Navigácia

Stanovy Štatút Členovia Plán Parlamenťáci diskutujú... Schránka dôvery

Žiacky parlament

Parlamenťáci diskutujú...

27.októbra 2017 žiacky parlament s pani učiteľkou Maxiánovou zorgganizoval v našej škole Halloween.

V tento deň zaznela otázka: „ Halloween na Slovensku, áno či nie?“ Parlamenťáci nám odpovedali:

„Hallowe’en znamená v slovenskom preklade predvečer sviatku všetkých svätých”. No vieme kam mladí mieria: “párty”, oslavy, masky, výzdoba, sú toho plné obchody, televízia, internet, ba i život našej školy sme tým obohatili.

Mladšia generácia rodičov i učiteľov privítala novodobé prejavy sviatkov ako príjemné oživenie, najmä tí, ktorí pôsobili istý čas v zahraničí, no starší sa ohradili, lebo to (vraj) nie je naša kultúra, ale “amerikanizovanie” zvonka a sú aj takí, ktorí to vidia ako škodlivé strašenie.

 Čo je to vlastne ten “Halloween“?                                                                    

“Halloween” je slovo, ktoré pochádza zo stredovekej Británie a Írska. Slovom “hallows” označovali “svätých”. A “All Hallows Even” alebo “Hallowe’en” znamená v slovenskom preklade “predvečer sviatku všetkých svätých”. Preto je úplným nezmyslom povedať, že Halloween je pohanský sviatok. Pohania všetkých svätých predsa neoslavovali.

Oslavovala ich Cirkev už od prvých storočí. Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkom. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Druhým významným sviatkom je spomienka na všetkých zomrelých – ľudovo nazývaná Dušičky. Pred zavedením cirkevného sviatku Halloweenu išlo o druidský kult boha smrti Samhaina.

Halloween-ske tekvice sa začali stávať súčasťou Halloweenu až po príchode britských a írskych kolonistov do Ameriky, pôvodne sa vyrezávala repa.

Zvyk obliekať sa do masiek nepochádza z Írska, ale z Francúzska 14. a 15. storočia a je spojený s obrazom “danse macabre”, teda “tanca smrti”, ktorý mal v deň Dušičiek pripomínať pominuteľnosť ľudského života a potreby dobrej prípravy na smrť. Do Halloween-skych zvykov sa to dostalo pravdepodobne až v 18. storočí zmiešaním írskych a francúzskych kolonistov a ich zvykov v amerických kolóniách.

Súčasný tzv. “Halloween” je míľnikom, ktorý prináša do každodenného života niečo výnimočné, tajomné. Aj dnes, tak ako v minulosti, potrebuje človek nielen chlieb, ale aj hry. To sa týka detských hier i víkendových “žúrov” –  to je život! Ľudia chcú  intenzívnejšie prežívanie okamihu, umocnenie okamihu.

Máme teda sláviť Halloween alebo nie? Samozrejme, máme ho sláviť! Je to predsa náš sviatok Všetkých svätých (All hallows eve)! My máme zvyk navštevovať cintoríny, vyzdobiť hroby, typické boli “novembrové chryzantémy”, zapáliť sviečky, ktoré osvecujú celé cintoríny… Zdá sa, že vyrábanie tekvicových svetlonosov má svoje zakorenenie aj v slovanskej kultúre a nie je len dôsledkom “importu” z Ameriky.

Zachovajme dedičstvo toho, čo vytvorili a odovzdali nám naši predkovia, ale buďme aj tvoriví. Nuž, zmena je život!

Zdroj: http://www.detvianskahuta.fara.sk/vkontexte-sk-slavia-katolici-halloween/

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria