Navigácia

Stanovy Štatút Členovia Plán Parlamenťáci diskutujú... Schránka dôvery

Žiacky parlament

Schránka dôvery

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Milí žiaci,

šikanovanie v škole je úmyselné a opakované ubližovanie psychického alebo fyzického charakteru, ktoré je páchané na žiakovi, žiačke alebo celej skupine. Môžu to byť posmešné poznámky na adresu spolužiaka, neustále nadávky, ponižovanie, vyhrážky, vysmievanie, nevhodné vtipkovanie a zosmiešňovanie.

Stretli ste sa s takýmto správaním vo svojej triede alebo mimo školy? Ak áno, čo urobíte? Pomôžete obeti šikanovania alebo nie? Možno váhate, lebo si myslíte, že to je žalovanie alebo vám v tom bráni strach. Skúsme spoločne nad problémom popremýšľať. Ten, ktorému sa ubližuje si veľakrát nevie sám pomôcť. Preto je takýto spolužiak vo väčšine prípadov odkázaný na pomoc svojho okolia.

Si obeťou kyberšikanovania?

Kyberšikanovanie
Novodobá komunikácia mládeže, „zabíjanie“ nudy pri počítači a zapôsobenie na ostatných účastníkov na stránkach facebooku alebo na pokeci. Z nevinnej zábavky sa môže stať nepríjemnou nočnou morou.

Ide o šikanovanie, ktoré sa uskutočňuje v kyberpriestore a ľahko sa to môže týkať aj Teba.

Kyberšikana je vážnejšia ako šikanovanie tvárou v tvár.
Jedným z charakteristických rysov kyberšikany je to, že sa uskutočňuje v anonymite a tak poskytuje agresorovi dostatočnú ochranu a sebavedomie. Nie sú svedkovia, čo ešte viac posilňuje agresorovo konanie, pretože obete sú vyberané agresormi bezdôvodne a často aj náhodne - len podľa telefónneho čísla.

Nikdy nevieš či v budúcnosti to nebudeš práve Ty, koho si vyberú za objekt šikanovania Tvoji rovesníci.

Fyzická sila nie je dôležitá ako pri klasickom šikanovaní, ale musíte si uvedomiť, že ak niekto vytvorí nepravdivú kompromitujúcu informáciu, alebo hanlivú fotografiu, ostáva to na web stránke dlhé obdobie (nedá sa už vziať späť) a je dostupná kedykoľvek a komukoľvek 24 hodín denne a to počas celého roka. Šikanujúci nevidí svoju obeť a je si menej vedomý ublíženia. Nemusí sa nikomu pozerať do očí a tak nevidí ani reakcie obete, ktoré zraňuje a svojim konaním u obete mnohonásobne zvyšuje utrpenie.

Uvedom si, že internetová sieť predstavuje tiež nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania, obchodovania s deťmi, detskou pornografiou a podobne.

Kyber-grooming - je také správanie užívateľa (väčšinou dospelého) na internete, ktoré má vyvolať v deťoch falošnú dôveru s následným úsilím o to, aby ich vylákali na schôdzku za účelom zneužitia. Agresor pri komunikácii je veľmi priateľský a vytrvalý. Celé mesiace, aj rok láka agresor svoju obeť a vyžaduje od nej, aby o ich online vzťahu nerozprávala.

Jednou z foriem kyberšikanovania je aj tzv. happy-slapping – „žartovné zauchá“ v tomto prípade útočník napáda náhodne okoloidúcich rovesníkov s cieľom zasiahnuť ich do tváre, pričom jeho spoluaktéri celé dianie nahrávajú a „zavesia“ na web.

Ak si obeťou kyberšikany, čo môžeš urobiť.

Musíš byť opatrný a dobre si premyslieť pri vytváraní profilu, čo všetko tam o sebe prezradíš, aké fotky tam dáš, koho si „priberieš“ do priateľov.

Nereaguj a neodpovedaj agresorovi, lebo konštruktívna debata nie je účinná akokoľvek by si argumentoval. Čím viac sa budeš snažiť vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým viac sa agresor bude na tom zabávať a svoje konanie stupňovať.

Uchovaj si kompromitujúce materiály a správy ako dôkaz, pretože technicky je možné vypátrať a usvedčiť páchateľa, aj keď si kompromitujúce materiály agresor vymaže a odstráni z počítača.

Zmeň si heslo, e-mail SIM kartu, vystupuj pod iným menom, prezývkou.

Neuvádzaj svoju skutočnú identitu. Nikomu nepovedz svoje meno, vek, adresu, telefón a žiadne údaje o sebe, o svojich blízkych. Vystupuj pod všeobecnou prezývkou.

V žiadnom prípade nepokračuj v komunikácii, ak máš podozrenie, že je v tom sexuálny podtón.

Nikdy nechoď na schôdzku s niekým neznámym, koho poznáš len z internetu alebo mobilu!

Skús vypátrať agresora, kontaktuj poskytovateľa servera, z ktorého Ťa šikanujú a pokús sa zamedziť prístup.

V každom prípade musíš o tom hovoriť buď s rodičmi, povedz to v škole učiteľovi, alebo nahlás na polícii.

Možno si ani neuvedomujete, že akékoľvek ubližovanie inému aj v kyberpriestore je trestný čin.

Užívanie internetu ponúka pozitívne stránky, ale zároveň môže byť veľmi nebezpečné, ak svoje správanie pri vstupe do siete vhodne nekorigujeme a nesnažíme sa radšej problémom s kyberšikanou predchádzať.Viac tu: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/

Si obeťou kyberšikanovania?

Kyberšikanovanie
Novodobá komunikácia mládeže, „zabíjanie“ nudy pri počítači a zapôsobenie na ostatných účastníkov na stránkach facebooku alebo na pokeci. Z nevinnej zábavky sa môže stať nepríjemnou nočnou morou.

Ide o šikanovanie, ktoré sa uskutočňuje v kyberpriestore a ľahko sa to môže týkať aj Teba.

Kyberšikana je vážnejšia ako šikanovanie tvárou v tvár.
Jedným z charakteristických rysov kyberšikany je to, že sa uskutočňuje v anonymite a tak poskytuje agresorovi dostatočnú ochranu a sebavedomie. Nie sú svedkovia, čo ešte viac posilňuje agresorovo konanie, pretože obete sú vyberané agresormi bezdôvodne a často aj náhodne - len podľa telefónneho čísla.

Nikdy nevieš či v budúcnosti to nebudeš práve Ty, koho si vyberú za objekt šikanovania Tvoji rovesníci.

Fyzická sila nie je dôležitá ako pri klasickom šikanovaní, ale musíte si uvedomiť, že ak niekto vytvorí nepravdivú kompromitujúcu informáciu, alebo hanlivú fotografiu, ostáva to na web stránke dlhé obdobie (nedá sa už vziať späť) a je dostupná kedykoľvek a komukoľvek 24 hodín denne a to počas celého roka. Šikanujúci nevidí svoju obeť a je si menej vedomý ublíženia. Nemusí sa nikomu pozerať do očí a tak nevidí ani reakcie obete, ktoré zraňuje a svojim konaním u obete mnohonásobne zvyšuje utrpenie.

Uvedom si, že internetová sieť predstavuje tiež nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania, obchodovania s deťmi, detskou pornografiou a podobne.

Kyber-grooming - je také správanie užívateľa (väčšinou dospelého) na internete, ktoré má vyvolať v deťoch falošnú dôveru s následným úsilím o to, aby ich vylákali na schôdzku za účelom zneužitia. Agresor pri komunikácii je veľmi priateľský a vytrvalý. Celé mesiace, aj rok láka agresor svoju obeť a vyžaduje od nej, aby o ich online vzťahu nerozprávala.

Jednou z foriem kyberšikanovania je aj tzv. happy-slapping – „žartovné zauchá“ v tomto prípade útočník napáda náhodne okoloidúcich rovesníkov s cieľom zasiahnuť ich do tváre, pričom jeho spoluaktéri celé dianie nahrávajú a „zavesia“ na web.

Ak si obeťou kyberšikany, čo môžeš urobiť.

Musíš byť opatrný a dobre si premyslieť pri vytváraní profilu, čo všetko tam o sebe prezradíš, aké fotky tam dáš, koho si „priberieš“ do priateľov.

Nereaguj a neodpovedaj agresorovi, lebo konštruktívna debata nie je účinná akokoľvek by si argumentoval. Čím viac sa budeš snažiť vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým viac sa agresor bude na tom zabávať a svoje konanie stupňovať.

Uchovaj si kompromitujúce materiály a správy ako dôkaz, pretože technicky je možné vypátrať a usvedčiť páchateľa, aj keď si kompromitujúce materiály agresor vymaže a odstráni z počítača.

Zmeň si heslo, e-mail SIM kartu, vystupuj pod iným menom, prezývkou.

Neuvádzaj svoju skutočnú identitu. Nikomu nepovedz svoje meno, vek, adresu, telefón a žiadne údaje o sebe, o svojich blízkych. Vystupuj pod všeobecnou prezývkou.

V žiadnom prípade nepokračuj v komunikácii, ak máš podozrenie, že je v tom sexuálny podtón.

Nikdy nechoď na schôdzku s niekým neznámym, koho poznáš len z internetu alebo mobilu!

Skús vypátrať agresora, kontaktuj poskytovateľa servera, z ktorého Ťa šikanujú a pokús sa zamedziť prístup.

V každom prípade musíš o tom hovoriť buď s rodičmi, povedz to v škole učiteľovi, alebo nahlás na polícii.

Možno si ani neuvedomujete, že akékoľvek ubližovanie inému aj v kyberpriestore je trestný čin.

Užívanie internetu ponúka pozitívne stránky, ale zároveň môže byť veľmi nebezpečné, ak svoje správanie pri vstupe do siete vhodne nekorigujeme a nesnažíme sa radšej problémom s kyberšikanou predchádzať.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478515 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria