Navigácia

Šaliansky Maťko okresné kolo súťaže

Žiačky Tamarka a Timejka Pásztorové úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole v prednese povesti Šaliansky Maťko. Tamara Pásztorová - 3.B, súťažila v 1. kategórii, umiestnila sa na 2. mieste. Timea Pásztorová - 4.B , súťažila v 2. kategórii a umiestnila sa taktiež na 2. mieste. Srdečne gratulujeme!

Pridané: 23.2.2024, Šilhárová

EXPERT GENIALITY SHOW - výsledky súťaže

Výsledky súťaže EXPERT GENIALITY SHOW: 6. ročník - Viktor Kurák patrí medzi prvú štvrtinu najúspešnejších riešiteľov súťaže v kategórii “5 jazykov kultúry “ a tiež patrí medzi ocenených Top Expertov - Adam Lazarcik, Lukáš Slováček , Lucas Vavrík - ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine najúspešnejších riešiteľov v kategórii “ Ako funguje svet “ 7. ročník - Martin Záhorský patrí tiež medzi úspešných riešiteľov kategórie “ Do you speak English ?” , ktorý skončil tiež medzi prvou štvrtinou najúspešnejších riešiteľov a zároveň patrí medzi ocenených Top Expertov . Všetkým riešiteľom súťaže Experta , srdečne gratulujeme za účasť a umiestnenie medzi úspešnými riešiteľmi .

Pridané: 19.2.2024, Demová

Matematická olympiáda - okresné kolo - VYHODNOTENIE

Srdečne blahoželáme Šimonovi Dováľovi z 5.B,  ktorý bol úspešný v OK MO v Modre.


 

Pridané: 13.2.2024, Khandlová

Výsledky súťaže Všetkovedko:

Dňa 28.11. 2023 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ. Do súťaže sa z celého Slovenska zapojilo až 32 76 detí. Z našej školy sa prihlásilo 55 detí. Súťaž nebola jednoduchá, ale aj napriek tomu sme mali úspešných riešiteľov – teda tých, ktorí sa dosiahnutým počtom bodov prebojovali medzi 30% najúspešnejších súťažiacich z celého Slovenska. Sú to títo žiaci:

1.A – Hanka Mesárošová, Mia Dobrovodská, Terezka Kleinová, Deborah Demitrovič, Alex Aboudi, Isabelle Horakova a Agátka Winiarčíková;

1.B – Noemi Šťastná, Eliška Churá, Tamarka Urbanová, David Čierny a Ondrej Gaštan;

2.A – Melánia Spustová;

2.B – Alžbetka Románová

3.B – Lilien Dobrovodská

4.A – Andrea Šimonová a Dominik Marček

4.B – Timea Pásztorová, Jakub Šulek, Ninka Bujňáková a Sofia Kuzmiaková

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!!!

Pridané: 12.2.2024, Cingelová

Maratónske hry

Súťažilo sa v 7 disciplínach. Naši žiaci skončili na 6.mieste. Finále sa uskutoční 3.4. 2024 v Bratislave. Účastníci : 3.B Lara Cvengroš, Liana Šilhárová, zo 4.A - Tereza Lučková a Dominik Marček, zo 4.B, Nela Holkovičová a Jakub Šulek. Srdečne blahoželáme.

 Foto...

Finálne-poradie-štvrté-kolo

Pridané: 11.2.2024, Šútorová

Sonička Mižúrová, (4.C) REPREZENTUJE NAŠU ŠKOLU a OBEC

Žiačka Sonička Mižúrová,   zo 4.c. triedy na Tichej,  v sobotu 3.2.2024 hrdo reprezentovala školu a našu obec v 1. kole Slovenského pohára v Karate. (v Pezinku)

Sonička sa venuje karate skoro 2 roky a súťaží  len trištvrte roka s radosťou a peknými výsledkami doma i v zahraničí. Začiatok novej sezóny vyšiel na jednotku a zo 4 kategórii v ktorých súťažila, priniesla pre školu a našu obec 4 medaily - 2 zlaté a 2 strieborné. Veríme,  že svojím nasadením, úsilím a tvrdou prácou bude aj naďalej hrdo a úspešne reprezentovať školu a našu obec po celý rok, doma aj v zahraničí. Držíme jej spolu palce a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

Kultúrne podujatie - rozprávka DICK WHITTINGTON AND HIS CAT

Video 1  z predstavenia Video 2

Pridané: 18.1.2024

Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu

Pred zimnými prázdninami vyhlásil žiacky parlament súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu a o najkrajšie vyzdobený vianočný perník.

Výsledky súťaže:

Najkrajšie vyzdobená trieda na 2.stupni bola 8.A trieda.

Najkrajšie vyzdobená trieda na 1.stupni bola 3.A.trieda. Vianočný medovník: 1.miesto : Eliška Psotová - 3.B 2.miesto : Viktor Kurák - 6.B Alexandra Hudecová -7. B 3.miesto - Timea Pasztorová. Všetkým triedam ďakujem za účasť v súťažiach. Foto...

Pridané: 15.1.2024, Maxiánová

Aktuality:  Šaliansky Maťko, školské kolo - vyhodnotenie

1. kategória:

1. miesto - Tamara Pásztorová, 3.B

2. miesto - Lara Cvengroš, 3.B

3. miesto - Kristína Barillová, 3.A

2. kategória:

1. miesto - Timea Pásztorová, 4.B

2. miesto - Nina Bujňáková, 4.B a Sára Tichá, 5.B

3.miesto - Matúš Sanitrár, 4.B a Ela Wintzlerová, 5.B

Pridané: 9.1.2024, Šilhárová

Súťaž pre ZŠ o najkrajšiu vianočnú papierovú ozdobu - 1.miesto

Centrum voľného času v Pezinku vyhlasil súťaž pre ZŠ o najkrajšiu vianočnú papierovú ozdobu. Fantázií a kreativite sa medze nekladú, preto je motív, počet aj technika výlučné na Vás.  Tak zneli pravidlá súťaže. 

Pani vychovávateľka Cichová so svojimi žiakmi poslala do súťaže snehuliaka a ten sa páčil odbornej porode najviac. Získal 1.miesto.

Srdečne blahoželáme pani vychovávateľke a Viktórii Biedz, žiačke 2.C triedy, ktorá sa podieľala pri výrobe.

Pridané: 21.12.2023

HOVORME O JEDLE 2023, XI. ročník - Získali sme STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA projektu

Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Pridané: 20.20.2023

GROBČEK - nový školský časopis a časopis MaloRajko - vianočné vydanie

obrázky sú  prepojené

Časopis začal svoju činnosť v školskom roku 2023/2024. Nahradil časopis Lepidlo.

Grobček píše o nás....o čom snívame, píšeme básničky, hádanky, komentujeme život  a tvorbu idolov, spevákov, hercov... hovoríme o móde, o počítačových hrách  ... láskavo, vtipne alebo aj rázne a nahnevane, proste normálne, po našom. Stačí kliknúť na obrázok a čítať. Ďakujeme.

Pridané: 13.12.2023, redakčná rada a pani učiteľka Šilhárová, Maťufková

 

Vianočná pohľadnica 2023 20. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže - úspešní.

Z listu poroty: 20. ročník bol rekordným v počte prijatých prác - čo na druhej strane porote narobilo riadne vrásky. Do súťaže sa zapojilo 298 materských a základných škôl, 42 ZUŠ, a 58 ŠZŠ a Spojených škôl zo Slovenska i Poľska. Úroveň súťaže je z roka na rok vyššia a preto oceňujeme vašu nápaditosť a kreativitu. Rozhodnúť a vybrať tie naj bolo naozaj veľmi ťažké.

Prácu Hanky Rapčanovej  (3.C) zaradila odborná porota do strieborného pásma súťažných prác. Blahoželáme Hanke Rapčanovej a ďakujeme aj pani vychovávateľke Novákovej.


Pridané: 4.12.2023, admin

Technická olympiáda, opäť úspešní.

Dňa 23.11.2023 naši žiaci Peter Khandl 8.A. a Dávid Dragula 9. A, reprezentovali našu školu v okresnom kole Technickej olympiády,ktorá pozostávala z testovej a praktickej časti. V súťaži obsadili 3.miesto! Za reprezentáciu školy im ďakujeme a prajeme veľa úspechov.

Pridané: 4.12.2023, Khandlová

 

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

Dňa 27.11.2023 sa v našej škole konala Olympiáda z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Kategórie 1A sa zúčastnili desiati žiaci 7.A a 7.B triedy. Druhej kategórie 1B sa zúčastnilo spolu 13 žiakov z 8.A, 8.B a 9.A triedy. V školskom kole zvíťazili v kategórii 1A Dmitrii Kuchin zo 7.B a v kategórii 1B zvíťazila Alexandra Cholujová z 9.A. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za svedomitú prípravu. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole.

Pridané: 1.12.2023, Moravcová

Peter Pellegrini - HĽADÁ SA VIANOČNÁ POHĽADNICA

Hľadáme najlepšiu, najkrajšiu a najjedinečnejšiu - jednoducho NAJ vianočnú pohľadnicu, ktorú budem rozposielať svojim kolegom doma i v zahraničí. Autora alebo autorov víťazného návrhu radi privítame v budove Národnej rady, kde budú mať jedinečnú príležitosť absolvovať prehliadku.  Naše deti sa zapojili aj do tejto výzvy. Vyberú si tú našu?

Pridané: 28.11.2023, Nováková

Školský pohár SFZ - postupová futbalová súťaž pre žiakov 5.-7. ročníka

Školský pohár SFZ - postupová futbalová súťaž pre žiakov 5.-7. ročníka - predkolo okresu Pezinok Žiaci 5. a 6. ročníka Vydra F. (5.A), Mitas T. (5.A), Minarovič M. (5.B), Virgovič T. (6.A), Slováček L. (6.A), Škríp P. (6.A), Csente N. (6.A), Bielik F. (6.B), Maršo M. (6.B) pod vedením pána učiteľa TSV Ladislava Popeláša opäť úspešne reprezentovali našu školu a z predkola postúpili do okresného kola. Tešíme sa z ich športového úspechu a držíme palce, aby boli rovnako úspešní aj v okresnom kole.

Ďakujeme. Školský pohár SFZ - predkolo: SG - Rozálka PK 3:3 (1Bielik, 1Mitas, 1Minarovič) SG - Bielenisko PK 5:1 (3 Minarovič, 1Bielik, 1Vydra).

 Foto...

Pridané: 15.11.2023, Popeláš

 

Vianočná pohľadnica 2023 - 20.ročník medzinárodnej súťaže

Cieľom súťažného a výstavného projektu je nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc v ich biblickom a zvykoslovnom rozmere. Zámerom je prezentovať výtvarne nadané deti a verejnosti poodhaliť ich svet vnímania vianočných sviatkov.

Naše deti aj tento rok tvorili a veru bolo ťažké vybrať tie najkrajšie, ktoré sme poslali do súťaže.

Pridané: 11.11.2023, Nováková

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Aj naši žiaci sa zapojili do tejto zaujímavej súťaže. Blahoželáme úspešným riešiteľom.

Výsledky nájdete tu.

Pridané: 11.11.2023, Maťufková

 

Tretiaci si v ŠKD zopakovali ako správne čistiť svoje zúbky

10.11.2023 - Dentálna hygiena pre deti je veľmi dôležitá, a to bez ohľadu na to, aký vek dieťa má. Dnes mali naši tretiaci besedu s dentálnou hygieničkou. Dozvedeli sa o tom ako si správne umývať a starať sa o zuby.

Foto...

Pridané: 10.11.2023,  Mareková, Valovič

McDonald's Cup = celoročná postupová súťaž školských tímov vo futbale

McDonald's Cup = celoročná postupová súťaž školských tímov vo futbale určená chlapcom aj dievčatám 1. - 4. ročníka. Náš futbalový tím bol vytvorený zo žiakov a žiačok 4. A a 4. B triedy. Žiaci Lukáš Bagin, Peter Bučurič, Nina Bujňáková, Ema Mináriková, Denis Oravec, Jakub Šulek, Liam Jaden Heil, Martin Judický, Maxim Kocmunda pod vedením pána učiteľa TSV Ladislava Popeláša v základnom kole vzorne reprezentovali školu a vybojovali postup do okresného kola. Góly do brány súperov dali Martin Judický a Liam Jaden Heil. Blahoželáme a tešíme sa z ich športového úspechu.

SG - Báhoň 2:0 (Judický, Heil) SG - Vajanského Modra 0:0 SG - Častá 1:0 (Judický) SG - Štúrova Modra 2:3 (2xJudický) SG - Budmerice 2:0 (2xHeil)

Pridané: 6.11.2023, Ladislav Popeláš

Jazykový WocaBee šampionát 2023 - okresné kolo

Naši žiaci sa zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu 2023 - okresné kolo. Okrem toho, že sa zapojili do súťaže, zažili aj kopec zábavy.  Súťažiacim priniesla aj rozšírenie slovnej zásoby z ANJ. Srdečne blahoželáme.

Vásledky:

1.C, 1.D - 35.miesto

2.C, 2.D - 13.miesto

3.C. 3.D - 17.miesto

4.C -  36.miesto

5.C - 38.miesto

Pridané: 13.11.2023, Kocián

Strieborná medaila v šerme

Žiačka 5A. triedy Anna Kononets sa dňa 29.10.2023  zúčastnila veľkého šermiarskeho turnaja v hlavnom meste Českej republiky - ČEZ cup I. V tvrdej konkurencii sa dostala až do finále a napokon obsadila 2 miesto (strieborná medaila). Anička bola najmladšou účastníčkou. Blahoželáme.

Pridané: 2.11.2023

Na stretnutí s pani prezidentkou

25.10.2023  sa stretli s pani prezidentkou SR - PALČEKOVIA - ľudia s nízkym vzrastom.

Medzi nimi nesmel chýbať ani náš Jerguško. Hovorí sa o nich, že sú to malí ľudia  s veľkým srdcom. O našom Jerguškovi to nemôžeme povedať. Jeho srdiečko je priam obrovské. 

Škola mu vytvorila dobré podmienky, aby sa mohol vzdelávať ako všetci ostatní.  Chodí do 3.C triedy,  krásne recituje a hrá na rôznych hudobných nástrojoch. 

14. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

Žiaci našej školy sa zapojili do českoslovenkého projektu Záložka do knihy spája školy.

Žiaci budú vyrábať záložky rôznych tvarov a s rozmanitými motívmi počas vyučovacích hodín, v školskom klube detí, v rámci krúžkovej činnosti alebo doma. Žiaci alebo učitelia pri ich výrobe budú čítať prevažne rozprávky a dobrodružné príbehy.

Žiaci na zadnú stranu záložiek môžu napísať svoje poštové adresy. Starší žiaci tam môžu uviesť svoje  mailové adresy a kontakty na sociálne siete.

Doplňujúcim programom výroby záložiek budú čitateľské kvízy či žiacke besedy o prečítaných knihách. Našou partnerskou školou je  Základní škola, nám. Míru 1, Heřmanův Městec.

Veľmi sa tešíme.

Pridané: 2.10.2023

Veľryba Gréta - divadelné predstavenie

Gréta je najlepšia speváčka pod morskou hladinou. Jej koncerty sú pre všetky morské živočíchy vždy veľkou udalosťou. Jedného dňa, len čo sa Gréta zobudí, s hrôzou zistí, že zo seba nedokáže vydať žiaden zvuk. Jej krásny hlas je preč. Ako sa to mohlo stať? A ako to, že aj ostatné zvieratká v mori začínajú trpieť podivuhodnými chorobami? Gréta sa rozhodne rozlúštiť túto záhadu a pomôcť všetkým svojim kamarátom.

Predstavenie bolo veľmi pútavé a ekologické, odniesli sme si nielen kultúrny zážitok, ale nás to donútilo zamyslieť sa, koľko odpadu produkujeme a kde reálne ten odpad končí. 

Pridané: 29.9.2023,Glasová

LINKY POMOCI

Obrázky sú prepojené - stačí kliknúť naň a on ťa nasmeruje na tú správnu stránku.

 

02.03.2024 – 10.03.2024

 

Valentínska pošta

heartPretože je tu opäť sviatok sv. Valentína, aj tento rok sme sa rozhodli uskutočniť školskú akciu pod názvom „Valentínska pošta“. Navzájom sme sa potešili pozdravom a prianím spolužiakom a učiteľom.  

heart

Rozhlasový krúžok MaloRajko - M. Strapeková  

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE - žiaci z rozhlasového krúžku MaloRajko sa zamýšľali a hovorili o rizikovom správaní.

Do oblasti rizikového správania detí a žiakov môžeme zaradiť: poruchy správania, agresiu, násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie, týranie, neznášanlivosť a diskrimináciu niektorých skupín, užívanie drog, vrátane alkoholu a fajčenia, poruchy príjmu potravy a predelikventné správanie a páchanie trestnej činnosti.

Pridané: 13.2.2024, Strapeková

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL na Školskej

Rozhodnutie bolo jasné, chystať masky išlo krásne. Vycifrovať vlasy, šaty vytancovať sa do krásy. Bola že to zábava, nechýbal tam nik! Včielka, robot, mimoň, dokonca ani kúzelník.

Pridané: 9.2.2024, Mareková

Fašiangy v duchu rozprávok

Dňa 8.2.2024 bola naša škola v rozprávkovom šate. Parlamenťáci v rámci Fašiangov pripravili pre 2.stupeň, „Deň rozprávkových postáv“. Žiaci sa celý deň učili v rozprávkových postavách. Každá trieda si vyhodnotila svoju najkrajšiu masku a parlamenťáci ich aj zhodnotili.  O najkrajšiu rozprávkovú postavu zvíťazila celá trieda 6.B , pretože sa všetci zapojili do jednej krásnej rozprávky o trpaslíkoch. Uhádnete?

Pridané: 9.2.2024, Maxiánová

Prvácka pasovačka

31. január bol pre prváčikov z 1.A výnimočný. Nekonal sa žiaden bál, ale pasovací ceremoniál. Po polroku učenia sa dočkali prvého hodnotenia svojej ,,práce". O tom, že sú Sovičky šikovné presvedčili nielen svoju pani učiteľku ale aj  pani vychovávateľku. Naozaj sa snažili, učili sa počítať, spájať písmenká do slabík a slov a viet, trpezlivo trénovali písanie...Za svoju usilovnosť boli po zložení sľubu pasovaní za žiakov našej školy. Foto...

Pridané: 8.2.2024, J. Krasňanská

Pre deti z ŠKD na Tichej pripravili kamaráti zo ZUŠ prekvapenie v podobe balíčka talentu

1.marca 2024 o 15.00 hod. v telocvični na Tichej 37 A privítajú deti z ŠKD kamarátov zo ZUŠ Slovenský Grob.

Pridané: 8.2.2024, Lenková

OZNAM pre zákonných zástupcov - Vnútorná smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy

Learn and Play 3 - nové číslo

obrázok je prepojený

Na krúžku Anglický časopis tvoríme so žiakmi druhého stupňa časopis, ktorý sme si nazvali Learn & Play (Uč sa a hraj sa). Žiaci si zvolia témy, ktoré ich zaujímajú a pod vedením pani učiteľky Calíkovej ich spracujú do podoby článkov pre svojich spolužiakov. Prajeme Vám príjemné čítanie. 

Pridané: 24.1.2024,Caliková

VIANOČNÉ PRIANIA NAŠICH ŽIAKOV

                 

Milí rodičia, vypočujte si vianočné priania našich žiakov, ktoré odzneli v školských rádiách na Tichej a Školskej v posledný deň v roku 2023.  Reláciu pripravili všetky triedy. Prajeme Vám veľa zdravia a  šťastia v roku 2024.

POĎAKOVANIE v mene občianskeho združenia Koľko Lásky

 

Dobrý deň,

v mene občianskeho združenia Koľko Lásky by sme sa Vám chceli touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať, že sa ZŠ s MŠ Slovenský Grob, stala dôležitou súčasťou našej zbierky Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok v roku 2023.

Aj vďaka Vám bola naša zbierka tento rok úspešná a potešila desaťtisíce seniorov po celom Slovensku. Spoločne sme to dokázali!

Ako malé poďakovanie Vám udeľujeme čestné ocenenie "Škola s dobrým srdcom". Certifikát nájdete v prílohe.

Nech je pre Vás pripomenutím, že aj malá pomoc dokáže naozaj veľa, keď je dlhodobo udržateľná a jednotná.

Budeme preto radi, ak sa aj v budúcom roku zapojíte do našich celoročných výziev ako oficiálny partner. Sledujte ich na našom webe www.kolkolasky.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

Prajeme Vám, Vašim žiakom a pedagógom požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších, hlavne veľa zdravia, štastia a lásky v novom roku!

Silvia Slobodová & Jana Galatová

Koľko Lásky o.z. 

Podakovanie_a_ocenenie_pre_skoly_(1).pdf

Mikulášsky futbalový turnaj

Foto...

Dňa 9.12.2023 sme v telocvični na Tichej zorganizovali  už druhý ročník mikulášskeho futbalového  turnaja. Prišli si zahrať oteckovia so svojimi ratolesťami. Niektoré maminky nechali predvianočné upratovanie a prišli ich povzbudiť.

Takýto turnaj hlavne v predvianočnom období má svoje čaro. Chalani, ale aj dievčatá sa snažili podať čo najlepší výkon. Odmenou im bol dobrý pocit z predvedenej hry. Domov si každý odniesol medailu, ktorá im bude pripomínať vydarenú akciu. Veríme, že o rok si akciu zopakujeme. Turnaj sa stáva  už predvianočnou tradíciou našej školy.

Pridané: 9.12.2023, Kocián

Prváci sa nemôžu dočkať Vianoc, list Ježiškovi už napísali

Naši prváci už  napísali svoje prianie Ježiškovi. Aj tento rok je  pošta pre Ježiška prichystaná na Tichej ulici. Zázračná schránka je pripravená pre všetky dobré deti, ale aj tie, ktoré sa nimi ešte len chcú stať! Pani učiteľka dohliadla, aby na tajných  listoch pre Ježiška bola uverejnená aj adresa. Ježiško sa určite poteší každému príbehu, želaniu, či kresbičke. Foto...

Pridané: 29.11.2023, Zdeneková

Vianočná tvorba našich žiakov

Tieto nádherné práce vykúzlili žiaci v ŠKD pod  taktovkou pani vychovávateľky Ivanky Novákovej. Tešíme sa na Vianoce.

Pridané: 21.11.2023, Nováková

Tak ako my, aj naši predkovia sa tešili na Vianoce. Je nám známe, že veštili z jabĺk aj inak. Tvar šupky, ktorá spadla na zem, mala predstavovať počiatočné písmeno mena ich budúceho ženícha. Pomocou jablka sa tiež hospodári snažili zistiť, aká bude úroda. Na Štedrý deň ponorili do vody celkom 12 jadierok, ktoré predstavovali mesiace v budúcom roku.

Aj naše deti v ŠKD celý týždeň žili témou „jablko“. Má svoju hodnotu po celý rok. V jedálni školy vznikla úžasná výstavka kadejakých odrôd. Po celý týždeň sa toho veľa naučili a svoje vedomosti zužitkovali v piatok, kedy súťažili, rozprávali, spievali, vymýšľali riekanky o jablku a pravdaže aj chutnali. Foto...

Pridané: 25.11.2023, Kudryová

“Kto vie odpovie”

3.11.2023 - Dnes sa v ŠKD uskutočnila zábavno-kvízová súťaž “Kto vie odpovie”. Súťažiaci zažili pekné popoludnie plné otázok a odpovedí. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, boli ste výborní a výhernému tímu gratulujeme. Bolo to veľmi tesné.

Pridané: 4.11.2023, Mareková

KURZ KORČUĽOVANIA

V týždni  od 23.10 do 27.10. 2023 žiaci 3. ročníkov absolvovali KURZ KORČUĽOVANIA.  Ako každý rok kurz dopadol na výbornú. Deti sa tešia opäť o rok. Inštruktorom veľké ďakujeme zakričali deti na záverečnej hodine. Foto...

Pridané: 2.11.2023, Maxiánová

Levice Atlantis -zážitky, zábava a vzdelávanie

Tieto tri slová asi najlepšie vystihujú dnešný deň, ktorý sme strávili v Atlantise. Pod jednou strechousme našli interaktívne programy od výmyslu sveta.

Mohli sme sa stať kozmonautami, paleontológmi, zažiť plavbu na Titanicu, stretnúť indiánov, zachraňovať zranených ale aj našu Zem alebo sa zahrať s našou robotickou rodinou. Chvíľu sme venovali aj chémií a pokusom.

Okrem zážitkov a užitočných informácií z interaktívnych programov sme si vyskúšali aj fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Najviac sa nám páčil bublinkový raj. Tešíme sa na budúce.

 Foto...

Pridané: 26.10.2023, Glasová, Cáliková, Šuleková a Khandlová

Milí žiaci!  Napísať si domáce úlohy alebo pripraviť  na vyučovanie  v tichom prostredí, môžete aj v školskej knižnici na Školskej 11. Otvorená je každú stredu od 13. 00 do 14. 30 hod.

Okrem toho  školská knižnica ponúka množstvo zaujímavej odbornej i beletrizovanej literatúry, ktorú si môžete vypožičať aj na doma. 

Na všetkých návštevníkov sa teší pani učiteľka Ivana Struhárová!  KNIŽNICA 

Pridané: 20.10.2023

 

Súťažno-zábavný kvíz v ŠKD Kto vie – odpovie! - súťažíme 3.11.2023

Koľko nôh má pavúk??? Na čo sa menia húsenice??? Koľko dní má rok???

 

Ak si na tieto otázky vedel/a odpovedať tak neváhaj, prihlás sa a zostav si svoj tím. Aby to bola súťaž vyrovnaná tvoj tím sa musí skladať z troch druhákov, troch tretiakov a troch štvrtákov, ktorých si vyberáš sám/a.

Princíp hry je jednoduchý. Je to vedomostná súťaž, pri ktorej súperia spolu tímy hráčov. Otázky kladie moderátor, každý tím má však len jeden výsledkový hárok, takže na správnej odpovedi sa musia spoluhráči dohodnúť.

Svoju vyplnenú prihlášku odovzdaj najneskôr do 10.10.2023 p. vychovávateľke Dominike Valovič. Vidíme sa 3.11.2023 o 14:30 (na zelenej chodbe hore na 1.poschodí).

Vyhráva tím s najväčším počtom správnych odpovedí.

Vychovávateľky ŠKD, Školská 11

Pridané: 25.9.2023, ŠKD Školská 11

 

SVETOVÝ DEŃ CHLEBA

16.10. je svetový deň chleba. Druháci sa boli dnes pozrieť v miestnej pekárni ako sa vyrába chlieb a čo všetko obnáša práca pekára, aby sme si ráno na stole našli čerstvé pečivo.

Foto...

Pridané: 16.10.2023, Kubaliaková

Lotroviny mojej babky - Október, mesiac úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý".

10.10.2023 - si deti pospomínali aká je veselá zábavka so starlou, s dedkom.  Deti nakukli do sveta, v ktorom žili naši starí rodičia.  Predstavenie bolo o rôznych starých rodičoch a našej láske k nim. Bábky rozpovedali zázračné príbehy o tom, že aj starká hrávala futbal, že prababka zažila vojnu a videla vojakov na vlastné oči. Ale aj o tom, ako sa vyrába zázrak. VIDEO Foto

"Na bicykli do školy aj cez babie leto"

Základná škola s materskou školou Slovenský Grob v spolupráci s obcou Slovenský Grob vyhlasuje štvrtý ročník aktivity pre všetky žiačky a všetkých žiakov základnej školy "Na bicykli do školy aj cez babie leto". Cesta do školy môže byť rýchlejšia, zdravšia a zábavnejšia, ak sa ide bicyklom.


Cieľom je prehovoriť všetky spolužiačky, spolužiakov, rodičov či starých rodičov a prísť aj počas posledných slnečných jesenných dní do školy na dvoch kolesách. Využime teda pekné jesenné počasie počas tohto babieho leta a poďme spolu do školy na bicykli.

Pridané: 17.9.2023

Aj tento rok máme pre Vás SUPER PREKVAPENIE!


Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v  e-shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsmsslovgrob/

Objednávanie je už spustené a bude možné až do 28.9. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

         

Pridané: 14.9.2022

Nový školský rok je tu!

Po letných prázdninách štartuje nový školský rok 2023/2024. Prípravy na prvý školský deň v Základnej škole v Slovenskom Grobe  na Školskej aj Tichej  vyvrcholili tento týždeň a v školách sa tešíme na pondelok, keď sa začne nový školský rok.

Veľký moment to bude hlavne pre prvákov. Ich pani učiteľky už všetko pripravili na štart.

Prajeme im  a všetkým žiakom našej školy veľa školských úspechov. Foto...

Pridané: 1.9.2023, admin

   

Piatok 23. 2. 2024

Počet návštev: 5302320

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

Muzikál Harry Potter

Harry Potter krásny muzikál v podaní H&T Dance Company pre našich žiakov. VIDEO  

Pridané: 16.2.2024, Maxiánová    

MODERNÉ VYUČOVANIE - učíme sa navzájom

Žiak 5.B triedy Marko Minarovič, priniesol na vyučovaciu hodinu Biológie zaujímavé pomôcky, ktoré len tak nevidíme. Parohy a parožie lesných cicavcov: muflóna, jeleňa, srnca a daniela.  Tiež nám popísal z pohľadu lesníka a aj anatomického, ich biotop a spôsob   života.  Všetci sme využili  možnosť vidieť a chytiť si názorné ukážky.

Veľmi mu za to ďakujeme. Hodina bola zaujímavá a okrem toho môžme  potvrdiť : "Je lepšie jedenkrát vidieť,  ako stokrát počuť!"

Pridané: 12.2.2024, Glasová

Veselé fašiangové vyučovanie na Tichej

9.2.2024 si pripravili školáci na Tichej netradičné fašiangové vyučovanie. Obdobie fašiangov patrí aj v elokovanom pracovisku k najobľúbenejším. Tento deň bol plný zaujímavých aktivít. Štvrtáci si priniesli všetko potrebné, aby si zahrali divadielko, druháci predviedli gombíkovú show. V deň karnevalu sa naša škola premenila na rozprávkové miesto s nádhernými bytôstkami a veru že sme ráno nespoznali ani niektoré pani učiteľky. VIDEO - Fašiangy 2024 

Pridané: 9.2.2024, Maťufková

LYŽIARSKY ZÁJAZD - Zuberec - Janovky

Foto - Zdieľaný album 1  , Zdieľaný album 2  Zdieľaný album 3

Pridané: 1.2.2024, Wawrinská
                 

Exkurzia v NRSR a na Bratislavskom hrade

Návštevu si naši žiaci užili v sprievode vyškoleného pracovníka, pozreli sme si priestory parlamentu. Vrúcne nás privítal aj náš pán starosta. Mali sme úžasný zážitok😊. Foto...

Pridané: 26.1.2024, Šilhárová

Detektív Eugen Očko

Dnes deti na Školskej ulici navštívilo divadlo Neva. Divadelné predstavenie Detektív Eugen Očko deti nielen pobavilo, ale pomohli vyriešiť záhadu stratenej knihy Vodavedy. Foto..

 

Pridané: 26.1.2024, Mareková

FAŠIANGY

Fašiangy sú tradičným slovenským sviatkom, ktorý sa slávi pred Veľkou nocou. Ich dátum sa vypočítava podľa pohybu mesiaca a slnka, a preto sa každý rok líši. Tento rok sú od 7.januára do 13.februára.

Fašiangy sú spojené s rôznymi zvykmi a tradíciami, ako napríklad maskovanie, krojenie a spoločné veselie. Tento sviatok sa slávi v rôznych regiónoch Slovenska rôznymi spôsobmi, no všade je spoločným prvkom radosť a veselie. Deti v ŠKD sa už tešia na karneval a takto si vyzdobili okolie školy. Foto...

Pridané: 22.1.2024, vychovávateľky ŠKD

PRIŠIEL nám ukradnúť VIANOCE ...

Kto z dnešných detí by nepoznal Grinča, azda najväčšieho hundroša na svete? Nemá rád veselých obyvateľov mestečka a žije v jaskyni na vrchu so svojím psom, aby mal od každého dokonalý pokoj.

Tesne pred Vianocami prišiel medzi deti do školy s tým, že ukradne Vianoce. Ale deti sa nedali. Grinč narazil na poriadny odpor. Všetci sa už veľmi tešia na Vianoce a nedovolia  nikomu ich ukradnúť. Foto...

Pridané: 19.12.2023, admin

Vianočná Viedeň

Dňa 5.12.2023 navštívili triedy 6.B a 7.A vianočnú Viedeň. Prehliadku viedenského Ringu si žiaci užili z autobusu. Počas pešej prehliadky mestom sme nevynechali ani Dóm sv. Štefana, cisárske sídlo Hofburg, Hotel Sacher, Operu, či Parlament. Popoludní sa obe triedy spolu s ich triednymi učiteľkami presunuli na najznámejšie vianočné trhy pred viedenskou radnicou. Foto...

Pridané: 9.12.2023, Moravcová

Alica v krajine Vianoc

Keďže sa Vianoce blížia, pripravili sme  pre  ŠKD krásne interaktívne predstavenie Alica v krajine Vianoc, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2023 o 14:00 hod. Po predstavení prišiel Mikuláš, ktorý rozdal žiakom sladkosti.  Foto...

Pridané: 8.12.2023, ŠKD Školská, Mareková

Čertovsky dobrá muzika s anjelským prevedením na Tichej

6.12.2023 ráno o ôsmej prišiel do ZŠ na Tichú  Mikuláš aj so svojím sprievodom.  Deti ho privítali vo vianočne vyzdobených triedach pri krásnych stromčekoch a predniesli mu pásma básničiek a želaní.

Deťom priniesol balíčky plné sladkostí. Navštívil aj školskú jedáleň a poďakoval pani kuchárkam za výborné obedy, ktoré pre nás pripravujú. Foto...

VIDEO - Čertovsky dobrá zába

Pridané: 6.12.2023, Maťufková

Vianočný program 2023 - plný zábavy, spevu ale najmä tanca vo vianočnej atmosfére

Sú tu  dni plné vôní, chutí, svetiel a príjemných pocitov, počas ktorých môžeme všetci zabudnúť na celoročný zhon. Nad krajinou sa  rozprestrie už tradične radostná a štedrá atmosféra s množstvom zábavy a prekvapení.

Žiaci zo ZŠ na Školskej a Tichej Vám 2.decembra priniesli veľa zábavy, spevu ale najmä tanca vo vianočnej atmosfére. Ďakujeme za Vaše povzbudenie, slová vďaky a potlesk. Prajeme nádherné Vianoce.

VIDEO TICHÁ 37A   VIDEO ŠKOLSKÁ 11  Foto...

Pridané: 3.12.2023, Maťufková

KRABICE plné lásky

Vianočný čas je  obdobím s množstvom charitatívnych akcií. Naša škola sa každoročne zapája do akcie – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

S Vašou pomocou sme minulý rok odovzdali presne 100 krabíc pre našich starkých. Tento rok sme toto číslo prekročili. Vyzbierali sme presne 112 krabíc. Hovorí sa: „Kto rád dáva, dvakrát dostáva“.  Nech vo Vašich rodinách každé srdiečko sťa oheň zahorí, nech Vás láska a dobro naplní.ĎAKUJEME. Foto...

Pridané: 1.12. 2023, vedenie školy a koordinátori projektu

V ŠKD na Školskej sa hľadal TALENT

                 

Ďalší ročník talentovej súťaže je za nami. Svoj talent žiaci predviedli v speve, hre na hudobný nástroj, tancovali na hip a hop,latino-americké tance atď. Všetkým zúčastneným patrí obrovský potlesk a veľká vďaka od nás pani vychováteliek, že sa vás také množstvo talentov do súťaže zapojilo. VIDEO VIDEO Foto...

Pridané: 24.11.2023,Mareková

TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

BUBNOVAČKA!  AJ NAŠA škola bola toho súčasťou!

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“. Do projektu sa zapojili aj žiaci našej školy. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jr8nCIVmilw

VIDEO Slovenský Grob - Bubnovačka 2023    BUBNOVAČKA 7.A 

Pridané: 20.11.2023, Maťufková

 

Janko Hraško na Tichej

ŠKD na Tichej navštívil  sám  „veľký“ Janko Hraško. Najprv ho deti nevedeli nájsť. Kde sa podel? Ale stretnutie  so zberateľom rozprávok Pavlom Dobšinským  všetko vysvetlilo. Okrem toho, že im vyriešil záhadu o Jankovi Hraškovi, vysvetlil aj pojmy, ktorému naši prváci celkom nerozumeli  - autor, zberateľ, ilustrátor, kniha...  Tí väčší to už samozrejme vedeli. Aspoň si poriadne zopakovali.

Okrem toho nechýbal  pohyb. Deti na drevenej lyžici prenášali  zelené loptičky do košíka. Žeby to bol hrach? Jankovi pomohli variť halušky, zbierať ich, brodili sa cez rieku. Kto nevedel počítať, ten sa poriadne zapotil. Ale nakoniec všetko zvládli. Foto...

Pridané: 15.11.2023, Nováková

Škola Harryho Pottera

Skončili prázdniny a Harry Potter sa vrátil do školy. Na dvere už klope november. Nastal čas, aby Harry vyriešil zopár problémov.  V škole mu nič nehrozí, žiadne smrteľné nebezpečenstvo.

Ale predsa! Dnes po príchode do školy sa  začali diať čudné veci. Prišli iné pani učiteľky a  dievčatá sa zmenili na Hermiony. A čo Harry? Ten bol všade! A v každej triede! To niekto premenil študentov!

Ale len dočasne. V ŠKD si ešte zasúťažili a už sa aj ponáhľali domov na prázdniny. Foto...

Pridané: 27.10.2023, Maťufková

TEKVIČKOVO

Čo to vidíme z ulice? Predsa tekvice! Smejú sa, aj zuby ceria a  na nás sa škeria! Tento týždeň sa vchod do našej školy zmenil. Hýri krásnymi farbami vyrezávaných tekvíc od výmyslu sveta.

Tešíme sa veľkej fantázii a kreativite našich rodičov a ich detí. ĎAKUJEME za nádherné umelecké dielka. Veríme, že pri prechádzke počas prichádzajúcich sviatkov potešia všetkých, ktorí pôjdu okolo . Foto...

Pridané: 26.10.2023, Maťufková

ŠARKANIÁDA – to bola paráda!

V piatok 20.10.2023 si deti okrem povinnej výbavy do školy – učebníc, zošitov, priniesli  šarkanov od výmyslu sveta. Zistil to aj vietor, ktorý spolupracoval a výdatne! Šarkany lietali a deti sa veľmi tešili. Aj takto si spríjemnili čas v ŠKD. Ďakujeme rodičom, najmä oteckom ktorí výdatne pri tom pomáhali. Foto...

Pridané: 20.10.2023, vychovávateľky ŠKD

Exkurzia do Národnej rady SR

Dňa 17.10.2023 sme sa  zúčastnili exkurzie do parlamentu Slovenskej republiky. Naša návšteva sa začala prehliadkou budovy. Pracovníčka NR SR nám porozprávala o štátnych symboloch, o histórii budovy, mali sme možnosť vidieť aj veľmi cenné predmety, ako napríklad pečať, ktorú používal sám Jozef Miloslav Hurban.

Foto...

Pridané: 17.10.2023, Kocián

4. október SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT - darčeky pre zvieratká

  

NA fcb OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok - OZ POZP sme si našli POĎAKOVANIE:

Obrovská vďaka detičkám🥰, ich rodičom a pedagógom zo ZŠ Slovenský Grob, Školská a Tichá, že aj tento rok prišli potešiť a vymaznať našich chlpáčov a doniesli im kooooopec darčekov ❤️❤️❤️. Ešteže už máme to veľké auto, lebo neviem neviem kam by sme to všetko natlačili 😁❤️ Ďakujemeeee 😍😘

Pridané: 6.10.2023      

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

Naša škola sa v stredu 27.9.2023 zapojila do Európskeho týždňa športu a žiaci zo 7., 8. a 9. ročníka si zmerali sily v prehadzovanej a futbale. Prvé miesto v prehadzovanej suverénne získali dievčatá z 9.A avšak veľká vďaka patrí aj ostatným žiačkám z 8.B (2.miesto), 7.A (3.miesto) a 8.A (4.miesto), ktoré rovnako nechali srdce na ihrisku a bolo to cítiť a hlavne počuť, lebo fanúšikovia pozbudzovali z plných pľúc. Vonku na ihrisku si zmerali sily chlapci vo futbale a veru sa bolo na čo pozerať až do poslednej minúty. Zvíťazili žiaci z 8.A vo finále s 8.B. Chlapci zo 7.A a 9.A skončili na 3. a 4. mieste.

Deviaty ročník , ktorý sa začal od 23.9. - 30.9.2023 spojil všetkých žiakov pri spoločnom cvičení. Foto...

 

VIDEO

ČERT a KÁČA

29.9.2023 - deti v ŠKD mali marionetové predstavenie ČERT a KÁČA. Predstavenie nielenže potešilo a pobavilo, ale ukázalo ako hrávali pred storočiami kočovní bábkari.

Pridané: 29.9.2023, D. Mareková

DEŇ JAZYKOV v Slovenskom Grobe pri JAZERE

Pre Slovenský Grob, ale najmä pre oblasť Malý Raj je príznačná veľká jazyková rozmanitosť. Naši školáci 15.9.2023 prijali pozvanie od OZ Malý Raj  a  stretli sa so svojimi susedmi, ktorí nie sú Slováci, ale svoj nový domov našli v Slovenskom Grobe. Mali možnosť ochutnať ich špeciality a overiť si svoje jazykové schopnosti z ANJ. Foto..

 

Pridané: 18.9.2023, Obec Slovenský Grob, OZ Malý Raj, ZS s MS Slovenský Grob

Lukostreľba s ELÁNOM

Lukostrelecký klub ELÁN pozýva žiakov základnej školy na krúžok  športovej lukostreľby do lukostreleckého klubu ELÁN. Tréningy detí sa budú konať každý pondelok od 16:00 do 17:00 v areáli reštaurácie Grobský Dvor v Slovenskom Grobe (smer Čierna Voda naľavo) pod vedením skúseného trénera. Luk , šípy a výbavu pre dieťa zabezpečíme. Viac informácii o tréningoch klubu Vám povieme na t.č. 0910 90 90 88, prípadne si pozrite o klube ELÁN na www.strelba.sk

Tešíme sa nových lukostrelcov medzi nami.

Pridané: 6.9.2023, Lukostrelecký klub ELÁN

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil. Po tomto krásnom čase sme sa znova stretli na slávnostnom otvorení nového školského roka. S radosťou sme privítali všetkých žiakov, od malých žiačikov - prváčikov až po veľkých deviatakov. Všetkým prajeme veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole!

Pridané: 4.9.2023, Maťufková    Foto...

Školský kalendár - školský rok 2023/2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • Telefón:
    Základná škola - +421 33 6478 516, +421 903 602 722

Fotogaléria