorok 13:40-14:40
Varenie 7.-8. ročník streda od 13:30
Šikovné ruky ŠKD štvrtok 14:00-16:00
Stolný tenis    
Futbal    

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria