Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

AURÉLIUM - zážitkové centrum vedy

Vianočná pošta

  

Žiaci 5.B triedy sa zapojili do projektu "Vianočná pošta". Spoločne vyrobili 35 vianočných pohľadníc a poslali starkým do domova dôchodcov.

Krajšie Vianoce neznámym starkým

Šaliansky Maťko - školské kolo

 

1. kategória - víťazi

1. miesto - Kučková Nina - 3.C

2. miesto - Krekaňová Zuzana - 3.C

3. miesto - Duchová Dominika - 3.B

Srdečne blahoželáme.

 

Slovensko bez drog

Dňa 07.12. sa konala na škole zaujímavá beseda "Slovensko bez drog".

Vo svete sa o drogách veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete a v televízii. Niečo z toho je pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí ich predávajú. Bývalí drogoví díleri priznali, že by povedali čokoľvek, len aby iní drogy kúpili. Drogoví narkobaroni zarábajú na drogách dostatok peňazí na to, aby si “kúpili” médiá, políciu, sudcov a beztrestne ničili životy miliónom ľudí na celom svete. Prednáška bola zameraná na oboznámenie sa s aktuálnym stavom  drogovej závislosti medzi mladistvými, ich dostupnosť v bežnom živote a na to, aby sa nedali oklamať a vyhli sa závislosti od drog, vedeli a mohli pomôcťaj svojim priateľom. Na toto všetko potrebujeme pravdivé údaje.

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - okresné kolo výtvarnej súťaže

 

1. miesto (žiaci 1.stupňa) -  Emmka Kotesová žiačka 1.C

1. miesto (žiaci 2.stupňa) - Anita Gulášová - 8.B

3. miesto -  Nina Papáiová - 8.b

Srdečne blahoželáme.

Foto...

 

Krajské kolo v stolnom tenise

4.12.2018 sa dievčatá zúčastnili krajského kola v stolnom tenise. Zo skupiny  postúpili bez väčšich problémov.  V semifinále dievčatá porazili Malacky  vo veľmi dlhom a dramatickom zápase 4:3. Vo finále sme však nestačili na staršie a skúsenejšie hráčky z Devínskej Novej Vsi a tak sme obsadili krásne druhé miesto

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

viac: Olympiáda

PONUKA KRÚŽKOV v školskom roku 2018/2019PONUKA KRÚŽKOV v školskom roku 2018/2019

Volejbalový krúžok

Stolnotenisový krúžok

Futbalový krúžok

Mažoretky 2.-4. ročník

Klub mladého čitateľa 5.-9. ročník

Veselá angličtina 3.ročník    -  piatok od 14:00

Varenie  8.-9. ročník

Matematika  9. ročník       -   streda od 13:45

Športové hry  7.-9 ročník    - sobota od 9:00

Turistický krúžok  8.-9. ročník    - sobota/nedeľa podľa počasia od 8:00-16:00

Čaj o druhej - anglický jazyk   II.stupeň

Biologický             - utorok od 13:45

Pezinská školská liga

V pondelok, 17.12.2018 sme sa zúčastnili pezinskej školskej ligy. Opäť sme sa nestratili a podarilo sa nam pre školu vybojovat štyri  umiestnenia na stupni viťazov. 
 
1. miesto - KOIŠ Radovan
2. miesto - VRABLANSKÁ Diana
3. miesto - POKORNÁ Karolina
3. miesto - VIRLIČ Adam
 

 

 

 

Záložka do knihy spája školy - celoslovenské kolo

Naša škola sa prihlásila do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia.

Ako účastníkov sme vybrali žiakov ŠKD. Naši prváci sa inšpirovali rozprávkami o princeznách, zvieratkách. Žiaci si priniesli knihy z domu, boli to väčšinou preklady zahraničných knižiek. Druhákom sa páčila kniha od Márie Ďuríčkovej – Danka a Janka, a od J. C. Hronského – Smelý Zajko, ale aj Kniha o dinosauroch. Tretiakov zaujal Harry a Potter, Môj brat je super hrdina, či Pipi dlhá pančucha.

Záložky našich žiakov boli zaradené do celoslovenského výberu. Srdečne blahoželáme.

ŠKOLSKÉ NOVINYŠKOLSKÉ NOVINY

ŠKOLSKÉ NOVINY V NAŠEJ ŠKOLE prostredníctvom projektu - "TASR do každej školy".

Haloooó,  spolužiaci! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín„ ŠKOLÁK“,  môže prispievať každý aktuálnym postrehom. Píšte a svoje príspevky posielajte na skolak.noviny@gmail.com

 

Vážení rodičia, z personálnych dôvodov v dňoch 21.01. - 25.01. nie je možné zabezpečiť stravu pre žiakov II. stupňa.

Žiaci I.stupňa budú mať obedy zabezpečené.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení rodičia, vedenie školy oznamuje, že od februára 2019 sa nebude žiakom v základnej škole podávať desiata.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Vedenie ZŠ s MŠ prijme do trvalého pracovného pomeru s nástupom ihneď hlavnú kuchárku do školskej jedálne.

 

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLSKÉHO ČASOPISU

vianočné vydanie - Viac

Január / významné dni

1.január - Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok Slovenskej republiky pripomíname, že Deň vzniku samostatnej SR je 1. január 1993, po rozdelení ČSFR vznikla samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika.

NOVÝ ROK - ide o prvý deň roku - rozšírený je v krajinách, kde prevláda kresťanské náboženstvo, pričom sa roky od jeho začiatku počítajú od narodenia Ježiša Krista. Svetový deň mieru a pokoja – sa oslavuje od roku 1968 na základe výzvy pápeža Pavla VI.

4. január - Svetový Brailov deň si pripomíname od 2001; v tento deň sa v roku 1809 narodil Louis Braille, tvorca slepeckého písma.

24. január- Deň komplimentov vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman . V tento deň by ste mali vyjadriť kompliment aspoň piatim známym ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo si na nich ceníte.

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si celý svet pripomína ako pamiatku na utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásený bol V 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v roku 1945. Takáto tragédia sa nikdy nesmie zopakova.

29. január- Medzinárodný deň bez internetu, je určený všetkým ľuďom, ktorí trávia na internete až príliš veľa času.

 

Aktivity/ December

04.12. - Výtv.súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112" vyhlásenie výsledkov

04.12. - čas premien - Na štarte k zrelosti, chlapci 7.roč.

05.12. - Šikanovanie - 6.roč.

06.12. - Mikuláš v škole

07.12. - Prednáška - "Slovensko bez drog" 8.A,8.B

07.12. - Exkurzia - Aurelium

08.12. - Vianočné trhy

12.12..- Pytagóriada šk.kolo  P3,P4.P5

13.12. - Pytagoriáda šk.kolo P6,P7,P8

14.12. - SND - Nepredajme nevestu 2.roč.,3.roč.

17.12. - Šaliansky Maťko šk.kolo

17.12. - Fotografovanie prvákov

21.12. - Stretnutie pri vianočnom stromčeku

24.12.-07.01. - Vianočné prázdniny

 

Aktivity / November

do 09.11.-Výstavka kníh spojená s predajom

5.11.-9.11-Korčuľovanie -2.B,3.A,3.B,3.C,4.A,4.B

07.11.- Prednáška - Strážca divočiny - 7.roč

07.11.-Prednáška - Život v oblakoch  - 6.roč.

7.11-8.11.-Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.roč.

1.11.,14.11.,16.11.-Informatická súťaž iBobor

13.11.-Prednáška - Znovuzrodenie lesa - 5.A,5.B

14.11. -kino ŠKD

19.11. -Olympiáda z ANJ

19.11.-Príprava žiakov na Testovanie  5

21.11. -celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka zo slovenského jazyka a matematiky.

26.11-30.11. -Intenzívny kurz ANJ - 8., 9. roč.

28.11. - Olympiáda SJL

29.11.-Divadlo P.O.Hviezdoslava - Koza rohatá 1.A,1.B,1.C

29.11. -Exkurzia OLO 7.roč.

29.11.-ZRPŠ  1.st. o 17:00 hod., 2.st. o 17:30 hod.

Aktivity /Október

01.10-05.10 - Zber papiera

04.10.- Vých.koncert

08.10.-12.10.- ŠvP 3.a 4.roč.

15.10.-19.10.- Korčuľovanie

 

15.10. - 19.10. - Týždeň zdravej výživy

26.10. - Halloweenske vyučovanie

PROJEKTY: Záložka do knihy spája školy

Akivity/September

03.09. - Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Foto

13.09. - Triedne schôdzky rodičov 1.ročník

14.09. - Účelové cvičenie žiakov II.st.

20.09. - Triedne schôdzky rodičov 2.-9.ročník o 17:30

20.09. - Plenárne zasadnutie o 17:00 hod

20.09. - Zasadnutie rady školy o 18:00 hod.

26.09. - Európsky deň jazykov

23.09.-30.09. - Európsky týždeň športu

09.      - Jesenná výstavka

    27.9. - Beseda o včeličkách

 

 

SCHRÁNKA dôvery

 

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Čítajte viac...

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

PLATENIE STRAVY

PLATENIE STRAVY

Vážení rodičia,

od 1.1.2018 je zmena v platení stravy v školskej jedálni. Platba je  výlučne len na číslo účtu . V hotovosti sa už nedá platiť. Zmena platí pre MŠ, ZŠ.

Prosíme rodičov, ktorí platia poštovou pokážkou na slovenskej pošte aby sa preukázali ústrižkom u vedúcej ŠJ. ĎakujemePokyny o platbe za stravu v ŠJ

Zvoní nám

07:45 - 08:30   1.hodina

08:40 - 09.25   2.hodina

09:40 - 10:25   3.hodina

10:45 - 11:30   4.hodina

11:40 - 12:25   5.hodina

12:35 - 13:20  6. hodina

13:40 - 14:25   7. hodina

 

Streda 23. 1. 2019

Počet návštev: 1622350

 

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, Slovenský Grob.

 

Pokyny - Lyžiarsky výcvik

Pri vianočnom stromčeku

Vôňa sladkých medovníčkov

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj deti v ŠKD sa pustili do pečenia medovníkov. Deti sa na túto činnosť veľmi tešili , lebo vedia, že im zvestí príchod Vianoc.

Foto...

Mikuláš, čo v tom vreci máš...

6.12.2018 bola u nás mikulášska nálada. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili presvedčiť učiteľov.  Deviataci zo žiackeho parlamentu postupne navštívili prvý až deviaty ročník. Výdatnú pomoc im pri tejto činnosti zabezpečili pomocníci anjel a čert a deti odmenili sladkosťami.

 Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá u nás panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Foto...

 

VIANOČNÝ ČAS

Betlehem symbolicky ohlasuje radostnú zvesť...a práve tento náš, ktorý vytvorila pani vychovávateľka Mgr. Adriana Cíchová, už zdobí vstupný priestor našej školy a spoločne s rozsvieteným vianočným stromčekom nám pripomínajú, že sa blíži čas splnených želaní ...

Znovuzrodenie lesa

Znovuzrodenie lesa

Prednáška bola venovaná tatranskej prírode z pohľadu ochrany národného parku z dielne IRISFILMU. Po jeho vzhliadutí žiaci odpovedali na otázky typu: " Sú odumreté stromy mŕtve a zbytočné? Ako je to s lykožrútom? Čo zadrží vodu v lese a ochráni les a krajinu pred ničivými povodňami?" Po prezentácii žiakov zaujali animačné aktivity, ktoré boli spojené s témou: "Znovuzrodenie lesa".

HALLOWEENSKE VYUČOVANIE

HALLOWEENSKE VYUČOVANIE

Piatok 26.10.2018 sa nám rozvrh hodín zmenil na HALLOWEENSKY ROZVRH HODÍN.

Zmenil sa na halloweenske počítanie, strašidelné maľovanie, ale aj hallowensku chémiu, biológiu, zemepis, dejepis....Zmenili sa aj žiaci našej školy. Masky boli vyhodnotené žiackym parlamentom.

Foto...

Atlantis center Levice

Atlantis Center Levice - jedinečné zážitkové centrum. Aj tento rok sme navštívili Atlantis Center v Leviciach, kde žiaci mali možnosť vidieť množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré spoznávali fyzikálne zákony a prírodné javy. Vyskúšali si vyfukovanie obrovských bublín, videli na vlastné oči púštnu búrku, vodný vír, či zemetrasenie. Vo výukovom programe Technické vynálezy 21. storočia, žiaci získali viac informácií o objavení kolesa, internetu a zoznámili sa s pravým vynálezcom žiarovky. Na vlastnej koži si vyskúšali rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu, taktiež 9D simulátor a auto Tesla.     foto...

Týždeň zdravej výživy

15. 10. – 19. 10. 2018 ,  týždeň zdravej výživy.  Každý deň sme sa obliekli do jednej farby, ktorá  predstavovala istý druh potravín. Ďakujeme rodičom za pomoc pri tomto projekte. Bol to aj “týždeň bez sladkostí”. Chceli sme dosiahnuť  to, aby žiaci vedeli, že pomaškrtiť sa dá aj na iných potravinách nie len na sladkostiach.

Pondelokžltá farba- ovocný deň  (jablko, banán, mandarinka, …)

Utorokzelená farba-zeleninový deň  (mrkva, uhorka, hrášok, …)

 

Streda –– červená farba- celozrnný deň  (celozrný keksík, cereálna tyčinka, …)

 

Štvrtokbiela farba -mliečny deň  (mlieko, jogurt, puding...)

Piatokmodrá farba -deň vody  (miesto sladkej malinovky, čistú vodu alebo čaj)

 

 

Kurz korčuľovania

Kurz korčuľovania na ľadovej ploche v ARÉNE PEZINOK. Kurz je v rozsahu 10 výcvikových hodín  /v intervale: 5 dní, 2 x 45 minút/ je pod vedením Ing. Jaroslava Ančica, v spolupráci s tímom Karpatan.  Čítajte viac ... 

  Foto...

Škola v prírode

 

ZBER PAPIERA - vyhodnotenie

 

1. miesto - 1.C (1.395,50 kg),Ø na triedu 77,52 kg, 2. miesto - 4.A (1.288,30 kg) Ø na triedu 67,80 kg, 3. miesto - 2.C (1.201,00 kg) Ø na  triedu 63,21 kg.  Jednotlivci: 1. miesto -  Emmka Kotesová (1.C )- 870 kg, 2. miesto -  Bianca Grancová (4.A) - 800 kg, 3. miesto -  Alexandra Hudecová (2.C)  - 411 kg.

 

 

ŠIKANA - "Stop šikane"

Šikana - každý o nej vie, no nik o nej nehovorí.  Témou výchovného koncertu bola šikana v jej    najrôznejších podobách a  prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Prednášajúcim bol známy slovenský spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným z najpovolanejších. Sám jej tvrdosť totiž vo svojej mladosti zažil na vlastnej koži a dokázal jej čeliť.  Svojim priateľským vystupovaním si dokázal získať dôveru našich žiakov a vysvetlil im nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.         Zdroj

NAŠI DEVIATACI - posledné zvonenia, posledné listy v triednej knihe, posledné prezúvanie, posledné úlohy v základnej škole. IDEME DO ŽIVOTA.

Vyrástli nám pred očami, sú ešte neistí, plní nových plánov a nedočkaví svojej dospelosti. Aj keď to chceli stokrát vzdať, nevzdali to, ani my - učitelia. Neboli najlepší, ale usilovali sa byť najlepší...Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/tradicne-aktivity-nasej-skoly/ix-a-2016-2017/

Ochutnali sme slovenský sladučký med na svetovej úrovni...

27.9.2018 nás navtívil Dušan Dedinský z Devínskej Novej Vsi, ktorý sa vče­lár­stvu ve­nuje ce­lým svo­jím srd­com a niet divu, veď lásku k vče­lám mu všte­pili už v ra­nom veku. Vďačí za to svojmu ot­covi Edu­ar­dovi a de­dovi Gab­rie­lovi, ktorí chutný zlatý med vy­rá­bali už pred de­siat­kami ro­kov. Du­ša­novmu ot­covi sa do­konca po­da­rilo vy­šľach­tiť vlastný chov Kran­skej včely, ktorú na­zvali De­vín­čanka. Veľa sme sa naučili a nakoniec nás odmenil slaučkým medíkom. Foto...

Výstava ovocia a zeleniny

V našej škole sme si pripomenuli že pani „Jeseň“ už nám klope na dvere. Jesenné dni prinášajú pestrosť farieb a jesenná príroda sa pýši svojimi bohatými plodmi. Kúsok z tejto krásy sme si do našej školy priniesli v podobe krásnych jesenných dekorácii.

Foto viac...

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria