Zápis do 1. ročníka

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Streda 23. 8. 2017

Streda 23. 8. 2017

Plán práce na jún 2017

 

     

01.06. - MDD - návšteva kina Eurovea I. stupeň

02.06. - MDD - návšteva kina Eurovea II. stupeň

07.06 -  Múzeum holokaustu - Sereď, 8. a 9. roč.

08.06. - Včelárske múzeum - 1.A,2.A,2.B

09.06. - Baťov kanál, Skalica - 5.tr.6.tr.

12.06.-16.06.- ŠvP - hotel Vršatec - I. stupeň

16.06. -  Exkurzia - Arboretum Mlyňany - 5.tr.,8.tr.

19.06. -  Baťov kanál, Skalica - 3.A,3.B

20.06. -  Aqapark Senec - 7.tr.,8.tr.

21.09. -   ZOO Bratislava  1.B,1.C

22.06. -  Zasadnutie Rady školy a Rady rodičov

23.06. - Športový poldeň - I.stupeň

           - Účelové cvičenie - II.stupeň

26.06. - Odovzdávanie učebníc

27.06. - Preberanie učebníc

28.06. - Športový poldeň - II.stupeň

30.06. - Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1049730

Všetkým prajeme krásne prázdniny

 

 

Dodatočné prijímačky do SZUŠ

DODATOČNÉ PRIJÍMAČKY

- do tanečného odboru

- do výtvarného odboru

- do hudobného odboru pre deti do 6 rokov

sa budú konať 05.09.2017 od 16:00 - 18:00 hod. v budove základnej školy.

 

 

Denný letný tábor

Denný letný tábor ŠKD počas letných prázdnin od 03.07.- 07.07.2017

Pondelok 03.07.

Výlet do Pezinka - múzeum

Zámocký park

obed v školskej jedálni

loptové hry pri kaplnke

Utorok 04.07.

celodenný výlet na Červený kameň

obed-vlastná strava

príchod autobusu o 15:30

Streda 05.07.

Štátny sviatok

Štvrtok 06.07.

výlet do Modry na farmu

obed na farme vo forme balíčka (chlieb,špekačka)

príchod autobusu o 15:30

Piatok 07.07.

dopoludnia vychádzka na Galbov mlyn

obed v školskej jedálni

po obede zmrzlina

futbalový štadión OŠK - deti si môžu priniesť lopty, bedminton,lietajúce taniere...

 

Vstupné a autobus v cene

 

 

 

OZNAM

Dňa 30.06.2017 ŠKD nebude, z obedov sú deti odhlásené.

 

ŠvP - hotel Vršatec

12.05. - Prišli sme o 10:30, krásne prostredie, pekný hotel aj izby. O 12:00 máme obed - rezeň a zemiaky smiley, poobede program s animátormi a rozdelenie do skupín. Pridávame aj prvé foto - vo fotogalérii.

13.05. - Včera večer sme mali discotéku a po nej deti unavené dobre zaspali. Dnes doobeda sme boli spoznávať  okolie a pozreli sme aj blízku zrúcaninu hradu. Obed bol výborný, deťom po turistike vytrávilo a takmer všetci si dávali duplu. Poobede sa budú deťom venovať animátori - pôjdu do lesa po vyznačenej trase.  Večer opekáme a na zajtra sa už tešíme na výlet do Trenčína.  Pridané foto.

14.05. - Ranná rozcvička a po nej výdatné raňajky, lebo nás čakal výlet na hrad v Trenčíne. Poobede  deti skákali na nafukovacom hrade a potom ich čakajú ďalšie dobrodružstvá. Pridané foto.

15.05. - Po raňajkách sme vyrazili na turistickú vychádzku. Stŕme a skalnaté chodníčky  zvládli všetci na 1. Odmenou bol krásny výhľad na náš hotel a krásnu prirodu  Bielych Karpát. Za odmenu deti v dedine dostali nanuk a mohli si kúpit magnetky a malé sladkosti. Trochu unavení s chuťou zjedli rajčinovú polievku a zemiaky s vyprážaným syrom.
Po dobrom obede sa balia a oddychujú. Čaká ich zaverečné súťaženie a rozlúčka s animátormi a celou švp.Nové foto.

 

 

Vajnorská miniolympiáda

Deti I. stupňa sa dňa 23.05.2017 zúčastnili v Bratislave miestnej časti Vajnory na "Vajnorskej miniolympiáde" a vybojovali krásne 3. miesto.

link foto:

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f7e9e3db-ee32-4b20-a858-bb257da4d61e?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

 

 

 

Stroj na jednotky

Vzdelávací program - Stroj na jednotky je určený pre domáce upevnenie a precvičovanie vedomostí získaných v škole z MAT, SJL, ANJ.

Poplatok 8€ na školský rok 2017/2018.

Viac informácií nájdete na:

www.strojnajednotky.sk                                           

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Od 24.04. do 26.04 sa konal na škole zber papiera.

Vyhodnotenie jednotlivec:

1. miesto     Kristína Vašíková  8.tr.      1.840 kg

2. miesto    Bianca Grancová   2.A           800 kg

3. miesto    Kevin Paxian         2.A           320 kg

 

Vyhodnotenie trieda:

1. miesto    2.A   1.407 kg,    na žiaka-87,93 kg

2.miesto     8.tr  2.082 kg,   na žiaka-86,75 kg

3.miesto     3.A  1.032 kg,    na žiaka-49,14 kg

Vyhodnotenie zberu papiera po triedach.docx

 

 

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 04.05.2017 v čase od 8:00 - 16:00 hod.

 

 

 

2% resp. 3% dane

                                      

Vážení rodičia a priatelia školy,

prosíme Vás o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3% Vami zaplatenej dane za rok 2016.

 

Vyhlasenie 2% resp. 3% 2016 1.rtf

Škola v prírode

V termíne od 12.6.2017 do 16.06.2017 sme sa opäť rozhodli zorganizovať ŠvP pre deti I.stupňa v hoteli Vršatec v srdci Bielych Karpát. Ubytovanie je v moderných 2 až 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Cena na jedneho žiaka je 125 € + doprava.

V cene je zahrnuté -

- ubytovanie 5 dní, 4 noci,

- 5 x denne strava + pitný režim,

- komplexné cestovné poistenie,

- animačný program,

- zdravotný dozor,

- autobusový výlet do Trenčína - Trenčiansky hrad,

- darček pre každého účastníka školy v prírode.

V prípade záujmu prosím vyplňte prihlášku a spolu so zálohou 60 € odovzdajte triednej učiteľke do 11.11.2016.

 

Krúžok - Veselá angličtina

Krúžok - Veselá angličtina

rozdelenie do skupín:

 

klikni: Kruzok_Vesela_anglictina(1).docx

 

 

 

 

Výška príspevku na dieťa v MŠ a žiaka v ŠKD

Od 1.1.2016  na základe VZN obce Slovenský Grob č. 2/2015 platí výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 11,00 eur, v ŠKD  na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí 9 eur.  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo výške 1 euro mesačne na stravujúceho stravníka - dieťa MŠ a žiaka ZŠ.

ZP ŠKD     9.-12.2016 36.-€

ZP MŠ      9.-12. 2016 44.-€

 

č.ú. v tvare IBAN SK25 0200 0000 0016 7446 6653

3. miesto v kategórií A

smiley  Naša škola sa zapojila v rámci zberu papiera do "Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera a lepenky" - 6.Ročník v školskom roku 2015/2016 a získala 150.-€  ako odmenu za 3. miesto v kategórií A - v množstve vyzbieraného papiera a lepenky v prepočte na jedného žiaka.

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže "Škola plná zážitkov"

zoznam viťazov.docx

brožúra k výročiu.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria