Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krasňanská
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Želmíra Kubaliaková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Wawrinská
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Maťufková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Maxianová Tobiašová
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Šilhárová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Holá
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Cingelová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jančichová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Irena Kapcová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Grigová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Khandlová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Šuleková
6. Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Žofia Glasová
7. Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Nadežda Kočišová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Kolkusová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kohútová
9. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adam Briestenský

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria