Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

SCHRÁNKA dôvery

V našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte  si to pre seba. Napíšte nám, radi Vám odpovieme a pomôžeme. Stačí ak klikneš na našu schránku dôvery a napíšeš čo Ťa trápi. Nemusíš sa báť, zachováme anonymitu a radi pomôžeme. 

Čítajte viac...

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

Zvoní nám...

07:45 - 08:30   1.hodina

08:40 - 09.25   2.hodina

09:40 - 10:25   3.hodina

10:45 - 11:30   4.hodina

11:40 - 12:25   5.hodina

12:35 - 13:20  6. hodina

13:40 - 14:25   7. hodina

Strom života

Strom života udeľuje 2. miesto žiakom 4.B triedy v súťaži Dni Biodiverzity 2018 - úroveň náročnosti 1

 

KUPECKÉHO SVET - vyhodnotenie

Vo výtvarnej súťaži Kupeckého svet sme tento rok získali 4 ceny. Martin Ingeli II.A , Richard Baňas 5.trieda, Liana Rozvadská III.B a Petra Hudecová VII.A. Srdečne blahoželáme. Foto...

Výtvarná súťaž, venovaná pamiatke významného barokového maliara, portrétistu pezinského rodáka Jána Kupeckého. Viac...

 

Pezinská školská liga - stolný tenis

Dňa 18.05.2018 sa v Pezinku konal školský turnaj TOM 16, kde boli pozvané iba najlepšie deti v každej kategórii:

Viktor Tavali,Adam Matej,Radko Kois,Adam Virlic,Victoria Svetláková,Petra Vanková,Karolína Pokorná,Linda havierniková,Diana Vrablanská,Katarína Čuchtová,Adela Ďurišová.

Medajlové umiestnenie:

Adam Matej 1.m. - celkový víťaz štyroch turnajov

Victoria Svetláková - 2.m.

Radko Kois - 2.m.

Karolína Pokorná - 1.m.

Diana Vrablanská - 1.m.

Linda Havierniková - 3.m.

Blahoželáme

Požiarna ochrana očami detí

Vyhlásenie výsledkov okresného kola súťaže "Požiarna ochrana očami detí"

1.miesto

Alžbeta Chrípková

Michaela Mikulášová

Jakub Hlava, Matej Pätoprstý

2. miesto

Lumír Jozef Gašparovič, Adela Ďurišová

Simon Hambeis

Anita Gulášová

Kristína Pokorná

3. miesto

Melany Nižňanová

Laura Minarovičová

Školský pohár vo futbale

Okresné kolo "Školského pohára" vo futbale mladších žiakov - 2. miesto

Mladý záchranár CO

"Mladý záchranár CO" - okresné kolo Pezinok 2018

2. miesto

Žofia Jajcayová

Veronika Ristová

Matej Zvolenský

Nicolas Ježík

 

Slávik Slovenska

Školské kolo Slávik Slovenska - vyhodnotenie

I.kategória

Alica Říkovská I.m.

Martina Kinclová II.m.

Zuzka Krekáňová III.m.

II.kategória

Emma Velčíková I.m.

Vanesa Hambeis II.m.

Alžbeta Chrípková III.m.

III.kategória

Emma Ingeliová II.m.

Biologická olympiáda

Okresné kolo - Biologická olympiáda - kategória D 6.-7. ročník

1. miesto - Petra Hudecová 7.A

Matematická olympiáda-okresné kolo

Dňa 17.04.2018 sa konala matematická olympiáda - okresné kolo, ktorej sa zúčastnila aj naša žiačka Michaela Mikulášová a stala sa úspešnou riešiteľkou.

18. ročník súťaže „Grafický návrh obálky žiackej knižky“.

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť ŠEVT a. s. Žiaci si mohli vybrať z dvoch tém: krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti, alebo si zvolili ľubovoľnú tému.

Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 10. apríla 2018 prebehlo v Pezinku Mestské kolo vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorého sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev ZŠ a Gymnázia. Žiaci našej školy obsadili krásne -

1. miesto v zložení:  Michal Sulan, Katarína Minarovičová, Lea Slimáková

Pytagoriáda - okresné kolo

Okresné kolo Pytagoriády

Emma Dragulová - úspešná riešiteľka

Ktistína Khandlová - úspešná riešiteľka

Michaela Mikulášová - úspešná riešiteľka

Andrea Váleková - úspešná riešiteľka

Stolný tenis

Dňa 21.03.2018 sa uskutočnila Pezinská školská liga v stolnom tenise, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Všetci bojovali a vzorne reprezentovali našu školu.

1. miesto  - ADAM Matej
1. miesto - SVETLÁKOVÁ Victoria
2. miesto - VRABLANSKÁ Diana
3. miesto - HAVIERNIKOVÁ Linda
3. miesto - POKORNÁ Karolina
3. miesto - VANKOVÁ Petra

Vesmírne dobrodružstvá

CVČ v Pezinku v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku zorganizovala súťaž VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ. Zapojili sa aj naši žiaci z ŠKD  III.oddelenia a získali "Špeciálnu cenu Malokarpatskej knižnice v Pezinku".

ŠKOLSKÉ NOVINYŠKOLSKÉ NOVINY

ŠKOLSKÉ NOVINY V NAŠEJ ŠKOLE prostredníctvom projektu - "TASR do každej školy".

Haloooó,  spolužiaci! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín„ ŠKOLÁK“,  môže prispievať každý aktuálnym postrehom. Píšte a svoje príspevky posielajte na skolak.noviny@gmail.com

Matematická olympiáda

Okresná komisia v Modre vydala potvrdenie o úspešnej účasti - Jakubovi Virličovi v matermatickej olympiáde v kategórii Z5 v školskom roku 2017/2018.

Blahoželáme!

VŠETKOVEDKO

 VŠETKOVEDKO-súťaž pre zvedavé deti, ktoré chcú spoznať svet

Dňa 30.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO, do ktorej sa mohli zapojiť deti 2.-5. ročníka. Najlepšími sa stali a titul "všetkovedko" získali:

2. A Maria Aidé Kubišová - stala sa zároveň aj "všetkovedkom školy"

2.B Dávid Vajda

      Timotej Ďurikovič

2.C Patrik Hrdlička

3.B Lujza Kuríková

      Petra Váleková

4.B Marian Valter

5.tr. Rebecca Mrázová

        Kristína Khandlová

Víťazom blahoželáme!

Aj ostatné zúčastnené deti boli šikovné a získali titul "všetkovedkov učeň".

 

Šaliansky Maťko

Rebecca Mrázová - 3.miesto v okresnom kole-Šaliansky Maťko

Blahoželáme

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo.Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo.

V poradí 28.ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku priviedol 16. januára 2018 do Pezinka žiakov z celého okresu. Tí si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny v priestoroch Základnej školy na Bielenisku. Kategórie 1A sa zúčastnila aj naša žiačka zo 7.A triedy Petra Hudecová, ktorá obsadila krásne 6. miesto. SRDEČNE BLAHOŽELAME!

Aktivity / júl

    ZOO Bratislava

Foto...

   Smolenice

Foto...

Schaubmarov mlyn

Foto...

Aktivity / jún

01.06. - fotografovanie

04.06. - profesionálna orientácia 8.roč. CPPPaP

05.06. - Prevent.projekt PZ "Detská policajná akadémia" - 5.roč.

05.06. - šk.výlet-Červený kameň, 1.A,1.B,1.C MDD

05.06. - kino Modra 2.-4.roč. MDD

11.06. - šk.výlet Beckov 6tr.,5.tr

12.06. - šk.výlet záb.park BRuNO 4.A,4.B

Foto...

12.06. - šk.výlet Smolenice Molpír 5tr.,dopl.6.tr.

12.06. - muzikál Boyband - 8tr.,9.tr.

Laser Arena - 9. roč.

13.06. - šk.výlet jaskyňa Driny 2.A,3.A,3.B

Foto...

14.06. - šk.výlet - 7.tr.,8.tr.

15.06. - šk.výlet - jaskyňa Driny - 2.B,2.C

 Foto...

21.06. - Didaktické hry - I.stupeň

21.06. - Účelové cvičenia - II.stupeň

21.06. - Klasifikácia žiakov za II.polrok

21.06. - Zasadnutie Rady školy, Rady rodičov o 18:00 hod.

22.06.- Noc v škole - 4.A,4.B

22.06. - Športový poldeň

Foto...

25.6. - Odovzdávanie učebníc

26.6. - Preberanie učebníc

28.6. - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

29.06. - Slávnostné ukončenie šk.roka 2017/2018

 

Aktivity/ máj

03.5. -  Slávik Slovenska - okr.kolo

07.5.-11.5. - ŠvP - I.stupeň

 

07.5. -  Detská policajná akadémia - 5.roč.

11.5. -  Sférické kino "Pôvod života" - 5.,6.,7. roč.

11.5. -  Exkurzia - Múzeum židov.kultúry - 8.,9. roč.

15.5. -  CPPPaP - Šikanovanie - 5.roč.

                         - Efektívne učenie - 7.roč.

18.5. -  Atletika okr.kolo

22.5.-   Exkurzia - Donau-Auen - 5.roč.

23.5. -  Mladý záchranár - krajské kolo

25.5. -  Hliadka mladých zdravotníkov - okr.kolo

25.5. -  Múzeum karpatských nemcov - 9. roč.

30.5. -  kino Pezinok - Obyčajná tvár - II.st.

22.5.-29.5. - Plavecký výcvik - 2.A, 2.B,2.C

 

Foto...

 

 

Aktivity /apríl

16.04.-18.04. - Dopravné ihrisko Trnava - I.st.

 

 

20.04. - Svetový deň Zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme.

Prvýkrát   to bolo v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Foto...

 

Okresné kolo vo vybíjanej

Dna 10.4.2018 sa naše dievčatá 6. a  7. ročníka pod vedením p. uč. Maxianovej Zuzany zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej . Okresné kolo sa konalo v  ZŠ na bielenisku. Účasť škôl bola vysoká. Zúčastnilo sa 9 základných škôl z Pezinského kraja. Súťaž bola rozdelená do dvoch skupín. Naše dievčatá sa síce neumiestnili, ale nabrali veľa skúseností do ďalších ročníkov. Veľká pochvala za ich bojovnosť a dravosť  počas všetkých zápasov.

Foto...

SLADUČKÁ EXKURZIA - návšteva „čokoládovne“ v Kittsee.

Je to rodinná firma, ktorá má svoje začiatky spojené s Viedňou, kde zakladateľ firmy – Franz Hauswirth - otvoril po II. svetovej vojne cukráreň s výrobou cukroviniek. Neskôr založil úspešnú fabriku v blízkosti hraníc so Slovenskom, vo svojej rodnej obci. Počas exkurzie deti videli, že čokoláda, než si na nej pochutnajú, má „pred sebou dlhú púť“ - od kakaových bôbov, až po sladké pokušenie v podobne cukroviniek. Následne ich ochutnali a zakúpili.  

Foto...

Aktivity - marec

Volajú ich Bodky, pani učiteľka im občas povie Dvojbodka a sú navlas rovnaké... Dvojičky Janka a Danka Bodkové nám v marci, ktorý je mesiacom kníh spestrovali hodiny čítania. Knihu Danka a Janka druháci čítali nielen na hodinách, ale aj  doma  a porovnávali s filmovou podobou. Príbehy dvojičiek veľmi zaujali, pobavili a povzbudili k ďalšiemu čítaniu.

Foto...

22.03. - Centrum ATLANTIS Levice - 4.A,4.B

Foto...

25.03. - Letečko-Veľkonočné tradície

Týždeň plný športu

Február

Žiaci 1. stupňa s úmyslom podporovať pohyb a zdravý životný štýl sa venujú rôznym športovým aktivitám.

Foto...

14.3.2018 - ŠPORTOVÝ DEŇ PRVÁKOV - Hýbte sa prváci!

Foto...

„Deti deťom 2017“ - 2. miesto

Žiaci 4. B triedy pomohli nášmu školskému Klubu Ekofans a zapojili sa do súťaže „Deti deťom 2017“ (Strom života). Žiaci vytvorili vianočné pozdravy z recyklovaného papiera a vyhrali druhé miesto. Foto...

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Projektové vyučovanie - HOVORME O JEDLE - strieborný diplom

     

        Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách n.o. udeľujú STRIEBORNÝ DIPLOM za aktívnu účasť v 5. ročníku súťaže "Hovorme o jedle" - Základnej škole s materskou školou Slovenský Grob

         
       Cieľom rojektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Plnenie Národného programu prevencie obezity

Pondelok 20. 8. 2018

Počet návštev: 1429001

 

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

 

Letné prázdniny

   Oznamujeme všetkým žiakom školy a zákonným zástupcom, že v čase od 2. júla 2018 do 31. augusta 2018 sú letné prázdniny. Všetkým prajeme veľa príjemných chvíľ plných oddychu.

Riaditeľstvo školy

 

NAŠI DEVIATACI - posledné zvonenia, posledné listy v triednej knihe, posledné prezúvanie, posledné úlohy v základnej škole. IDEME DO ŽIVOTA.

Vyrástli nám pred očami, sú ešte neistí, plní nových plánov a nedočkaví svojej dospelosti. Aj keď to chceli stokrát vzdať, nevzdali to, ani my - učitelia. Neboli najlepší, ale usilovali sa byť najlepší...

NAPÍSALI o sebe - NIE SME ZLÍ !

Čítajte viac v školských novinách

 

Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov a aj oni sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy, ktorá sa im na deväť rokov stala ich druhým domovom.

 

 

NAŠI DEVIATACI - posledné zvonenia, posledné listy v triednej knihe, posledné prezúvanie, posledné úlohy v základnej škole. IDEME DO ŽIVOTA.

Vyrástli nám pred očami, sú ešte neistí, plní nových plánov a nedočkaví svojej dospelosti. Aj keď to chceli stokrát vzdať, nevzdali to, ani my - učitelia. Neboli najlepší, ale usilovali sa byť najlepší...Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/tradicne-aktivity-nasej-skoly/ix-a-2016-2017/

Súťaž: Dni biodiverzity 2018

  Foto...

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

ŠKOLA v prírode

 

Foto...

 

Klokanko - úspešní riešitelia

1.ročník : Roman Kolenčík 1.A, Lujza Kanichová 1.B, Matúš Richnák 1.B , Alžbeta Šimonová 1.B školský šampión, Patrik Troják 1.B Maximilián Záborský 1.B, Artur Ďuriš 1.C, Martina Ježíková 1.C 2.ročník: Dalibor Minarovič 2.A, Jakub Križan 2.A, M. A. Kubišová 2.A , Dominika Duchová 2.B, Karolína Zápražná 2.B, Dávid Vajda 2.B, Natália Zemanová 2.B 3.ročník: Petra Váleková 3.B, Jozef Halčin 3.B, Michal Černík 3.B 4.ročník: Jakub Fedorek 4.B

Vesmír

Novodobo so ShakespearomNovodobo so Shakespearom

Dňa 5. apríla sa žiaci našej školy zapojili do súťaže v prednese anglickej prózy a interpretácie piesne, ktorá nesie meno významného anglického spisovateľa Williama Shakespeara. 

Vyhodnotenie školského kola:
Prednes prózy: I. kategória

1. miesto: Michaela Mikulášová - 6. ročník
2. miesto: Sára Ristová - 6. ročník
3. miesto: Christian Herrera - 5. ročník

Prednes prózy: II. kategória
1. miesto: Veronika Chovancová - 8. ročník

Prednes piesne bez hudobného doprovodu - I. kategória
1. miesto: Ema Velčíková - 6. ročník
Prednes piesne s hudobným doprovodom - II. kategória
1. miesto: Alexandra Filcová - 8. ročník
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

                   

Škôlkári na návšteve - Rozprávka o repke

Naši šikovní prváci s radosťou privítali škôlkárov a predviedli nielen svoje vedomosti z rôznych predmetov, ale ukázali aj svoj talent, nadšenie a radosť z učenia a dokonca umožnili škôlkarom zapájať sa aj do rôznych činností. Taktiež zaujali deti dramatizáciou Rozprávky o repe a spoločne si zatancovali. Foto

 

Zápis žiakov do prvého ročníka

Lyžiarsky výcvik

„ Halloween na Slovensku, áno či nie?“

27.októbra 2017 žiacky parlament s pani učiteľkou Maxiánovou zorganizoval v našej škole Halloween. V tento deň zaznela otázka: „ Halloween na Slovensku, áno či nie?“

Parlamenťáci nám odpovedali: čítajte viac   ...         

Vyhodnotenie: 

Najkrajšia maska - 1. miesto - Lucka Bolgáčová/ 8. trieda

Najkrajšia trieda - 1. miesto - 1.A a 5. trieda

Srdečne blahoželáme, žiacky parlament.

 •       

 

 

 

 

 

 

 

            

Pasovačka prvákov

Všetci si pamätáme, ako naši prváci v septembri, plní očakávania prišli so svojimi rodičmi a zasadli do školských lavíc. Už sa  mnoho naučili. Vedia čítať, počítať a veríme, že aj  rodičia sú s nimi spokojní.  My učitelia sme hrdí, akých máme skvelých prvákov. 31. januára pani riaditeľka ich  pasovala veľkou školskou ceruzou a stali sa ozajstnými členmi  školskej rodiny.

Foto...

Video...

 

Karneval

Máme majsterku Slovenska

Blahoželáme našej žiačke Alexandre Filcovej, ktorá získala I. miesto na Majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní v kategórii starších žiačok.  Foto...

eco H2o tour

  Vystúpenie Thomasa Puskaileara  bolo venované environmentálnej tematike – VODE. Našim žiakom pripomenul, aká voda je dôležitá a potrebná. Hravou formou informoval o vode, jej výskyte na planéte. Zameral sa aj na jej  každodenné využívanie a hlavne plytvanie vodou. Žiaci sa dozvedeli ako šetrne splachovať, sprchovať sa, či umývať si zuby. Zdôraznil aj fakt, že Slovensko je jednou z krajín, kde sa PITNÁ VODA POUŽÍVA aj ako ÚŽITKOVÁ!

Všetci prítomní si pôsobivý koncert užili, mladším žiakom sa veľmi páčili farebné bubliny, starším tipovanie a všetkým sympatický spevák.

Foto...

Zmena platenia stravy

Vážení rodičia,

od 1.1.2018 nastáva zmena v platení stravy v školskej jedálni. Platba bude výlučne prebiehať len na číslo účtu . V hotovosti sa platiť už nebude dať. Zmena platí pre MŠ, ZŠ.

Pokyny o platbe za stravu v ŠJ.docx

Vianočná akadémia

U nás zvoní počas celého školského roka. No zvonenie  vo vianočnom šate  znie predsa len  ľúbeznejšie a nástojčivejšie. Vianočné zvončeky  symbolicky ohlasujú radostnú zvesť...

Počas vianočnej akadémie sme si spoločne zaželali šťastné a veselé vianočné sviatky plné pokoja, šťastia a lásky. Šťastné a veselé želáme aj Vám všetkým.

 

iBobor

  

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras  Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Vysledky súťaže na našej škole:

Výsledky iBobor

Staré divadlo v Nitre

Zvieratá sa rozhodnú z farmy vyhnať ľudí, ktorých považujú za svojich tyranov a zotročovateľov. Ich jediným cieľom je žiť a pracovať na farme, ktorá by patrila iba im. Heslo znie: „Všetky zvieratá sú si rovné!“ , v tomto duchu sa nieslo divadelné predstavenie Farma zvierat, ktoré navštívili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Žiacky parlament

Po voľbách sa s  chuťou a energiou vrhol do práce nový Žiacky parlament v Slovenskom Grobe. Radi Vám ho predstavujeme.

Parlament má desať členov. Najväčšiu dôveru svojich spolužiakov vo voľbách získali: Alexandra Cholujová, Dávid Šuvey (III.A), Barbora Patúšová, Katka Čuchtová (III..B), Aďa Krekáňová, Radovan Kviš (IV.A), Marian Filc, Adela Ďurišová (IV.B), Kristína Khandlová, Jakub Virlič (piata trieda), Michaela Mikulášová, Tomáš Kuruc (šiesta trieda), Petra  Hudecová Nikola Morávková (VII.A), Emona Ingeliová, Karin Zápražná (VII.B), Veronika Chovancová, Alexandra Filcová (ôsma trieda), Tereza  Jankelová, Nikolas Jeřík (deviata trieda).

Poslanci parlamentu si za predsedu zvolili Veroniku Chovancovú a podpredsedníčka je Alexandra Filcová.

Spolužiaci, úradujeme aj počas hodín a cez prestávky! Ak budete mať akékoľvek pripomienky či nápady, môžete nás na chodbách kedykoľvek osloviť. Kontaktovať nás môžete už aj na maxianova9@gmail.com. Vašimi podnetmi sa budeme určite zaoberať.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na aktívnu spoluprácu.

 

Váš Žiacky parlament v Slovenskom Grobe.

 

Európsky deň jazykov

Mnohými podujatiami v Európe si ľudia pripomínajú Európsky deň jazykov. Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 koná každý rok 26. septembra.  Ani naša škola nezabudla na tento deň. Žiaci na
II. stupni ZŠ si počas hodín cudzieho jazyka mohli vyskúšať svoje vedomosti z európskych jazykov v súťaži Milionár, rôznych kvízoch, vypočuli si pieseň, naspievanú v 25. jazykoch a naučili sa pár základných fráz z talianskeho, španielskeho či francúzskeho jazyka. Spolu s vyučujúcimi diskutovali o prínose jazykového vzdelávania a o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Foto...

Pridané: 27.9.2017, PaedDr.Šuleková

Záujmové útvary - školský rok 2017/2018

                      

Mažoretky 2.-4. ročník štvrtok 14:00-15:00
Varenie 7.-8.ročník pondelok 13:40
Matematika 8.ročník štvrtok 13:40-14:40
Matematika 9.ročník utorok  13:40-14:40
Volejbal - dievčatá 3.-5. ročník

streda 15:00-16:30

 

Biologický krúžok 5.-9. ročník utorok 13:40-14:40
Matematika 7. ročník streda od 13:30
Šikovné ruky ŠKD štvrtok 14:00-16:00
Stolný tenis    
Futbal    

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478515 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria