Navigácia

Slávik Slovenska 2022 - okresné kolo

Srdečne blahoželáme Matúšovi Sanitrárovi, ktorý sa v okresnom kole umiestnil na 1.mieste  v súťaži Slávik Slovenska 2022. Matuško postupuje na krajské kolo. Foto...

Pridané: 10.5.2022, Wawrinská

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

V okresnom kole matematickej olympiády (12.4.), boli úspešné dve žiačky - Lujza Kuraková (7.ročník)  a  Viktória Ďurikovičová (8.ročník).

Srdečne blahoželáme.

Pridané: 5.5.2022, Khandlová

ZELENÝ SVET - medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti detí a mládeže

Srdečne blahoželáme Filipovi Krekáňovi zo 4.B triedy, ktorý v medzinárodnej súťaží umeleckej tvorivosti detí a mládeže vyhral v literárnej časti na Tému: Lokálnosť je naša budúcnosť.

Pridané: 5.5.2022, Kubaliaková

Školský pohár - Malý futbal mladších žiakov - predkolo

Naši žiaci v skupine skončili na 3.mieste, po výsledkoch 4:3 so ZŠ Na Bielenisku, 2:6 so ZŠ Kupeckého a 0: 2 so ZŠ Fándlyho. Srdečne blahoželáme. Foto

Pridané: 24.4.2022, Šutorová

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

Pytagoriáda - okresné kolo - úspešní riešitelia

L. Slováček - 4.A

A. Ofčanský - 4.A

A. Polák - 4.A

D. Minarovič - 6.A

Srdečne blahoželáme.

Pridané: 11.4.2022

Biologická olympiáda - botanika - okresné kolo, postupujeme do krajského kola

Biologická olympiáda - botanika - okresné kolo, postupujeme do krajského kola, 1. miesto Barbora Patúšová 7.B a 2. miesto Adela Ďurišová 8.B. Srdečne blahoželáme.

Pridané: 5.4.2022, Glasová

Prednes slovenských povestí - okresné kolo- 1.miesto

Srdečne blahoželáme T.Srnkovi, žiakovi 5.B triedy, ktorý nás úspešne reprezentoval v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko a získal 1.miesto.

Pridané: 1.1.2022, Šilhárová

Literárno-výtvarná súťaž 2022

Viktor Salva zo 4.B vyhral v literárnej súťaži na tému "O tisíc rokov neskôr", ktorú usporiadala knižnica v Pezinku. Srdečne blahoželáme.

Pridané: 28.3.2022, Kubaliaková

Všetkovedko

Víťazi súťaže Všetkovedko a titul "Všetkovedko" získali:


2.A - Jakub Šulek a Lenka Struhárová; 2.B - Matúš Sanitrár;

3.A - Matej Gajdošík a Saskia Sojáková; 3.B - Ninka Trajlínek; 3.C - Hanka Lumtzerová a Richard Jágr;

4.A - Michaela Baňárová; 4.B - Filip Krekáň.

Srdečne blahoželáme.

Pridané: 25.3.2022, Cingeľová

ŽELÁME SI MIER

Pridané: 16.3.2022, Čajková, Kolkusová

ORIENTAČNÝ BEH

Orientačný beh - Pezinok - vyhodnotenie

2.miesto - Virlič Jakub - 9.trieda

4.miesto -  Matúš Sulan   - 9.trieda

18. miesto - Alžbeta chrípková - 8.A

Našu školu reprezentovalo 10 športovcov.  Ďakujeme za reprezentáciu a víťazom srdečne blahoželáme. Foto

Pridané: 16.3.2022, Vyučujúci: L.Popeláš

Školský časopis Lepidlo č. 3

Pridané: 5.3.2022, Krúpová

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

 Výsledky prednesu prózy/poézie Hviezdoslavov Kubín:

1. kategória: poézia - 1. miesto Timea Pásztorová, 2.B
2. miesto Lea Kollárová, 3.C
3. miesto Nina Bujňáková, 2.B

1. kategória: próza - 1. miesto Matúš Sanitrár, 2.B
2. miesto Marína Kraková, 4.B
3. Boris Jančich, 3.B

2. kategória: poézia - 1. miesto Michaela Šilhárová
2. miesto Olívia Mia Janči
3. miesto Oliver Tahotný

2. kategória: próza - 1. miesto Timotej Srnka
2. miesto Zuzana Krekáňová
3. miesto Martin Ingeli

3. kategória: poézia - 1. miesto Tamara Csáderová
2. miesto Zara Horská
3. miesto Andrea Krekáňová

3. kategória: próza - 1. miesto Melánia Nižnanová
2. miesto Lumír Jozef Gašparovič
3. Ema Váleková

Víťazom srdečne blahoželáme!

Okresné kolo matematickej olympiády

Naši  úspešní riešitelia domáceho kola sa 26.1.2022 zúčastnili okresného kola matematickej olympiády, ktorá prebiehala online formou. Medzi úspešných riešiteľov patria Artur Ďuriš (5.B), Natália Košinová (5.B). Blahoželáme všetkým súťažiacim.

OKMO_Vysledkova_listina

Pridané: 31.1.2022, Maťufková

Popoludnie pri čaji

„Ak vám je zima, čaj vás zohreje. Ak vám je teplo, čaj vás ochladí. Ak ste smutný, čaj vás povzbudí. Ak ste rozčúlený, čaj vás upokojí.”                                      William E. Gladstone

Pridané: 22.1.2022, S.Ofčanská

 

Hovorme o jedle - strieborný diplom

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Do projektu sa zapojili žiaci 1.stupňa a umiestnili sa v striebornom pásme hodnotenia.

Srdečne blahoželáme.

Pridané: 17.12.2021, Kubaliaková, koordinátor projektu

Šaliansky Maťko - školské kolo

 

1.kategória:
1.miesto - Matúš Sanitrár 2.B
2. miesto - Timea Pásztorová 2.B, Natália Polakovičová 3.A
3. miesto - Saskia Sofia Sojáková 3.A

2. kategória:
1.miesto - Timotej Srnka 5.B
2. miesto - Olívia Mia Janči 5.A
3. miesto - Marína Kraková 4.B

Srdečne blahoželáme.

Pridané: 17.12.2021, Šilhárová
 

Kde sa vzal?

Foto...

Pridané: 9.12.2021, Kraková

Mikuláš

.

Majstrovstvá Slovenska v hre na cimbale - úspešní žiaci našej školy

Blahoželáme Matúšovi Sanitrárovi  a  Constance Comendant za reprezentáciu obce Slovenský Grob. Na majstrovstvách Slovenska v hre na cimbal Matúš i Constance  získali vo svojej kategórii zlaté pásmo.

 

Novinky

Netradičná hodina VYV

Žiaci 3.A využili slnečné jesenné počasie a na výtvarnej výchove tvorili z prírodného materiálu krásne obrázky.Využili farby jesene a svojimi výtvormi potešili oči zvedavých okoloidúcich. Netradičná hodina sa im veľmi páčila.

Foto...

Pridané: 20.10.2021, J. Krasňanská

Žiaci 6.B skutoční remeselníci

V utorok 12. 10. 2021 sa žiaci 6.B triedy stali ozajstnými remeselníkmi v tvorivých dielňach v Bratislave. Na chvíľu z nich boli hrnčiari, skúsili si prácu s hlinou, z iných sa stali drotári, vyrobili si pekné srdiečka a  prsty dievčat zdobili nádherne prstene. Krásne výrobky tvorili žiaci zo šúpolia a úžasné náramky si dievčatá vyrobili v tkáčskej dielni, ktoré zdobia ich zápästie,  

Žiaci odchádzali domov celkom spokojní, plní zážitkov, nadobudnutých zručnosti, mnohí v sebe odhalili svoj skrytý talent, ktorý chcú ďalej rozvíjať.

Foto

Pridané: 17.10.2021 , Dulina

15.10.2021 Medzinárodný deň bielej palice

Orientačné, signalizačné a oporné. Takto sa podľa účelu delia biele palice. Jedna z nich z konca 20. storočia je umiestnená v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.

Naši piataci si vyskúšali ako je to ak človek stratí to najcennejšie – zrak. Každodenný život nevidiacich v školách je spojený s orientáciou v triedach a priestoroch školy a je to veru ťažké.

Pridané: 16.10.2021, Kraková

AA Škola pre našich žiakov

obrázok je prepojený

Naši tretiaci a štvrtáci pracujú v tomto školskom roku s programom AA Škola, v ktorom je množstvo interaktívnych programov. Po prihlásení si žiak môže preberané účivo zopakovať aj doma.

Žiaci riešia detektívne prípady a získavajú za svoju prácu tituly a certifikáty, Na každú hodinu sú pripravené materiály pre šikovnejších žiakov s označením Pre tých, ktorí sa už nudia.  Žiaci dostávajú k dispozícii aj pomôcky v podobe rôznych pracovných listov, zápisníkov objaviteľov, skladačiek a pod.

Pridané: 14.10.2021, Maťufková

 

JESEŇ

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26. septembra bol Európsky deň jazykov. Žiaci si pripravili zaujímavé projekty k danej téme a boli naozaj tvoriví! Niektorí nabrali odvahu a pre ostatných urobili "ochutnávku" v podobe prezentácií svojich projektov v triedach.

Foto...

 Pridané: 5.10.2021, Holá

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV pre školský rok 2021/2022

Aj v tomto školskom roku ponúkame záujmové útvary v ktorých si žiaci môžu rozvíjať svoje nadanie, zručnosti a fantáziu. PONUKU nájdete

Školský špeciálny pedagóg - Na slovíčko prosím

Pridané: 17.11.2021, Mgr. Š. Kittnerová, školský špeciálny pedagóg

 

slovo je prepojené na článok

Pridané: 19.9.2021, Mgr. Š. Kittnerová, školský špeciálny pedagóg

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Testovanie T5-2022 – organizácia vyučovania pre žiakov 6. -9. ročníkov

Dňa 18.5.2022 sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T5-2022 z predmetov Matematika, Slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

Z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 5. ročníka T5-2022 a zabezpečenia externého dozoru sa žiaci 6. -9. ročníkov budú 18.5.2022 vzdelávať dištančne, formou zadania úloh vyučujúcimi prostredníctvom EduPage.

Bližšie informácie im poskytnú vyučujúci jednotlivých predmetov. Žiaci sú odhlásení z obedov v ŠJ.

Pridané: 15.5.2022, vedenie školy

Zápis do SZUŠ

 

Milí záujemcovia o štúdium na našej škole. Pokiaľ máte chuť učiť sa umeniu, či už výtvarnému, tanečnému, hudobnému  alebo literárno-dramatickému v našej Súkromnej základnej umeleckej škole v Slovenskom Grobe, vyplňte a odošlite prosím prihlášku elektronicky cez tento link:  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ 

Prijímame deti od 1.roč. ZŠ resp. od 6 rokov. O termíne zápisu (štandardne koncom mája) pre nový školský rok 2022/2023 Vás budeme informovať na mail, ktorý uvediete v prihláške.

Tešíme sa na Vás.

Kolektív SZUŠ Slovenský Grob

Úspešne som zvládol zápis do prvého ročníka. Hurá!

       

Dňa 21.4.2022 sme privítali budúcich prváčikov, ktorí prišli spolu so svojimi rodičmi. Úspešne zvládli zápis do prvého ročníka.

Milí rodičia, ďakujeme za prejavenú dôveru. Prosíme,  aby ste sledovali  našu webovú stránku prostredníctvom ktorej Vás budeme informovať.

Pridané: 23.4.2022, vedenie školy

DEŇ ZEME

Každoročne, od roku 1970  si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

Žiaci našej školy si pripravili v jednotlivých triedach projekty. Ich cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje. Je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. Prostredníctvom sloganu „Investujme do našej planéty“ upriamil  tohtoročný deň Zeme pozornosť na potrebu zmeny opatrení v oblasti klímy a apeluje na zodpovednosť nás všetkých. Foto

Pridané: 23.4.2022, Mgr. Maťufková

TAJOMSTVO KNÍHTLAČE

Na workshope „Kníhtlač a výroba knihy“ sa tretiaci dozvedeli ako sa kniha písala a tlačila dávno pred vynálezom tlačiarenského stroja. Potom sa s chuťou pustili do výroby svojej knižky a do čítania svojich obľúbených príbehov ako každý piatok. Foto

Pridané: 30.3.2022, J. Krasňanská

PONOŽKOVÁ VÝZVA

21.marca vytvorením páru z dvoch rozdielnych ponožiek sme v tento deň vyjadrili toleranciu k inakosti, akou sa ľudia s Downovým syndrómom vyznačujú.

Aj naša škola aspoň takýmto spôsobom vyjadrila toleranciu k odlišnostiam, ktorými sa títo ľudia vyznačujú. Zapojili sa  všetky triedy až po členov učiteľského zboru.

Foto

Pridané: 23.3.2022, Maťufková

Finančný príspevok na II.polrok

Vážení rodičia ,

 

OZ Rodičia a priatelia ZŠ a MŠ Slovenský Grob na svojom zasadnutí schválilo výšku finančného príspevku na rok 2021/2022 20,00 € na žiaka. Príspevok môžete zaslať aj na číslo účtu SK83 5200 0000 0000 0937 3030. Do poznámky treba uviesť meno a triedu dieťaťa. Poprosíme rodičov, ktorí finančný príspevok zašlú cez bankový účet aby na lístku, ktorý obdržali poslali informáciu o zaplatení pani triednej učiteľke.

 

Ďakujeme.

   

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VALENTÍNSKU POHĽADNICU

Členovia žiackeho parlamentu zorganizovali  aj tento  školský rok   akciu pod názvom „Valentínska pošta“.
Súťažili sme o vlastnoručne vyrobenú „VALENTÍNSKU POHĽADNICU“.
Členovia žiackeho parlamentu vybrali  tú najkrajšiu. Víťazmi sa stala 4.B trieda, ktorá vyrobila najkrajšiu Valentínku pre svoju triednu učiteľku Ž. Kubaliakovú. Autori aj adresát Valentínky bol odmenený.

Srdečne blahoželáme.

Pridané: 19.2.2022, Maxiánová

FAŠIANGY 2022: ľudové zvyky, tradície

Už ráno prichádzali rôzne čarodejnice, jednorožci, piráti. Prišla aj Hermióna, lienka, vojak, kovboj, spiderman, starwors, kuchár, nindža aj  Peťa Vlhová so zlatou medailou. Tá prišla do  1.B triedy.

Deti sa predstavili riekankou, alebo hádankou, ktorú si pripravili.  Spoločne sme si zatancovali, zahrali rôzne hry. Tešíme sa  na ten ďalší a veríme, že sa budeme môcť zabaviť aj s ostatnými žiakmi z našej školy. Foto...

Pridané: 11.2.2022, Maťufková

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Vážení rodičia,

opätovne Vás prosíme, aby ste venovali pozornosť tomuto oznamu: - od 01.11.2021 musí byť pri každej platbe uvedený VARIABILNÝ SYMBOL. Do správy pre príjemcu prosím uveďte meno dieťaťa a triedu.

Informácie nájdete aj vo videu ŠJ.

   

Pridané: 8.2.2022, Vedúci ŠJ  Jozef Jančich                             

Tel: 0911 060 955                  skolskajedalensg@gmail.com                     

Čo sa deje za dverami našej školy keď majú deti prázdniny?

Milí rodičia,

počas vianočných prázdnin deti oddychovali, ale v našej škole sa vytrvalo pracovalo.

Pre žiakov 2.stupňa sa opravila prezuváreň, v ktorej bola urobená nová  podlaha a pribudli do nej aj nové skrinky. Tiež na prvom poschodí v starej časti budovy  pribudla nová podlaha.

Viac vo fotoalbume ...

Pridané: 20.1.2022, vedenie školy

Prvouka v 1.ročníku - Presýpacie hodiny

Aj keď platí známe, že život meriame skutkami a nie časom, je ťažké si dnes predstaviť ako ľudia žili keď hodiny ešte nemali. V  staroveku sa  orientovali  pohybom slnka na oblohe.

Za dobu svojej existencie sa hodinky tvarovo a štýlovo menili. Tieto premeny trvali viac ako sto rokov. Naši prváci na hodine Prvouky merali čas pomocou vlastnoručne vyrobených presýpacích hodín. Foto...

Pridané: 31.1.2022, Maťufková

Oznámenie o použití domáceho AG samotestu

Milí rodičia,

prostredníctvom EduPage môžu rodičia podávať vyhlásenia o použití  domáceho AG samotestu. (postup - https://help.edupage.org/sk/u2512)

Z podaných vyhlásení potom dokážeme zistiť počet použitých testov za zvolené obdobie.  Školy tiež sú povinné  nahlásiť počet AG testov použitých v domácom prostredí.

Upozorňujeme Vás, ak zákonný zástupca nebude odovzdávať vyhlásenia cez EduPage, nebudú mu ďalšie testy poskytnuté!

Pridané: 13.1.2022, vedenie školy

 

Školský špeciálny pedagóg radí

Obrázok je prepojený

Pridané: 12.1.2022, Kittnerová

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa  riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021.

Tlačivá nájdete

 

"Na bicykli do školy aj cez babie leto"

Základná škola s materskou školou Slovenský Grob v spolupráci s obcou Slovenský Grob

vyhlasuje

druhý ročník aktivity pre všetky žiačky a všetkých žiakov základnej školy

"Na bicykli do školy aj cez babie leto".

Cesta do školy môže byť rýchlejšia, zdravšia a zábavnejšia, ak sa ide bicyklom. Cieľom je prehovoriť všetky spolužiačky, spolužiakov, rodičov či starých rodičov a prísť počas posledných slnečných dní do školy na dvoch kolesách.

 
Využime teda pekné jesenné počasie počas babieho leta a poďme spolu do školy na bicykli.

Pridané: 19.10.2021

Európsky týždeň športu 2021

Európsky týždeň športu  od 23.9. – 30.9.2021  nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.

Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období.

Veľmi radi sme sa pridali k tejto krásnej aktivite. Cvičili sme nielen na hodinách TSV. 1.októbrom nekončíme, pokračujeme ďalej.   FOTO

Pridané: 30.9.2021

„Triedim, triediš, triedime“

„Triedim, triediš, triedime“

Naši žiaci sa zapojili do projektu Triedim, triediš, triedime“, ktorý je orientovaný na podporu environmentálnej výchovy.  Prostredníctvom projektu sa deti samé učia ako správne nakladať  s odpadom a toto posolstvo odovzdávajú ďalej. Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

        V rámci projektu žiaci v triedach pokračujú v triedení papiera a plastu a na chodbách pribudli nádoby na triedenie tetrapaku a nádoba na zber batérií.

Pridané: 6.10.2021, Kubaliaková

Darujeme si kúsok šťastia

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Téma RODINA sa skloňovala dnes v ŠKD u tretiakov.    Ako symbol šťastia si vyrobili krásne náramky a navzájom sa obdarovali.

   

Foto...

Pridané: 17.9.2021 - E.Kraková

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE - oznam

Vážení rodičia,

v prípade, že ste prejavili záujem o samotesty dostanete 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek a návod na použite (nie 25 kusov z dôvodu nedostatku samotestov).

Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Výsledok samotestovania, v prípade, že je pozitívny,  je nutné nahlásiť prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSTI/HLÁSENIA pod názvom Domáci AG test - výsledok .

 

Dôležité upozornenie:

Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Video (ako používať test)

Sprievodca pre samotestovanie

Návod na použitie

viac...

OZNAM ŠKD - ranné schádzanie žiakov, otváranie budovy školy

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že ranné schádzanie žiakov 1. a 2. ročníkov budeme realizovať v prístavbe školy.

Prosíme rodičov, aby vodili deti do ranného ŠKD bočným vchodom vedúcim priamo do prístavby školy. Deti do ranného ŠKD môžu prichádzať  kedykoľvek v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod.

Prosíme, aby sa deti pred vstupom do rannej ŠKD  označili čípom v hlavnej časti budovy.

Ostatní žiaci vchádzajú do budovy školy hlavným vchodom, ktorý bude otvorený od 7.15 hod.

Do budovy školy môžu vstupovať len žiaci a zamestnanci školy. Vstup je povolený len v rúškach. Rodičov žiadame, aby nevstupovali do budovy školy. Nevyhnutné návštevy je potrebné dohodnúť si telefonicky alebo cez EduPage s vedením školy, resp. triednym učiteľom.

Prihláška na stravu

Vážení rodičia,

poprosíme Vás vyplniť prihlášku na stravu na aktuálny školský rok 2021/2022.

 

PRIHLÁŠKA na stravu v ŠJ 2021/2022.docx

Školský klub detí - ranné schádzanie

Vážení rodičia,

ranné schádzanie bude prevádzkované od 6.9.2021 (pondelok) v čase  od 6:30 hod., do 7.30 hod. pre žiakov prvých a druhých ročníkov.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 - 2.9.2021(štvrtok)

Program:

7.45 -  8.00 /zraz žiakov na školskom dvore

8.00 – 8.30 / slávnostné zahájenie školského roka (príhovor, slávnostný program, privítanie prvákov)

8.30 – 8.40 / presun žiakov do jednotlivých tried

8.45 – 9.45 / triednické hodiny

 

V prípade nepriaznivého počasia program otvorenia pre žiakov 1.ročníkov prebehne v telocvični školy. Po programe budú v jednotlivých triedach prvé rodičovské združenia. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii do tried prvých ročníkov vstupuje s dieťaťom len jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý predloží triednej učiteľke vyplnené a podpísané tlačivo Potvrdenie o bezpríznakovosti návštevníka školy

 

V prípade nepriaznivého počasia program otvorenia pre žiakov 2.-9.ročníkov bude v jednotlivých triedach. Prosíme žiakov, aby si  priniesli prezuvky.

 

Žiaci pri príchode do školy dodržujú odstupy, majú nasadené rúško (aktuálne účinná vyhláška ÚVZ - https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022/Manu%C3%A1l%20pre%20riadite%C4%BEov%20s%20%C5%A1kolsk%C3%A9mu%20semaforu%20v%20%C5%A1kolskom%20roku%202021%202022.pdf).  

Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Dňa 2.9.2021 (štvrtok) ŠKD a ŠJ nie je v prevádzke.

Streda 18. 5. 2022

Počet návštev: 4120567

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

Naši žiaci aj za pomoci OZ Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ môžu využívať priestory novovybudovaného altánku a vyučovať sa vonku ...

„Učíme sa vonku!“ S nadšením volali tretiaci, ktorí sa dozvedeli, že hodinu čítania nebudú mať v prehriatej triede, ale v novučičkom altánku. Deťom sa učenie pozdávalo.

Za poskytnuté finančné prostriedky z OZ Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ bol dokončený  záhradný altánok na školskom dvore, kde majú deti možnosť tráviť pobyt vonku aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach, rozširovať si svoje vedomosti o prírode a jej ochrane, učiť sa na čerstvom vzduchu. Ďakujeme. Foto...

Pridané: 10.5.2022, J. Krasňanská

VĎAKA TI, MAMA

Deň matiek je príležitosťou sa poďakovať Vám naše mamky, staré mamy za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou nás zahrňujete, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

8.mája ďakovali žiaci 1.stupňa v podobe kultúrneho programu. Foto

Pridané: 9.5.2022. Maťufková, Foto: Čajková

Tretiaci navštívili obecný úrad

Vlastiveda v 3.ročníku, hlavne učivo MOJA OBEC je obsahovo naplnená poznávaním svojej obce.  Tretiaci sa veľa dozvedeli aj čítaním knihy o Slovenskom Grobe.

Presvedčil sa o tom aj Štefan Gašparovič, starosta obce.  Ten ich vedomosti rozšíril a veruže  spokojní odchádzali z  obecného úradu. Starosta obce veru vie  pútavo o obci rozprávať!

Medzi tretiakmi sú aj žiaci, ktorí sa prisťahovali a  najviac ich zaujala história, súčasnosť   a pán starosta spomenul aj zaujímavosti a plány do budúcnosti. Trpezlivo im odpovedal  na všetky otázky, ktorých bolo neúrekom.  Odchádzali nielen so sladkou odmenou , ale bohatší o mnoho  nových poznatkov.  Ďakujeme  za zaujímavú a netradičnú hodinu Vlastivedy.

Pridané:29.4.2022. J.Krasňanská

LETEČKO 2022

Letečko je zelená vetvička, používaná pri jarných obchôdzkach dievčat, ktorá symbolizovala prichádzajúcu jar a prebúdzajúci sa život. V súlade s predstavami v tradičnom roľníckom prostredí bolo potrebné zabezpečiť príchod jari a zabezpečiť priaznivé podmienky pri získavaní obživy aj rituálnymi úkonmi.

Aj tento rok naše dievčatá s letečkom obchádzali dedinou domy, priali zdravie v rodine za čo boli odmenené.

Nesieme vám máj, pod zelený háj, aby tráva rástla vyše kolena. Svätý Peter, svätý Ján, vyneste nám plný džbán... FOTO

Pridané: 14.4.2022, Khandlová

Slovenský Grob separuje - ekologická šou

Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu, mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie. Ak však nechceme žiť na jednom veľkom smetisku, je na čase, aby sme si osvojili niekoľko dôležitých zásad zodpovedného správania.

V hodinovom interaktívnom programe, ktorého súčasťou boli súťaže, eko-pesničky, eko-fakty, kvíz či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu si naši žiaci opäť pripomenuli aká dôležitá pre našu Zem je separácia.

 Na záver nesmela chýbať autogramiáda Thomasa Puskailera ...Foto

Pridané: 5.4.2022, Maťufková, Kubaliaková

Konečne dobrá správa! Naše deti sa po dlhej covidovej prestávke viac hýbu!

Naši prváci a druháci absolvujú  kurz korčuľovania. Statočne bojujú s tvrdým ľadom ako sa patrí. Mnohí z prváčikov sa postavia  na korčule prvýkrát. Iní sa výborne zdokonaľujú  a ukazujú svojim spolužiakom, že aj toto sa dá zvládnuť. Okrem toho robia niečo aj pre svoje zdravie. Foto

VIDEO - kurz korčuľovania

Pridané: 23.3.2022

22. marec Svetový deň vody. Podzemná voda – zviditeľniť neviditeľné

Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je „Podzemná voda“.

Túto tému nám priblížili ôsmaci pod vedením  pani učiteľky Glasovej. Navštívili každú triedu a vysvetlili spolužiakom aká je  životne dôležitá úloha podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, v  poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy. Foto

Pridané: 24.3.2022, Glasová

Starší čítajú mladším

V rámci marca – mesiaca kníh,  tretiaci z 3.A triedy  prekvapili našich  prvákov v 1.A triede.  Prišli im prečítať z knihy „Smieško z 1.A“. Bolo to veľmi milé a zábavné. Tretiaci si pripravili aj prezentáciu pomocou ktorej predstavili autorku knihy - Blaženu Mikšíkovú .

Do projektu sa zapojili aj ostatné triedy 1.stupňa. Žiaci  si z hodín odniesli nielen  množstvo zážitkov, ale naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre .  Foto

Pridané: 16.3.2022, J.Krasňanská, Maťufková

Valentínka pre zvieratá

Organizovaním materiálnej  zbierky pre OZ Pomoc opusteným zvieratkám Pezinok, sme vďaka Vám žiaci a rodičia urobili  krajší Valentín psíkom a mačičkám. Srdečne ďakujeme.

  

Pridané: 9.2.2022, Žiacka školská rada

Aj vďaka Vlhovej máme dôvod na úsmev – FANDÍME JEJ, je pre nás veľký vzor

Aj keď nás pandémia Covid-19 veľmi postihla a možno zmarila mnoho našich plánov, stále je tu nádej na nové zajtrajšky. Našťastie tu ešte môžeme nájsť krásne momenty. Jednou z možností je  sledovať dianie našich športovcov, umelcov a významných osobností, ktorí reprezentujú naše Slovensko doma i v zahraničí. Jednou z nich je naša úspešná športovkyňa Petra Vlhová.

Petru Vlhovú snáď ani predstavovať nemusíme. Pre tých, ktorí ju nepoznajú máme pár zaujímavých informácií. Slovenská pretekárka z Liptova získala v roku 2021 Veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní. Petra Vlhová veľmi rada preteká v disciplínach slalom a obrovský slalom na lyžiach. Dokáže sa však presadiť aj v iných, ako napríklad v zjazde, paralelnom slalome, alpskej kombinácii či v Super-G. Foto..

 

Pridané: 26.1.2022, E.Kraková

Ako kŕmiť vtáčiky v zime

Až do príchodu stálych mrazov a snehovej pokrývky si vtáky, ktoré u nás zostávajú na zimu, dokážu sebestačne poradiť. Počas tuhej zimy sa však ich šance na nájdenie výdatnej stravy a samotné prežitie mrazov výrazne znižujú.

Aj prváci v ŠKD si o tom rozprávali a vytvorili vtáčie búdky.  Ich sú len z papiera, lebo v našej  školskej záhrade už máme pripravené búdky, pravidelne ich kontrolujeme a zásobujeme štebotavých návštevníkov.

                   

Viac...

Pridané: 22.1.2022, S.Ofčanská

napísali prváci Lukáško a Tomáško Ježiškovi. Nevedia ešte písať všetky písmenká abecedy , ale presne vedia čo chcú...

Posledný deň v škole v roku 2021 žiaci prvého stupňa mali projektové vyučovanie – VIANOCE. Rozprávali si o vianočných sviatkoch, ako to bolo kedysi, ako pomáhajú doma pri prípravách na  sviatky.

Niektoré triedy sa učili dištančne,  sú v karanténe. Prajeme všetkým veľa zdravia, pokojné prežitie vianočných sviatkov a pekné prázdniny plné oddychu.

Foto...

Pridané: 17.12.2021, Maťufková

Vianoce sú okrem iného i cestou do svetla.  Naše domovy sa rozžiaria svetlami. Rozsvecujeme ich na vianočnom stromčeku, v oblokoch, na sviatočne prestretom stole, či fasádach domov. Chceme dať najavo našu túžbu po jasnej a radostnej budúcnosti?

Prežili sme ďalší rok, keď sme chceli, aby boli dni nášho života pokojnejšie, šťastnejšie, zrozumiteľnejšie. Túžili sme vniesť do života našich rodín nehu, istotu, radosť. No tápali sme v tme, neistote, hneve, nevedomosti, strachu zo zajtrajšieho dňa.

Sledovali sme ako sa vzďaľujeme jeden druhému a bezmocnosť sme nevedeli nahradiť  pokojom v rodinách, obciach, spoločnosti.

Sú Vianoce. Iné, a predsa o tom istom. Je tu príležitosť prehodnotiť svoje názory, priblížiť sa k sebe v pochopení a akceptovaní rôznorodosti. Tento čas vianočný praje dobrej vôli, tá praje vzniku dobrých myšlienok a skutkov.

Čo je dobré? Ako to máme v tomto zmätku poznať? Moja babička mi pred mnohými rokmi ako dieťaťu vysvetlila túto dilemu: „ Ak je niečo dobré pre teba a pre druhých nie – nie je dobré. Ak je niečo dobré pre druhých, a pre teba nie – nie je to dobré. Dobré je to, čo je dobré pre druhých i pre teba.“ Nuž, môžeme o tom polemizovať. Ale načo.  Stačí si ctiť múdrosť našich predkov, nezaťažených obrovským množstvom protichodných názorov, v ktorých sa dobro i pravda stráca.

Prajem nám, rodičom, deťom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, všetkým ľuďom. svetlo čarovné, jasné a oslobodzujúce. Nech vám osvetlí váš ďalší život, aby sme vedeli s láskou dávať i prijímať. Pomáhať bez únavy, radovať sa bez obavy z budúcnosti, vidieť v deťoch dobro, v starých ľuďoch múdrosť a pokoru, v priateľoch oporu, vo viere silu, v láske ....všetko.

S dobrou vôľou a porozumením sa rozprávajme, načúvajme jeden druhému, prijímajme  sa navzájom a naučme sa žiť podľa svedomia, vediac, kde sú naše priority.

Pridané: 16.12.2021, Števka Kittnerová

Stromček pre kravičku Zorku - projekt Adoptuj si svoju kravičku

Naši prváci sa zapojili do celoslovenského projektu  - Adoptuj si kravičku.  Deti si virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku a zábavnou formou sa učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a vypestovať správne stravovacie návyky, ukázať deťom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

V rámci projektovej úlohy za december žiaci  1.A triedy vyzdobili svojej  kravičke Zorke vianočný stromček z mliečnych výrobkov. Foto...

Pridané: 6.12.2021, Maťufková

Tento rok Mikuláš prišiel skôr

Nikdy nepodceňuj Mikuláša a ak si poslúchal cestu si k tebe nájde. Aj ten náš prišiel tento rok o niečo skôr. Na pomoc si zobral ANJELOV a ČERTA.

Podľa legendy Mikuláš tradične chodieva v noci 5.decembra, aby odmenil dobré deti a zlé upozorňuje, aby boli lepšie.

Naši žiaci 2.stupňa v tomto kalendárnom roku  dnes sedeli v školských laviciach naposledy, pretože až do vianočných prázdnin sa budú učiť dištančne. Mikuláš to vedel a chcel aj ich odmeniť sladkosťami.  NEZABUDOL  aj na deti, ktoré dnes neboli na vyučovaní! V triedach aj im  nechal sladkosti.  Foto..

Pridané: 3.12.2021, Maťufková

 

 

1.B trieda dostala krásny dar – ovocné stromčeky

Naši najmladší, prváčikovia  v rámci environmentálnej výchovy  sa na hodinách PRVOUKY  často zamýšľajú nad tým, ako byť užitoční pre našu prírodu a okolie.

No často nevedia akým spôsobom alebo majú pocit, že sami nič nezmôžu. Spolu so svojimi rodičmi dokázali, že každý môže pridať ruku k dielu a žiadna pomoc pre prírodu nie je zbytočná. Jeden dospelý strom môže zásobovať kyslíkom až 10 ľudí.

Veríme, že vďaka starostlivosti o stromčeky si deti  budú môcť v budúcnosti pochutnať aj na čerstvom ovocí zo školskej záhrady.     Foto...

Pridané: 2.12.2021, Čajková

Vianoce v našich triedach

Koľko lásky 2021 - potešme i tieto Vianoce seniorov

Vážení rodičia, milí žiaci

Organizátori sa rozhodli v tomto roku pre láskyplné Mikulášske balíčky – zjednodušenú verziu krabičiek. V balíčku by mohlo byť:

- niečo sladké, niečo na zahriatie (čiapka, šál, ponožky) a niečo od srdca (vianočný pozdrav, soška, vianočná ozdoba, perník), zabalené v Mikulášskom vrecúšku. 

Ručne maľované/kreslené obrázky/ pozdravy sú pre starkých najvzácnejší dar a veľmi radi ich majú vystavené na svojich poličkách. Prosíme, aby ste  balíček zviazali stužkou/šnúrkou, tak, aby sa dal ľahko otvoriť a skontrolovať ( organizátori majú takúto povinnosť).

Zbierka trvá od 19. novembra do 2. decembra 2021. Vopred ďakujeme za Vašu "lásku" zabalenú do balíčka. Odmenou Vám bude hrejivý pocit z toho, ako ste "maličkosťou" potešili našich milých starkých :).

4.október - SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT

Aj tento rok  pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA ZVIERAT sme zorganizovali materiálnu zbierku pre OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok.

Deti  odniesli do útulku mnoho granuliek, piškótky , misky, deky, obojky, kefy, šampóny a množstvo iných užitočných vecí pre psíkov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky.

Foto...

Pridané: 20.10.2021

HOVORME O JEDLE

Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré bez pochýb ovplyvňujú zdravie každého z nás, a preto sme sa i tento školský rok zapojili do environmentálneho projektu "Hovorme o jedle." Cieľom projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže i dospelých pri budovaní spôsobilosti k správnemu výberu potravín. Do projektu sa s veľkým nadšením zapojili žiaci prvého stupňa.   Foto

Pridané: 17.10.2021, Kubaliaková

Veselá objavná cesta do známeho neznáma s Kamarátkou Energiou

V piatok 8.10.2021 sa tretiaci stretli v telocvični s ETOU –herečkou Zuzanou Haasovou a animátormi ,aby sa dozvedeli niečo o zdrojoch energie v projekte S kamarátkou energiou.

Hravou formou a súťažami sa na 5 stanovištiach dozvedeli veľa zaujímavého. 1.stanovište- Kúrime paličkami- deti prenášali malé drevené briketky paličkami, 2.st - Teplo, teplejšie, horúco - naučilo deti, že všetko aj ľudské telo vyžaruje energiu. Tretiaci mali možnosť zmerať si ju. 3.st-Žrúti- súťažiaci merali napätie spotrebičov, zisťovali ako sa dá energia šetriť , 4.st -Chutná energia- Viete, že energia je všade aj v ovocí a zelenine?, 5.st.- Preteky so svetlom- naučilo deti využívať svetelnú energiu na pohon autíčka, mlyna.... Preteky autíčok poháňaných svetlom z baterky sa všetkým páčilo asi najviac.

Na záver deti dostali vecné ceny a malé darčeky spolu s občerstvením.  VIDEO

Foto...

Pridané: 8.10.2021, J. Krasňanská

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA PRVÁKOV

5. október  2021 sa pre našich najmenších žiakov niesol v športovom duchu. Prváci absolvovali testovanie svojich športových schopností. Počas piatich vyučovacích hodín si vyskúšali, čo všetko zvládne ich telo. Okrem skoku z miesta a bežeckých zručností,  dalo zabrať aj cvičenie na hrazde, ľah-sed či zostava s tyčou. Nebolo to vždy ľahké, ale prváci sa nevzdávajú. Prekonávajú sa nielen pri objavovaní nových písmen, ale popasovali sa aj so svojimi fyzickými limitmi. Tak športu zdar!

Foto...

Pridané: 5.10.2021, Maťufková

Záhradkári vystavovali

Slovenský zväz záhradkárov v Slovenskom Grobe  usporiadal  v Dome kultúry tradičnú miestnu výstavu ovocia, zeleniny a všakovakých dobrôt zo svojich záhrad.

Záhradkári ukázali to najkrajšie.  K tejto výstavke prispeli svojimi aranžmánmi aj deti z našej školy. Bolo veru na čo pozerať.

Foto...

Pridané: 29.9.2021

Jeseň v škole

Fantázia našich žiakov je nekonečná. Už sa stalo pravidlom, že každoročne  sa naša  chodba na prvom poschodí zmení na PANI JESEŇ.

  

Žiaci za pomoci rodičov a starých rodičov vytvorili výstavu so všakovakými jesennými plodmi z lesa i zo záhrady. Plody mali rôzny nezvyčajný tvar, veľkosť i farbu.

Ak ste ešte nevideli nezvyčajne upravenú zeleninu,  napríklad v tvare rakety alebo medúzy, pozrite sa na naše fotografie.

Tie najkrajšie výrobky budú ešte robiť radosť každému, kto sa príde pozrieť na výstavku plodov jesene do Domu kultúry v Slovenskom Grobe.

Všetkým prispievateľom výstavy srdečne ďakujeme a prajeme veľa inšpirácií na chutné recepty z darov našej Zeme.

Foto ...

Pridané: 24.9.2021 Maťufková, foto: S. Krasňanská

Čestná stráž prezidenta SR

23.9.2021 na našu školu zavítala vzácna návšteva, Čestná stráž prezidenta SR.

Vojaci predviedli svoje uniformy, výstroj, ale nezabudli ani na galaprogram v elegantných uniformách, ukážky sebaobrany v pracovnej rovnošate a nesmela chýbať ani prezentácia výzbroje a výstroje, s ktorou vojaci pracujú.

Určite si túto návštevu deti budú dlho pamätať. Ďakujeme.   VIDEO

Foto...

 

Pridané: 24.9.2021, Maťufková, Foto: F.Suchoň

Návšteva v sklárskom skanzeme

Dnes sme sa zúčastnili exkurzie do Valaskej Belej. Žiaci 5. ročníka a 6.A triedy si odniesli zaujímavé poznatky o výrobe sklárskych výrobkov, ktoré získali v sklárskom skanzene a mohli sa dozvedieť o živote našich predkov v minulosti. Hlavne o ich odevoch, bytovom textile. Mohli si vyskúšať tkanie látky a kobercov. Plní zážitkov sme sa opäť vrátili domov. 

    

Pridané: 22.9.2021, Krúpová

Foto...

Exkurzia štvrtákov v elektrárni Piešťany

.

Foto            VIDEO

Pridané: 22.9.2021, Kubaliaková, Wawrinská

Didaktické hry

16.9.2021 sa  uskutočnili Didaktické hry v prírode pre žiakov  prvého stupňa. Žiaci plnili rôzne úlohy v oblasti dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy.  Získavajú tak nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Nadšení boli najmä naši najmenší – prváci. Prejavili sa ako správny kolektív, ako správni kamaráti.

Pridané: 16.9.2021, Maťufková, Foto: Čajková, Trubačová

Foto...

Exkurzia do Múzea holokaustu zostane dlho v pamäti našich žiakov ...

Dňa 7. septembra sme sa vybrali na exkurziu do Múzea holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi.

Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Exkurzia bola poučná, dozvedeli sme sa viac ako v učebniciach dejepisu. Foto...

 

        

Pridané: 7.9.2021 (Glasová + Khandlová)

2. september 2021

Školský rok 2021/2022 už je tu! Je tu desať mesiacov, ktoré  budú s nami v dobrom aj v zlom.

Hlásia sa nové povinnosti. Otvorená učebnica, rozložené zošity, ceruzky a perá v peračníku hovoria jasnou rečou....

Veľké vrece šťastia posielame našim deviatakom. Sú žiakmi našej školy už naposledy. Dnes, počas otvorenia školského roka priniesli jasný odkaz našim prváčikom: „Škola – to je síce dlhá, no krásna a zaujímavá cesta k poznaniu, k poznaniu seba i sveta, je to cesta, na ktorú ste dnes po prvýkrát vykročili, aby ste na nej okrem nadobudnutého poznania zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Na tejto ceste Vám chceme zaželať veľa úspechov, dobré a milé pani učiteľky, pánov učiteľov, ale tiež získanie mnohých skvelých kamarátov“. Prváčikom, ale aj všetkým žiakom našej školy  želáme veľa šťastia.

 

Tak, vykasať rukávy a basta fidli, poďme na to!

Foto...

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňom 01.08.2021 nadobudnú účinnosť  právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

 Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú nárok žiaci, ktorí /ktorých:

- žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

- zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia (Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Základnej škole čestným vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. 

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.).

 V prípade, že zákonný zástupca žiaka preukáže, že žiak patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

- potvrdenie, že žiak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- potvrdenie, že žiak žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

 Termín na doručenie potrebných dokumentov základnej škole je do 27.08.2021. 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 33 6478 516 ZŠ
  +421 911 225 131 ZŠ - Riaditeľ ZŠ s MŠ
  +421 903 602 722 ZŠ - ZŠ s MŠ
  +421 33 6478 344 MŠ
  +421 911 416 555 MŠ
  +421 911 060 955 ŠJ

Fotogaléria