Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Krajské kolo v stolnom tenise

4.12.2018 sa dievčatá zúčastnili krajského kola v stolnom tenise. Zo skupiny  postúpili bez väčšich problémov.  V semifinále dievčatá porazili Malacky  vo veľmi dlhom a dramatickom zápase 4:3. Vo finále sme však nestačili na staršie a skúsenejšie hráčky z Devínskej Novej Vsi a tak sme obsadili krásne druhé miesto

 

OCHRANÁRIK

Výtvarná súťaž

"Ochranárik čísla tiesňového volania 112"

1.miesto Emmka Kotesová

1.miesto  Anita Gulášová

3.miesto Nina Papaiová

Blahoželáme

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

viac: Olympiáda

PONUKA KRÚŽKOV v školskom roku 2018/2019PONUKA KRÚŽKOV v školskom roku 2018/2019

Volejbalový krúžok

Stolnotenisový krúžok

Futbalový krúžok

Mažoretky 2.-4. ročník

Klub mladého čitateľa 5.-9. ročník

Veselá angličtina 3.ročník    -  piatok od 14:00

Varenie  8.-9. ročník

Matematika  9. ročník       -   streda od 13:45

Športové hry  7.-9 ročník    - sobota od 9:00

Turistický krúžok  8.-9. ročník    - sobota/nedeľa podľa počasia od 8:00-16:00

Čaj o druhej - anglický jazyk   II.stupeň

Biologický             - utorok od 13:45

Pezinská školská liga

 

Pezinská školaká liga 19.11.2018

1. miesto - KOIS Radovan
3. miesto - VRABLANSKA Diana
3. miesto - POKORNA Karolina
3. miesto - HAVIERNIKOVA Linda
 
 

 

SCHRÁNKA dôvery

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Čítajte viac...

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

Zvoní nám...

07:45 - 08:30   1.hodina

08:40 - 09.25   2.hodina

09:40 - 10:25   3.hodina

10:45 - 11:30   4.hodina

11:40 - 12:25   5.hodina

12:35 - 13:20  6. hodina

13:40 - 14:25   7. hodina

Záložka do knihy spája školy - celoslovenské kolo

Naša škola sa prihlásila do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia.

Ako účastníkov sme vybrali žiakov ŠKD. Naši prváci sa inšpirovali rozprávkami o princeznách, zvieratkách. Žiaci si priniesli knihy z domu, boli to väčšinou preklady zahraničných knižiek. Druhákom sa páčila kniha od Márie Ďuríčkovej – Danka a Janka, a od J. C. Hronského – Smelý Zajko, ale aj Kniha o dinosauroch. Tretiakov zaujal Harry a Potter, Môj brat je super hrdina, či Pipi dlhá pančucha.

Záložky našich žiakov boli zaradené do celoslovenského výberu. Srdečne blahoželáme.

ŠKOLSKÉ NOVINYŠKOLSKÉ NOVINY

ŠKOLSKÉ NOVINY V NAŠEJ ŠKOLE prostredníctvom projektu - "TASR do každej školy".

Haloooó,  spolužiaci! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín„ ŠKOLÁK“,  môže prispievať každý aktuálnym postrehom. Píšte a svoje príspevky posielajte na skolak.noviny@gmail.com

Do školskej jedálne prijmeme do trvalého pracovného pomeru vyučenú hlavnú kuchárku s možným nástupom od 1.1.2019.

PLATENIE STRAVY

PLATENIE STRAVY

Vážení rodičia,

od 1.1.2018 je zmena v platení stravy v školskej jedálni. Platba je  výlučne len na číslo účtu . V hotovosti sa už nedá platiť. Zmena platí pre MŠ, ZŠ.

Prosíme rodičov, ktorí platia poštovou pokážkou na slovenskej pošte aby sa preukázali ústrižkom u vedúcej ŠJ. ĎakujemePokyny o platbe za stravu v ŠJ

Plán práce/Významné dni / December

04.12. - Výtv.súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112" vyhlásenie výsledkov

04.12. - čas premien - Na štarte k zrelosti, chlapci 7.roč.

05.12. - Šikanovanie - 6.roč.

06.12. - Mikuláš v škole

07.12. - Prednáška - "Slovensko bez drog" 8.A,8.B

07.12. - Exkurzia - Aurelium

08.12. - Vianočné trhy

12.12..- Pytagóriada šk.kolo  P3,P4.P5

13.12. - Pytagoriáda šk.kolo P6,P7,P8

14.12. - SND - Nepredajme nevestu 2.roč.,3.roč.

17.12. - Šaliansky Maťko šk.kolo

17.12. - Fotografovanie prvákov

21.12. - Stretnutie pri vianočnom stromčeku

24.12.-07.01. - Vianočné prázdniny

 

1.december
Svetový deň boja proti HIV/AIDS – ak neviete, AIDS je infekčná choroba ľudí, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, postupne oslabuje imunitný systém tak, že je pre človeka nebezpečná akákoľvek bežná infekcia, napr. nádcha, na ktorú človek zomrie . Choroba nie je liečiteľná. Počas tohto dňa sa rozdávajú červené stužky.
2.december
Medzinárodný deň zrušenia otroctva – pripomína prijatie Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a zneužívania ľudí od 1949. Otroctvo znamenalo, že človek niekomu patril ako vec a majiteľ s ním tak aj mohol zaobchádzať. Mohol ho biť, trápiť nedostatkom jedla a otrok pre svojho pána musel ťažko pracovať, nemal žiadne práva.
3.december
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím – si pripomíname od r. 1993, po vyhlásení OSN v r. 1992. Pozrite sa okolo seba, máte spolužiaka, spolužiačku alebo pedagóga so zdravotným postihnutím? Máte člena rodiny, ku ktorému bol osud nežičlivý a má telesné postihnutie vrodené či získané po úraze alebo autonehode? Pomôžte mu, buďte k nemu úctivý, má to v živote omnoho ťažšie ako vy.
6.december
Sviatok sv. Mikuláša- patróna všetkých detí. Ozaj, nezabudnite si vyčistiť čižmičku a uložiť ju do okna.
10.december
Medzinárodný deň ľudských práv- vyhlásený OSN v r. 1950, v tern deň bola prijatá aj Všeobecná deklarácia ľudských práv. Promíname vám, že medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, na jedlo, rodinu, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, právo zhromažďovania a iné.
18.december
Medzinárodný deň migrantov - vyhlásila OSN a pripomíname si ho od r.2000. Migrantom je človek, ktorý hľadá bezpečie a ochranu v inej krajine, pretože tá jeho porušuje ľudské práva a ohrozuje jeho aj jeho rodinu.

Aktivity / November

do 09.11.-Výstavka kníh spojená s predajom

5.11.-9.11-Korčuľovanie -2.B,3.A,3.B,3.C,4.A,4.B

07.11.- Prednáška - Strážca divočiny - 7.roč

07.11.-Prednáška - Život v oblakoch  - 6.roč.

7.11-8.11.-Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.roč.

1.11.,14.11.,16.11.-Informatická súťaž iBobor

13.11.-Prednáška - Znovuzrodenie lesa - 5.A,5.B

14.11. -kino ŠKD

19.11. -Olympiáda z ANJ

19.11.-Príprava žiakov na Testovanie  5

21.11. -celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka zo slovenského jazyka a matematiky.

26.11-30.11. -Intenzívny kurz ANJ - 8., 9. roč.

28.11. - Olympiáda SJL

29.11.-Divadlo P.O.Hviezdoslava - Koza rohatá 1.A,1.B,1.C

29.11. -Exkurzia OLO 7.roč.

29.11.-ZRPŠ  1.st. o 17:00 hod., 2.st. o 17:30 hod.

Aktivity /Október

01.10-05.10 - Zber papiera

04.10.- Vých.koncert

08.10.-12.10.- ŠvP 3.a 4.roč.

15.10.-19.10.- Korčuľovanie

 

15.10. - 19.10. - Týždeň zdravej výživy

26.10. - Halloweenske vyučovanie

PROJEKTY: Záložka do knihy spája školy

Akivity/September

03.09. - Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Foto

13.09. - Triedne schôdzky rodičov 1.ročník

14.09. - Účelové cvičenie žiakov II.st.

20.09. - Triedne schôdzky rodičov 2.-9.ročník o 17:30

20.09. - Plenárne zasadnutie o 17:00 hod

20.09. - Zasadnutie rady školy o 18:00 hod.

26.09. - Európsky deň jazykov

23.09.-30.09. - Európsky týždeň športu

09.      - Jesenná výstavka

    27.9. - Beseda o včeličkách

 

Nedeľa 16. 12. 2018

Počet návštev: 1583150

 

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, Slovenský Grob.

Vôňa sladkých medovníčkov

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj deti v ŠKD sa pustili do pečenia medovníkov. Deti sa na túto činnosť veľmi tešili , lebo vedia, že im zvestí príchod Vianoc.

Foto...

Mikuláš, čo v tom vreci máš...

6.12.2018 bola u nás mikulášska nálada. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili presvedčiť učiteľov.  Deviataci zo žiackeho parlamentu postupne navštívili prvý až deviaty ročník. Výdatnú pomoc im pri tejto činnosti zabezpečili pomocníci anjel a čert a deti odmenili sladkosťami.

 Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá u nás panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Foto...

 

VIANOČNÝ ČAS

Betlehem symbolicky ohlasuje radostnú zvesť...a práve tento náš, ktorý vytvorila pani vychovávateľka Mgr. Adriana Cíchová, už zdobí vstupný priestor našej školy a spoločne s rozsvieteným vianočným stromčekom nám pripomínajú, že sa blíži čas splnených želaní ...

Znovuzrodenie lesa

Znovuzrodenie lesa

Prednáška bola venovaná tatranskej prírode z pohľadu ochrany národného parku z dielne IRISFILMU. Po jeho vzhliadutí žiaci odpovedali na otázky typu: " Sú odumreté stromy mŕtve a zbytočné? Ako je to s lykožrútom? Čo zadrží vodu v lese a ochráni les a krajinu pred ničivými povodňami?" Po prezentácii žiakov zaujali animačné aktivity, ktoré boli spojené s témou: "Znovuzrodenie lesa".

HALLOWEENSKE VYUČOVANIE

HALLOWEENSKE VYUČOVANIE

Piatok 26.10.2018 sa nám rozvrh hodín zmenil na HALLOWEENSKY ROZVRH HODÍN. Zmenil sa na halloweenske počítanie, strašidelné maľovanie, ale aj hallowensku chémiu, biológiu, zemepis, dejepis....Zmenili sa aj žiaci našej školy. Masky boli vyhodnotené žiackym parlamentom.

Foto...

Atlantis center Levice

Atlantis Center Levice - jedinečné zážitkové centrum. Aj tento rok sme navštívili Atlantis Center v Leviciach, kde žiaci mali možnosť vidieť množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré spoznávali fyzikálne zákony a prírodné javy. Vyskúšali si vyfukovanie obrovských bublín, videli na vlastné oči púštnu búrku, vodný vír, či zemetrasenie. Vo výukovom programe Technické vynálezy 21. storočia, žiaci získali viac informácií o objavení kolesa, internetu a zoznámili sa s pravým vynálezcom žiarovky. Na vlastnej koži si vyskúšali rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu, taktiež 9D simulátor a auto Tesla.     foto...

Týždeň zdravej výživy

15. 10. – 19. 10. 2018 ,  týždeň zdravej výživy.  Každý deň sme sa obliekli do jednej farby, ktorá  predstavovala istý druh potravín. Ďakujeme rodičom za pomoc pri tomto projekte. Bol to aj “týždeň bez sladkostí”. Chceli sme dosiahnuť  to, aby žiaci vedeli, že pomaškrtiť sa dá aj na iných potravinách nie len na sladkostiach.

Pondelokžltá farba- ovocný deň  (jablko, banán, mandarinka, …)

Utorokzelená farba-zeleninový deň  (mrkva, uhorka, hrášok, …)

 

Streda –– červená farba- celozrnný deň  (celozrný keksík, cereálna tyčinka, …)

 

Štvrtokbiela farba -mliečny deň  (mlieko, jogurt, puding...)

Piatokmodrá farba -deň vody  (miesto sladkej malinovky, čistú vodu alebo čaj)

 

 

Kurz korčuľovania

Kurz korčuľovania na ľadovej ploche v ARÉNE PEZINOK. Kurz je v rozsahu 10 výcvikových hodín  /v intervale: 5 dní, 2 x 45 minút/ je pod vedením Ing. Jaroslava Ančica, v spolupráci s tímom Karpatan.  Čítajte viac ... 

  Foto...

Škola v prírode

 

ZBER PAPIERA - vyhodnotenie

 

1. miesto - 1.C (1.395,50 kg),Ø na triedu 77,52 kg, 2. miesto - 4.A (1.288,30 kg) Ø na triedu 67,80 kg, 3. miesto - 2.C (1.201,00 kg) Ø na  triedu 63,21 kg.  Jednotlivci: 1. miesto -  Emmka Kotesová (1.C )- 870 kg, 2. miesto -  Bianca Grancová (4.A) - 800 kg, 3. miesto -  Alexandra Hudecová (2.C)  - 411 kg.

 

 

ŠIKANA - "Stop šikane"

Šikana - každý o nej vie, no nik o nej nehovorí.  Témou výchovného koncertu bola šikana v jej    najrôznejších podobách a  prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Prednášajúcim bol známy slovenský spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným z najpovolanejších. Sám jej tvrdosť totiž vo svojej mladosti zažil na vlastnej koži a dokázal jej čeliť.  Svojim priateľským vystupovaním si dokázal získať dôveru našich žiakov a vysvetlil im nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.         Zdroj

NAŠI DEVIATACI - posledné zvonenia, posledné listy v triednej knihe, posledné prezúvanie, posledné úlohy v základnej škole. IDEME DO ŽIVOTA.

Vyrástli nám pred očami, sú ešte neistí, plní nových plánov a nedočkaví svojej dospelosti. Aj keď to chceli stokrát vzdať, nevzdali to, ani my - učitelia. Neboli najlepší, ale usilovali sa byť najlepší...Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/tradicne-aktivity-nasej-skoly/ix-a-2016-2017/

Ochutnali sme slovenský sladučký med na svetovej úrovni...

27.9.2018 nás navtívil Dušan Dedinský z Devínskej Novej Vsi, ktorý sa vče­lár­stvu ve­nuje ce­lým svo­jím srd­com a niet divu, veď lásku k vče­lám mu všte­pili už v ra­nom veku. Vďačí za to svojmu ot­covi Edu­ar­dovi a de­dovi Gab­rie­lovi, ktorí chutný zlatý med vy­rá­bali už pred de­siat­kami ro­kov. Du­ša­novmu ot­covi sa do­konca po­da­rilo vy­šľach­tiť vlastný chov Kran­skej včely, ktorú na­zvali De­vín­čanka. Veľa sme sa naučili a nakoniec nás odmenil slaučkým medíkom. Foto...

Výstava ovocia a zeleniny

V našej škole sme si pripomenuli že pani „Jeseň“ už nám klope na dvere. Jesenné dni prinášajú pestrosť farieb a jesenná príroda sa pýši svojimi bohatými plodmi. Kúsok z tejto krásy sme si do našej školy priniesli v podobe krásnych jesenných dekorácii.

Foto viac...

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria