Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 911225131 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Nové vydanie školského časopisu - Lepidlo č.1

 

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Vážení rodičia, vyberte si z pestrej ponuky záujmových útvarov pre školský rok 2019/2020. Zvolený záujmový útvar určite prinesie pre vaše dieťa niečo nové, vyplní zmysluplne voľný čas.

Krúžky - ponuka na stiahnutie

Ponuku krúžkov nájdete na našej webovej stránke 

Máš problémy? Potrebuješ pomoc?

Nenachádzaš odpovede na svoje otázky,  ktoré Ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine, či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa  nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať?

 

NOVÉ ROZHODNUTIE o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 26.10.2020.

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu si Vás dovoľujeme informovať, že sa

od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020:

 • realizuje prezenčná výučba žiakov 1. stupňa v škole,
 • činnosť v ŠKD  bude zabezpečená len pre žiakov 1.-3. ročníka v riadnom režime,  do 17,00 hod. za dôsledného dodržiavania hygienických opatrení,
 • činnosť  v ŠKD u štvrtákov (4.A, 4.B)  bude do 14.00 hod.
 • ranné schádzanie žiakov v ŠKD sa nerealizuje,
 • ostáva v prevádzke stravovanie v školskej jedálni pre žiakov 1.stupňa, žiaci 2. stupňa sú z obedov odhlásení,
 • žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávať dištančne (bližšie informácie dostanete prostredníctvom triednych učiteľov a vyučujúcich),
 • jesenné prázdniny sa presúvajú́ z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok. Prázdniny budú aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme bezodkladne informovať. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/17685.pdf

Vyhodnotenie ZBERU PAPIERA

 

 

1.m.      3.A    800,5 kg  Ø na žiaka 36,38 kg

2.m.      4.A    529,5 kg  Ø na žiaka 22,06 kg

3.m.      8.tr.   522,5 kg  Ø na žiaka 18,07 kg

 

1. m.   Emma Kotesová 3.A       233,00 kg

2. m.   Filip Vrablanský  2.C       223,00 kg         

3. m.   Lucas Vavrík        3.A       193,00 kg

 

 

Poď súťažiť! Prihlás sa u svojho pedagóga!

Poď súťažiť! Prihlás sa u svojho pedagóga!

September:

VŠETKOVEDKO pre druhákov, tretiakov, štvrtákov - prihlás sa do 26.10.2020 - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Uhradíš štartovné 2 eurá a 2 eurá za Teba uhradí škola. Prihlás sa u svojho učiteľa!

OCHRANÁRIK  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“- výtvarná súťaž. Maľovať môžu žiaci všetkých ročníkov od 21. septembra do 20 novembra 2020 s vyhodnotením 1.decembra 2020 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112.

Október:

SLÁVISTICKÉ PIERKO alebo SLOVÁK V SRDCI EURÓPY – vymyslíme výtvarný, alebo literárny pozdrav. Kreatívni môžu byť žiaci našej školy do 2.novembra 2020.

HOVORME O JEDLE – projekty v triedach

November:

YPSILON – SLOVINA  JE HRA -  zopakuješ si svoje vedomosti zo SJL a môžeš vyhrať smartfón. Prihlásiť sa môžeš do 12.11.2020 u svojho učiteľa SJL, uhradíš štartovné 2,50 € (ďalších 2,50 € za teba hradí škola) a môžeš vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny. Súťaž je určená pre všetkých žiakov od 1.-9. ročníka.

WWW.YPSILONSUTAZ.SK

Sme už veľkí prváci, veľmi dobrí parťáci...

Prihláška na stravu pre školský rok 2020/2021

Na základe zmeny VZN č.1/2020 sa menia režijné náklady v školskej jedálni na sumu 6.-€ na mesiac.

Prihláška na stravu

Nemecký jazyk - druhý cudzí jazyk pre siedmakov

Škola pre žiakov 7. ročníka ponúkla možnosť vyučovania druhého cudzieho jazyka. Dala na výber z dvoch možností nemecký alebo ruský jazyk. V školskom roku 2020/2021 pre  malý záujem o ruský jazyk  sa bude vyčovať nemecký jayk.

 

Školský časopis

           Archív

 

SCHRÁNKA dôvery

 

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Čítajte viac...

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

Zvoní nám

07:45 - 08:30   1.hodina

08:40 - 09.25   2.hodina

09:40 - 10:25   3.hodina

10:45 - 11:30   4.hodina

11:40 - 12:25   5.hodina

12:35 - 13:20  6. hodina

13:40 - 14:25   7. hodina

 

Nedeľa 25. 10. 2020

Počet návštev: 2698758

Vitajte, na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

Decká ste super! Aj tento rok dokázali, že im záleží na štvornohých kamarátoch.

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sme aj  tento školský rok zorganizovali materiálnu zbierku pre OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok. Opäť to bola veľmi pekná a prospešná akcia. Cieľom  bolo pomôcť nechceným a opusteným zvieratkám, psíkom, mačičkám, ktoré našli svoj nový domov v OZ Pezinok.  Aj teraz naše deti ukázali, že im záleží na štvornohých kamarátoch a ich osud im nie je ľahostajný. Priniesli krmivo, rôzne maškrty, ale aj teplé oblečenie, deky, hračky, obojky, dezinfekčné prostriedky a veľa ďalších vecí, ktoré zvieratká iste potrebujú.

Tak aspoň na nejaký čas zasýtia ich brušká a teplé veci, ktoré deti darovali zvieratkám ich ochránia pred zimou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky. Pomohli sme zvieratkám, sami si nevedia pomôcť!

Škoda, že z dôvodu epidemiologických opatrení nemohli osobne odniesť svoju zbierku do OZ Pezinok. Pracovníci zariadenia  deťom odkazujú: Ďakujeme krásne aj tento rok za obrovskú pomoc Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Grobe za zorganizovanú zbierku . Decká ste supeeeeer a radi Vás u nás opäť uvidíme či už so školou, alebo môžete prísť vyvenčiť našich chlpáčov aj spolu s rodičmi. Tak plné auto sme ešte asi nemali a bola to riadna fuška Čítajte reakcie....

Oznamujeme žiakom našej školy, že si môžu dohodnúť stretnutie so zvieratkami v OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok (venčí sa v Šenkviciach). Telefónny kontakt: 0944 205 361        Foto...

Projektové vyučovanie s názvom „Hovorme o jedle“

je jednou z aktivít VIII. ročníka Hovorme o jedle, ktoré sú venované problematike potravín a výživy.

Foto...

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania počas pandémie COVID -19

Vážení rodičia.

 Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a  na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  a MŠVVaŠ SR zo dňa 29.09.2020  oznamuje, že naďalej  upravuje podmienky  k organizácii výchovy a vzdelávania a zároveň  Vás vyzýva k ich dôslednému dodržiavaniu :

Základné pravidlá:

 • Prevádzka školy sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.  
 • Vstup do školy:  Pri vstupe do školy sa bude vykonávať náhodný ranný filter, ranné meranie teploty žiakov    
 • Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 01.10.2020 pre žiakov 1.-9. ročníka  podľa riadneho rozvrhu hodín.  V rámci prevádzkového poriadku budú počas vyučovania zabezpečené všetky potrebné hygienické podmienky.
 •  Telocvičňa  sa od 01.10.2020 až do odvolania  nevyužíva.
 • Telesná výchova a hudobná výchova sa  bude realizovať len teoretickou formou.
 • Žiaci 1. stupňa a  2.stupňa  a všetci zamestnanci školy povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy aj počas vyučovacej hodiny.
 • Aktivity pre žiakov sa budú organizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
 • Činnosť záujmových útvarov na škole je dočasne prerušená.
 • Činnosť v ŠKD  bude zabezpečená len pre žiakov 1.-3. ročníka v riadnom režime,  do 17,00 hod. za dôsledného dodržiavania hygienických opatrení. Činnosť  v ŠKD u štvrtákov (4.A, 4.B) od 18.10.2020 (pondelok)  bude zabezpečená do 14.00 hod.
 • Organizácia školského stravovania  bude pokračovať podľa rozpisu tried tak, aby sa triedy nepremiešavali so zabezpečením povinnej pravidelnej dezinfekcie rúk -   Časový harmonogram stravovania
 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.-3. ročníka ZŠ podľa zákona č. 440/201 Z. z. § 58 písm.p) sa bude realizovať najskôr do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie ( v rámci  školského roka).
 • Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školského  zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča  realizovať rodičovské združenia, zasadnutia rady školy. (Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.)

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode  žiaka do školy  a pri odchode žiaka zo školy, resp. školského klubu detí (nosenie  rúšok dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednehio učiteľa alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. V nevyhnutnom prípade  žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Odporúčame minimalizovanie  zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Komunikuje so zamestnancom školy (vedenie školy, učiteľ, vychovávateľ) len prostredníctvom telefonického kontaktu alebo mailovou poštou.

 

Ing. František Suchoň, riaditeľ školy

Tlačivá:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti  

Opatrenie ÚVZ SR

Manuál pre základné školy a školské zariadenia (11.10.2020) s vyznačenými zmenami

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 29.4.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom spôsob klasifikácie nasledovných predmetov:

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/

ZBER PAPIERA

Oznamujeme žiakom školy, že v dňoch 14.10. - 16.10.2020 sa uskutoční v našej škole ZBER PAPIERA. Papier môžete odovzdať pánovi školníkovi denne od 7.00 hod. do 14.00 hod. Môžete nosiť nepotrebné noviny, časopisy, letáky okrem kartónov.

Spracovanie zberového papiera je veľmi dôležité. Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera sa šetria nielen stromy ale aj energia a voda.

Vedeli ste, že na výrobu 1000kg papiera padne 17 stromov? Že papier obsiahnutý v odpadoch sa dá recyklovať až 7x?

 

JESEŇ v školskom klube

Hoci jeseň symbolizuje pochmúrnosť, jej pestré farby dokážu rozžiariť celý kraj. Pestré sú aj aktivity detí, ktoré nezaháľajú a zmysluplne využívajú čas, strávený v ŠKD. Jednou z aktivít sú vychádzky, pri ktorých relaxujú na čerstvom vzduchu. Pochmúrne,  daždivé dni naši prváci vytvárajú nádherné výtvarné práce.  Foto...

              

Organizácia školského roka 2020/2021 - termíny prázdnin

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021  a končí sa 30. júna 2021.

Termíny prázdnin - školský rok 2020/2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 911225131 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria