Navigácia

Úspechy žiakov

Naše úspechy

Krajské kolo v stolnom tenise

4.12.2018 sa dievčatá zúčastnili krajského kola v stolnom tenise. Zo skupiny  postúpili bez väčšich problémov.  V semifinále dievčatá porazili Malacky  vo veľmi dlhom a dramatickom zápase 4:3. Vo finále sme však nestačili na staršie a skúsenejšie hráčky z Devínskej Novej Vsi a tak sme obsadili krásne druhé miesto

Blahoželáme

 

Výtvarná súťaž

"Ochranárik čísla tiesňového volania 112"

1.miesto Emmka Kotesová

1.miesto  Anita Gulášová

3.miesto Nina Papaiová

Blahoželáme

2018/2019

 

Strom života udeľuje 2. miesto žiakom 4.B triedy v súťaži Dni Biodiverzity 2018 - úroveň náročnosti 1

 

Hliadka mladých zdravotníkov II.stupňa

5. miesto

Emma Ingeeliová, Petra Hudecová, karolína Pokorná, Linda Havierniková, Karin Zápražná

 

Vo výtvarnej súťaži Kupeckého svet sme tento rok získali 4 ceny. Martin Ingeli II.A , Richard Baňas 5.trieda, Liana Rozvadská III.B a Petra Hudecová VII.A. Srdečne blahoželáme.

 

Dňa 18.05.2018 sa v Pezinku konal školský turnaj TOM 16, kde boli pozvané iba najlepšie deti v každej kategórii:

Viktor Tavali,Adam Matej,Radko Kois,Adam Virlic,Victoria Svetláková,Petra Vanková,Karolína Pokorná,Linda havierniková,Diana Vrablanská,Katarína Čuchtová,Adela Ďurišová.

Medajlové umiestnenie:

Adam Matej 1.m. - celkový víťaz štyroch turnajov

Victoria Svetláková - 2.m.

Radko Kois - 2.m.

Karolína Pokorná - 1.m.

Diana Vrablanská - 1.m.

Linda Havierniková - 3.m.

Blahoželáme

 

Klokanko - I.stupeň - úspešní riešitelia

1.ročník

Roman Kolenčík     1.A

Lujza kanichová     1.B

Matúš Richnák      1.B

Alžbeta Šimonová   1.B školský šampión

Patrik Troják       1.B

Maximilián Záborský 1.B

Artur Ďuriš          1.C

Martina Ježíková    1.C

2.ročník

Dalibor Minarovič     2.A

Jakub Križan        2.A

M. A. Kubišová      2.A

Dominika Duchová   2.B

Karolína Zápražná   2.B

Dávid Vajda         2.B

Natália Zemanová   2.B

3.ročník

Petra Váleková      3.B

Jozef Halčin        3.B

Michal Černík       3.B

4.ročník

Jakub Fedorek     4.B

 

Vyhlásenie výsledkov okresného kola súťaže "Požiarna ochrana očami detí"

1.miesto

Alžbeta Chrípková

Michaela Mikulášová

Jakub Hlava, Matej Pätoprstý

2. miesto

Lumír Jozef Gašparovič, Adela Ďurišová

Simon Hambeis

Anita Gulášová

Kristína Pokorná

3. miesto

Melany Nižňanová

Laura Minarovičová

 

Okresné kolo "Školského pohára" vo futbale mladších žiakov - 2. miesto

 

"Mladý záchranár CO" - okresné kolo Pezinok 2018

2. miesto

Žofia Jajcayová

Veronika Ristová

Matej Zvolenský

Nicolas Ježík

 

Školské kolo Slávik Slovenska - vyhodnotenie

I.kategória

Alica Říkovská I.m.

Martina Kinclová II.m.

Zuzka Krekáňová III.m.

II.kategória

Emma Velčíková I.m.

Vanesa Hambeis II.m.

Alžbeta Chrípková III.m.

III.kategória

Emma Ingeliová II.m.

 

Okresné kolo - Biologická olympiáda - kategória D 6.-7. ročník

1. miesto - Petra Hudecová 7.A

 

Dňa 17.04.2018 sa konala matematická olympiáda - okresné kolo, ktorej sa zúčastnila aj naša žiačka Michaela Mikulášová a stala sa úspešnou riešiteľkou.

 

"Aj pán Goethe by mal radosť"

3.miesto - Veronika Zahradníková

v prednese poézie v nemeckom jazyku

 

Dňa 10. apríla 2018 prebehlo v Pezinku Mestské kolo vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorého sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev ZŠ a Gymnázia. Žiaci našej školy obsadili krásne -

1. miesto v zložení:

    Michal Sulan, Katarína Minarovičová, Lea Slimáková

 

Vesmírne dobrodružstvá

CVČ v Pezinku v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku zorganizovala súťaž VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ. Zapojili sa aj naši žiaci z ŠKD z III.oddelenia a získali "Špeciálnu cenu Malokarpatskej knižnice v Pezinku".

 

Okresné kolo Pytagoriády

Emma Dragulová - úspešná riešiteľka

Ktistína Khandlová - úspešná riešiteľka

Michaela Mikulášová - úspešná riešiteľka

Andrea Váleková - úspešná riešiteľka

 
Dňa 21.03.2018 sa uskutočnila Pezinská školská liga v stolnom tenise, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Všetci bojovali a vzorne reprezentovali našu školu.
 
1. miesto  - ADAM Matej
1. miesto - SVETLÁKOVÁ Victória
2. miesto - VRABLANSKÁ Diana
3. miesto - HAVIERNIKOVÁ Linda
3. miesto - POKORNÁ Karolina
3. miesto - VANKOVÁ Petra

 

Okresná komisia v Modre vydala potvrdenie o úspešnej účasti - Jakubovi Virličovi v matermatickej olympiáde v kategórii Z5 v školskom roku 2017/2018.

Blahoželáme!

 

VŠETKOVEDKO-súťaž pre zvedavé deti, ktoré chcú spoznať svet

Dňa 30.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO, do ktorej sa mohli zapojiť deti 2.-5. ročníka. Najlepšími sa stali a titul "všetkovedko" získali:

2. A Maria Aidé Kubišová - stala sa zároveň aj "všetkovedkom školy"

2.B Dávid Vajda

      Timotej Ďurikovič

2.C Patrik Hrdlička

3.B Lujza Kuríková

      Petra Váleková

4.B Marian Valter

5.tr. Rebecca Mrázová

        Kristína Khandlová

Víťazom blahoželáme!

Aj ostatné zúčastnené deti boli šikovné a získali titul "všetkovedkov učeň".

 

 

Petra Hudecová úspešná riešiteľka - okresné kolo  Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A.

 

Rebecca Mrázová 3. miesto - okresné kolo - Šaliansky Maťko

 

08.12. sme sa zúčastnili v Pezinku okresného kola družstiev chlapcov a dievčat v stolnom tenise. Chlapci získali krásne tretie miesto - patrili medzi najmladších účastníkov turnaja. Dievčatá sa umiestnili na druhom mieste.

Blahoželáme

Súťaže vyhlásenej Okresným úradom Pezinok pod názvom "Ochranárik čísla tiesňového volania 112" sa zúčastnili aj deti našej školy a získali pekné umiestnenia.

Petra Hudecová        2.miesto

Michaela Mikulášová   3. miesto

Marko Domeny         cena prednostu

Spoločná práca detí z ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Lucii Trubačovej   2.miesto

Blahoželáme

 

29.11.2017 sa v Častej uskutočnil 10. ročník obvodnej postupovej súťaže - Olympiáda zo slovenského jazyka. Žiačka Tereza Jankelová získala četné uznanie.

Blahoželáme

 

24.11. sme sa zúčastnili v Pezinku školskej ligy v stolnom tenise. Deti získali osem krásnych umiestnení na stupňoch víťazov.

1.m.  Radko Kois

2.m.  Matej Adam

2.m.  Karolína Pokorná

2. m. Victoria Svetláková

2.m.  Alica Řikovská

3.m.  Diana Vrablanská

3.m.  Linda Havierniková

3.m. Petra Vanková

Blahoželáme

 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá bola vyhlásená generálnym sekretariátom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Výtvarná práca našej žiačky Niny Návratkovej (9.trieda) postúpila do celoslovenského kola  kde obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme!

 

Kupeckého svet 2017 - výtvarná súťaž

Nikola Frťalová  -   2.miesto

Daniela Vaňková -   2. miesto

Soňa Slimáková -    Cena ZŠ Jána Kupeckého

Jakub Richtárik -   Cena primátora

 

Obvodné kolo v atletike

štafetový beh - žiačky - 3. miesto

Denis Štvrtecký - 3.miesto - skok do dialky

 

1. miesto vo vedomostne súťaži "Svetové vojny a Slovensko"

Viktória Rusnáková - Pochvalné uznanie 

Blahoželáme

Pezinská školská liga v stolnom tenise

Súťaž družstiev mladších žiačok - 1.miesto

Karolína Pokorná -     1. miesto

Linda Havierniková -   3. miesto

Michal Mikulec -       3. miesto

Victória Svetláková -  3. miesto

Alica Rikovská -       3. miesto

Diana Vrablanská -    3. miesto

Blahoželáme

 

Hliadka mladých zdravotníkov - 4.miesto

Petra Hudecová

Linda Havierniková

Emmka Ingeliová

Karolína Pokorná

Karin Zápražná

Blahoželáme

Slávik Slovenska 2017 - František Suchoň - Čestné uznanie

Okresné kolo vo futbale mladších žiakov  - 2.miesto

Adam Lenharčík

Adam Matej

Samuel Antalík

Richard Baňas

Adrián Kralovič

Matej Pätoprstý

Jakub Richtárik - ocenenie najlepší strelec

Matúš Sulan

Šimon Štulrajter

Timotej Tomašovič

Blahoželáme

Aj pán Goethe by mal radosť

Veronika Záhradníková - 3.miesto v prednese poézie v nemeckom jazyku

 

Požiarna ochrana očami detí 2017

Adela Ďurišová 3.B          1.miesto

Emma Dragulová 4.roč.      1.miesto

Nikola Gaštanová 4.roč.     1.miesto

Samuel Suchoň 5.ročník      1.miesto

Terézia Jankelová 8.ročník  1.miesto

Nina Návratková 8.ročník    1.miesto 

Hana Wintzlerová 1.B        2.miesto

Michal Sulan 8.roč.          2.miesto

Terézia Tomašovičová        2.miesto

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj - 7.4.2017 v Pezinku

Karolína Pokorná                - 1.miesto

Michal Mikulec                  - 3.miesto

Linda Havierniková            - 3.miesto

Radko Kois                        - 3.miesto

Victoria Svetláková           - 3.miesto

Alica Rikovská                   - 3.miesto 

Blahoželáme!

 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Rebecca Mrázová - 3. miesto

Blahoželáme

 

Všetkovedko 2. - 5. ročník - vyhodnotenie

Gaštanová Nikola               4.tr. - Všetkovedko školy

K.Kukko                              2.A - Všetkovedko

L.Kuráková                          2.B - Všetkovedko

P. Váleková                         2.B - Všetkovedko

B Patúšová                         2.B - Všetkovedko

M. Černík                            2.B - Všetkovedko

E. Váleková                        3.A - Všetkovedko

J.Virlič                               4.tr.- Všetkovedko

M.Domeny                         4.tr.- Všetkovedko

B.Mrázová                         4.tr.- Všetkovedko

D.Vaňková                         4.tr.- Všetkovedko

E.Dragulová                       4.tr.- Všetkovedko

A.Váleková                         5.tr.- Všetkovedko

 

 

Šaliansky Maťko - okresné kolo 19.1.2017

Rebecca Mrázová - 2. miesto

Blahoželáme

 

Šaliansky Maťko - školské kolo z 13.01.2017 v prednese povestí

1.kat.

1.m. Katka Čuchtová 2:B - postupuje do okr.kola

2.m. Barborka Patúšová 2.B

        Petra Váleková  2.B

2.kat.

1.m. Rebecca Mrázová 4.tr. - postupuje do okr.kola

2.m. Daniela Vaňková 4.tr.

3.m. Melánia Nižnanová 4.tr.

Blahoželáme

 

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Karolína Pokorná  -  1. miesto

 

Súťaž "Ochranárik ...."

Daniela Vaňková -        2.m. kat. ZŠ I.stupeň

Simona Fulopová -       1.m. kat. ZŠ II. stupeň

Veronika Chovancová - 3. m. kat  ZŠ II.st.spol.práca

Tamara Štulrajterová  - 3. m. kat. ZŠ II.st. spol.práca

 

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry - obvodné kolo

2. m. Tamara Hámorová

 

Turnaj v stolnom tenise 11.11.2016

2. m. Karolína Pokorná

2. m. Adam Virlič

3. m. Adam Tavali

3. m. Michal Mikulec

3. m. Alica Řikovská

 

Svetové vojny a Slovensko - Pamätný list za úspešné zapojenie sa do vedomostnej súťaže

Mária Fričová

Nikol Trnavská

Terézia Blahovská

 

Požiarna ochrana očami detí 2016

Sára Fornerová             - 1. miesto

Terézia Tomašovičová   - 1. miesto

Anton Macko                - 2. miesto

Michal Sulan                - 3. miesto

Kolektívna práca 1.B - Figurína hasiča Samka - cena poroty 

 

 

 

Okresné kolo v atletike žiakov - Pezinok

beh 300 m -  Samuel Noskovič   - 1.m.

                   Róbert Gajdúšek   -  5. m.

                   Matej Zvolenský    -  6.m.

beh 1000m - Róbert Gajdúšek   - 5 m.

                   Pavol Šimončič    - 8.m.

beh 60 m   - Samuel Noskovič  - 4.m.

štafeta 4x60m - Š.Jaroš, A.Tavali, K.Olša, S.Noskovič 1.m.

vrh guľou   - Šimon Jaroš         - 3.m.

                  Tomáš Caňo         - 7.m.

hod kriketkou - Matej Zvolenský - 5.m.

skok do dialky - Šimon Jaroš  1.m.

skok do výšky - Kristian Olša  2.m.

            

 

Obvodné kolo biologickej olympiády

Veronoka Chovancová - 3. miesto

 

Krajské kolo súťaže mladších žiakov vo futbale

8. miesto

 

Slávik Slovenska 2016 - obvodné kolo

Ema Velčíková - 3. miesto

 

Okresné kolo súťaže najmladších žiakov ZŠ McDonalds CUP

2. miesto

 

Novodobo so Shakespearom

Terézia Blahovská - 2.m. v prednese piesne v anglickom jazyku

Viktória Svetláková - 2.m. v prednese piesne v anglickom jazyku

 

Okresné kolo súťaže mladších žiakov vo futbale

1. miesto

Postup do krajského kola

 

"Aj pán Goethe by mal radosť"

prednes piesne v nemeckom jazyku

František Suchoň - 2.miesto

 

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže

"Výprava do bájnej Atlantídy"

ŠKD 3.odd. - 2.miesto

 

Stolnotenisový turnaj - Pezinok

Zoznam detí, ktoré sa zúčastnili turnaja:

Karolína Pokorná      -  1. miesto

Kristína Pokorná       -  2. miesto

Linda Havierniková

Hana Adamová

Matej Adam               - 3. miesto

Jakub Virlič

Adam Virlič

Radko Koiš

Ropman Šimončič

Filip Gašparovič

Michal Mikulec

Tomáš Říkovský

 

Pytagoriáda - okresné kolo

Marek Minarovič - v kategórii P4 - úspešný riešiteľ

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

1. miesto  Rebeka Mrázová

                 Nina Papaiová

2. miesto  Emma Ingeliová, Dominik Fekete, Melánia Nižňanová, Alexandra Filcová, Matej Matula

3. miesto  Filip Horňák, Michaela Mikulášová, Karolína Pokorná, Katarína Minarovičová, Nina Návratková, Veronika Chovancová, Emma Váleková, Ema Velčíková

 

Európa v škole - obvodné kolo

Písomné práce žiakov

I:kat.

Richrd Baňas       - 1.miesto

Filip Horňák         - 2. miesto

II.kat.

Žofia Jajcayová     - 1. miesto

Viktória jarošová   - 2. miesto

III.kat.

Mária Fričová       - 2. miesto

Výtvarné práce žiakov

I.kat.

Katarína Čuchtová   - 2. miesto

II. kat.

Simona Fulopová    - 3. miesto

III.kat.

Anton Miroslav Macko  - 1.miesto     téma č. 133

 

Biologická olympiáda

Viktória Rusnáková získala v obvodnom kole Biologickej olympiády - úspešného riešiteľa

 

Ochranárik očami detí - 15.12.2015

Vaneska Richtáriková   - 2.miesto

Jakub Virlič               - 3. miesto

Dominika Fischerová    - 1. miesto - práca zaslaná do národného kola vo Vranove nad Topľou

Vitória Sulejmaniová    - 2. miesto

Viktória Blunárová       - 3. miesto

kategória učiteľ, vychovávateľ - cena za zaangažovanosť - Mgr. Soňa Krasňanská

 

Obvodné kolo vo florbale - 3. miesto, 07.12.2015

 

Obvodné kolo v stolnom tenise - 2. miesto, 04.12.2015

Linda Havierniková

Karolína Pokorná

Kristína Pokorná

Petra Vaňková

 

 

"Požiarna ochrana očami detí 2015"

Diplom - za účasť v súťaži grafických prác žiakov ZŠ

1.miesto - Viktória Rusnáková - Za záchranu života

1.miesto - Sofia Světlíková - PO

1.miesto - Zuzana Šúšová - Prevencia pred požiarmi

2.miesto - Anton Macko -

3.miesto - Tomáš Caňo - Prevencia pred požiarmi

3.miesto - Viktória Fischerová -

3.miesto - Tereza Stavělová - Záchrana života

 

Obvodné kolo v atletike

2. miesto - súťaž družstiev

2. miesto - štafetový beh 4x60 m

2. miesto - Peter Ďuríček - skok do výšky

2. miesto - Samuel Noskovič - beh 300 m

3 miesto - Šimon Jaroš - skok do diaľky

 

 

Obvodné kolo - chlapci vo florbale

                2. miesto

 

 

Školský pohár - obvodné kolo vo futbale - mladší žiaci

                2. miesto

 

 

Hliadka mladých zdravotníkov II.stupňa - 5. miesto

Viktória Rusnáková

Tamara Hámorová

Natália Zápražná

Zuzana Šušová

Anton Miroslav Macko

 

 

 

Novodobo so Shakespearom

Dominika Gašparovičová -  2. miesto - v prednese piesne v anglickom jazyku bez hudobného sprievodu

Terézia Tomašovičová     - 3. miesto - v prednese piesne v anglickom jazyku s hudobným sprievodom

 

 

Okresné kolo pytagoriády

OK P5  Hlaváč Jakub - úspešný riešiteľ

OK P6  Katarína Minarovičová - úspešný riešiteľ

 

Celoslovenská súťaž EXPERT geniality show

Mária Fričová - za svoj výkon získala čestný titul - Expert MOZGOLAMY

Radoslav Heriban - získava čestný titul - EXPERT ON ENGLISH

Matúš Kovačič - získava čestný titul - EXPERT Spoločnosť kedysi a dnes

Martin Noga - získava čestný titul - EXPERT na tajomstvá prírody

 

18.02. Okresné kolo súťaže "Európa v škole"

Písomné práce žiakov:

2. m. Richard Baňas  (kat. 6-9 rokov)

3. m. Filip Horňák   (kat.6-9 rokov)

3. m. Žofia Jajcayová (kat. 10-12 rokov)

2. m. Samuel Čambal (kat. 13-15 rokov)

Výtvarné práce žiakov:

3. m. Viktória Rusnáková (kat. 10-12 rokov)

 

16.02. Chemická informačná služba - Prípad "Búrlivé víno"

3.m. Dominika Gašparovičová

3.m. Nikol Trnavská

3.m. Terézia Blahovská

 

29.09.Výtvarná súťaž "Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach"

Dominika Noskovičová v celoslovenskej súťaži získala 2. miesto v III. vekovej kategórii

 

"Požiarna ochrana očami detí 2014"

Diplom

ZŠ s MŠ Slovevenský Grob za účasť v súťaži grafických prác

1. m. Viktória Fischrová

1. m. Dominika Noskovičová

1. m. Priska Hollá

2. m. Viktória Sulejmaniová

2. m. Richard Baňas

2. m. Tatiana Benčíková

3. m. Martin Hanák

3. m. Klaudia Jajcajová

3. m. Alexandra Filcová

3. m. Dominika Fischerová

 

"Obvodné kolo v atletike"

1. m. štafetový beh 4x60 m 

3. m. Samuel Noskovič beh na 60 m

Blahoželáme!

 

"Súťaž prvej pomoci 2014"

3. m. v okresnom kole

Blahoželáme !

 

"Novodobo so Shakespearom"

2. m. Kristína Šmátralová

3. m. Dominika Gašparovičová

Blahoželáme!

 

"Mladý záchranár CO"

3. m. v okresnom kole a postup do krajského kola

Blahoželáme !

 

"Aj pán Goethe by mal radosť"

prednes piesne s hudobným sprievodom v nemeckom jazyku

1. m.  Radoslav Heriban

Blahoželáme !

 

Vyhodnotenie školského kola - Slávik Slovenska

I. kategória

1. m. Emma Ingeliová     (3.ročník)

2. m. Aneta Vrablanská  (3.ročník)

3. m. Ema Velčíková      (2.ročník)

II. kategória

1. m. Sofia Paxianová     (6.ročník)

2. m. František Suchoň   (6.ročník)

3. m. Victoria Svetláková  (4.ročník)

II. kategória

1. m. Radoslav Heriban    (7.ročník)

2. m. Dominika Gašparovičová  (8.r.)

Blahoželáme ! 

 

Vyhodnotenie 5.ročníka celoslovenskej súťaže Vševedko

titul "Vševedko" získali tieto deti:

Denis Markovič, 3.tr.               3. miesto

Hanka Adamová, 3.tr.               9. miesto

Ivanka Dobrovodská, 3.tr.

Anetka Vrablanská, 3.tr.

Tomáš Kuruc, 2.tr.

Emma Ingeliová, 3.tr.

Ella Javoreková, 3.tr.

Ostatné deti, ktoré a zapojili do súťaže získali titul "Vševedkov učeň", takže hor sa do učenia a v budúcom školskom roku sa môžeš stať "Vševedkom" aj ty. 

Blahoželáme!

 

Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

1. kategória  - poézia                             1. kategória - próza

1.m. Aneta Vrablanská                                            1.m. Rebecca Mrázová

2.m. Hana Adamová                                                2.m. Petra Hudecová

3.m. Daniela Vaňková                                              3.m. Nikola Gaštanová                                       Čestné uznanie - Petra Vaňková

2. kategória - poézia                              2. kategória - próza

1.m. Matej Matula                                                 1.m. Alexandra Filcová

2.m. František Suchoň                                           2.m. Terézia Tomašovičová

3.m. Tamara Hámorová                                          3.m. Žofia Jajcayová

                                                                          Čestné uznanie-Veronika Chovancová

                                                                          Čestné uznanie-Katarína Minarovičová

3. kategória - poézia                            3. kategória - próza

1.m. Domonika Gašparovičová                               1.m. Dominika Noskovičová

2.m. Priska Hollá                                                 2.m. Samuel Gašparovič

3.m. Radoslav Heriban                                         3.m. Barbora Kovačovská 

Do okresného kola postupujú: Aneta Vrablanská

                                            Rebecca Mrázová

                                            Alexandra Filcová

                                            Dominika Noskovičová 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

Týmto chceme poďakovať miestnemu odboru Matice slovenskej v Slovenskom Grobe  za finančný príspevok na kúpu cien pre výhercov školského kola súťaže - Hviezdoslavov Kubín.             

 

Okresná súťaž - Európa v škole

- Dominika Noskovičová - 3. miesto, výtvarná práca

- Sebastián Jajcay - Čestné uznanie, písomná práca

- kolektív žiakov 2. ročníka - 3. miesto, písomná práca 

Obvodné kolo - Dejepisnej olympiády -

- Dominika Noskovičová

- František Stavěla

úspešne reprezentovali našu školu na ZŠ s MŠ v Báhoni

 

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku - 

- Radoslav Heriban - 2. miesto

 

Výtvarná a literárna súťaž - Tri želania zlatej rybky - Celoslovenská súťaž

Výtvarná súťaž

- Hana Adamová, Rebeka Ševčíková -  1. miesto

- Klaudia Jajcayová, Petra Hudecová - 2. miesto

- Kristína Pokorná, Karolína Pokorná  - 3. miesto

 

Literárna súťaž

- Jakub Hlaváč -       1. miesto

- Jakub Minarovič -  1. miesto

Blahoželáme!

 

23.10. Okresné majstrovstvá v šachu

- Terézia Stavělová -  1. miesto

- Samuel Gašparovič - 2. miesto

- František Stavěla -   3. miesto

Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria