Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Zápis

INFORMÁCIE- Zapis do 1.ročnika

Pomôcky 1.ročník

Buduci prvák by mal vediet.docx

Školská zrelosť .ppt

Dotaznik k zápisu ziaka do 1.ročnika.docx

Žiadost o prijatie dieťaťa do 1. ročníka.docx

Žiadost o odklad povinnej školskej dochádzky.docx

Žiadost o predčasné zaškolenie.docx

Splnomocnenie.docx

Kým pôjdete do školy - zopár užitočných rád

15 vecí, ktoré má dieťa zvládnuť, kým pôjde do školy

Zaujíma vás ako pripraviť dieťa do školy? Zapadá vaše dieťa do tabuliek školskej pripravenosti? Čo môžete ako rodičia vylepšiť a na čo nemáte zabudnúť predtým, než pôjde vaše dieťa do školy? V čom máte jeho vývoj podporovať, akým smerom sa máte pri príprave uberať?

 Základné vedomosti, schopnosti a zručnosti predškoláka

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_13.jpg.jpg poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-2_13.jpg.jpg orientovať sa v okolí domu a v okolí školy (poznať cestu do/zo škôlky, školy domov),

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-3_12.jpg.jpg poznať základné pravidlá cestnej premávky (dopravné značky, signály pre chodcov, farby semaforu),

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-4_11.jpg.jpg poznať známe profesie a činnosti dospelých a stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci, poznať a pomenovať bežné domáce práce,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-5_13.jpg.jpg vedieť pomenovať bežné predmety, ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál),

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-6_06.jpg.jpg poznať základné a rozlišovať doplnkové farby,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-6_06.jpg.jpg poznať základné a rozlišovať doplnkové farby,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-7_04.jpg.jpg poznávanie prírody živej i neživej: pomenovať základné kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá, poznať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, postupne aj dni v týždni, poznať základné prírodné zákonitosti.

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_%C4%8Disla8_01.jpg.jpg správanie v prírode, k svojmu okoliu - vedieť sa správať v prírode, šetrne zaobchádzať s predmetmi,

 

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_%C4%8Disla9_01.jpg.jpg poznať a pomenovať časti ľudského tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie - vhodné jedlo a pitie.

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_%C4%8Disla10.jpg.jpg samostatne používať WC s následnou sebaobsluhou, umývať si ruky po použití WC, po príchode z ihriska, po práci s niečím špinavým ..., pravidelne si čistiť zuby, vedieť sa vysmrkať. 

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_14.jpg.jpg http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_15.jpg.jpg samo jesť s príborom, samostatne sa obliecť a vyzliecť, zaviazať si šnúrky na topánkach, byť schopné udržiavať poriadok na svojom mieste,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_16.jpg.jpg http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-2_14.jpg.jpg hovoriť zrozumiteľne, jasne, používať jednoduché slová, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_17.jpg.jpg http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-3_13.jpg.jpg zdvorilo a slušne sa správať - vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť, fungovať v kolektíve, vedieť spolupracovať, podeliť sa,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_18.jpg.jpg http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-4_12.jpg.jpg vedieť správne držať ceruzku, farbičku, mať dostatočne uvoľnenú rúčku, aby zvládlo nápor písomných aktivít v prvom ročníku,

http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-1_19.jpg.jpg http://www.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-5_14.jpg.jpg Mať dostatočne rozvinuté kognitívne - poznávacie funkcie - grafomotoriku, vizuomotoriku, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, základné matematické predstavy ...

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria