Zápis do 1. ročníka

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Štvrtok 27. 4. 2017

Štvrtok 27. 4. 2017

Plán práce na apríl 2017

 

     

05.04.  Testovanie 9-2017

05.04.   Riaditeľské voľno 5.-8.ročník

06.04.  Zápis do prvého ročníka

07.04.  Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD

07.04   Deň narcisov - školská zbierka

10.04.  Partnerské vzťahy 7., 9. ročník

12.04.  Kolotoč kníh - 3.A,3.B, 5.tr.

12.04.  Aj pán Goethe by mal radosť

13.04.-18.04.  Veľkonočné prázdniny

15.04. Výtvarná súťaž Kupeckého svet

19.04.  Dejepisná súťaž žiakov - 9.ročník

20.04.  Les - projektový deň - I.stupeň

20.04.  Výtvarná súťaž Požiarna ochrana očami detí

24.04.  SZUŠ - koncert pre žiakov ZŠ

24.04.-26.04. - Zber papiera

25.04. - Triedne schôdzky

25.04.-27.04.   Novodobo so Shakespearom    

26.04. -  Kyberšikana 6.ročník

26.04. -  Partnerské vzťahy 8.roč.

27.04. - Návšteva knižnice v Pezinku - 1.A, 2.B

30.04. - Stavanie mája - 9.roč.

04.      - Spevácka súťaž - Slávik Slovensko - šk.kolo

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 978134

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 04.05.2017 v čase od 8:00 - 16:00 hod.

 

 

 

Triedna schôdzka

OZNAM

triedna schôdzka 5. triedy sa 25.04. ruší. Náhradný termín je 02.05. - individuálne od 14:00 - 17:00 hod.

Zber papiera

V dňoch 24.04. až 26.04. sa bude konať - ZBER PAPIERA

 

 

 

 

2% resp. 3% dane

                                      

Vážení rodičia a priatelia školy,

prosíme Vás o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3% Vami zaplatenej dane za rok 2016.

 

Vyhlasenie 2% resp. 3% 2016 1.rtf

Škola v prírode

V termíne od 12.6.2017 do 16.06.2017 sme sa opäť rozhodli zorganizovať ŠvP pre deti I.stupňa v hotely Vršatec v srdci Bielych Karpát. Ubytovanie je v moderných 2 až 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Cena na jedneho žiaka je 125 € + doprava.

V cene je zahrnuté -

- ubytovanie 5 dní, 4 noci,

- 5 x denne strava + pitný režim,

- komplexné cestovné poistenie,

- animačný program,

- zdravotný dozor,

- autobusový výlet do Trenčína - Trenčiansky hrad,

- darček pre každého účastníka školy v prírode.

V prípade záujmu prosím vyplňte prihlášku a spolu so zálohou 60 € odovzdajte triednej učiteľke do 11.11.2016.

 

Krúžok - Veselá angličtina

Krúžok - Veselá angličtina

rozdelenie do skupín:

 

klikni: Kruzok_Vesela_anglictina(1).docx

 

 

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Od 10.10. do 14.10 sa konal na škole zber papiera.

Vyhodnotenie jednotlivec:

1. miesto     Bianca Grancová  2.A             919 kg

2. miesto    Lujza Kuráková    2.B             840 kg

3. miesto    Lukáš Virgovič     3.A            619 kg

 

Vyhodnotenie trieda:

1. miesto    2.A    1.197,5 kg,    na žiaka-79,83 kg

2.miesto     2.B    1.233,0 kg,   na žiaka-77,06 kg

3.miesto     3.A    1.365,0 kg,  na žiaka-65,00 kg

 

 

 

Výška príspevku na dieťa v MŠ a žiaka v ŠKD

Od 1.1.2016  na základe VZN obce Slovenský Grob č. 2/2015 platí výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 11,00 eur, v ŠKD  na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí 9 eur.  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo výške 1 euro mesačne na stravujúceho stravníka - dieťa MŠ a žiaka ZŠ.

ZP ŠKD     9.-12.2016 36.-€

ZP MŠ      9.-12. 2016 44.-€

 

č.ú. v tvare IBAN SK25 0200 0000 0016 7446 6653

3. miesto v kategórií A

smiley  Naša škola sa zapojila v rámci zberu papiera do "Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera a lepenky" - 6.Ročník v školskom roku 2015/2016 a získala 150.-€  ako odmenu za 3. miesto v kategórií A - v množstve vyzbieraného papiera a lepenky v prepočte na jedného žiaka.

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže "Škola plná zážitkov"

zoznam viťazov.docx

brožúra k výročiu.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria