Navigácia

Novinky História a súčasnosť MŠ Kontinuálne vzdelávanie

Materská škola

 

N E P R E H L I A D N I T E  !!!

 

 

Zákonný poplatok vo výške 11€/mesiac

prosíme uhradiť za dobu 6 mesiacov (január-jún),

 teda 66€

na účet SK25 0200 0000 0016 7446 6653.

Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť MŠ,

meno dieťaťa a triedu.

 Poplatok prosíme zaplatiť najneskôr do 15.01.2019.

Tento poplatok sa neplatí za deti, ktoré k 31.08.2019 dosiahnu šesť rokov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Prevádzka MŠ

je od 6.30 do 17.00 h

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O Z O R !!!

 

 

Zmena platby stravy do Školskej jedálne

Vážení rodičia,

od 1.1.2018 nastáva zmena v platení stravy v školskej jedálni. Platba bude výlučne prebiehať len na číslo účtu . V hotovosti sa platiť už nebude dať.

 Pokyny o platbe za stravu v ŠJ.docx

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodičia

Chceme pre Vaše deti vytvoriť prostredie, kde sa budú stretávať len zdravé deti. Nakoľko sa blíži chrípkové obdobie a naším cieľom je zamedziť šíreniu sa infekčných ochorení, obraciame sa na Vás, rodičia, aby ste boli voči svojmu dieťaťu i druhým deťom ohľaduplní a vodili do MŠ len zdravé deti. Preto Vás prosíme, pokiaľ sa u Vášho dieťaťa vyskytnú niektoré z nasledovných príznakov infekčného ochorenia, aby ste svoje dieťa do MŠ nepriviedli a preliečili ho doma.

 1. Respiračné ochorenia sprevádzané zvýšenou teplotou.

 2. Infekčné soplíky i bez teploty ( žltý, zelený hustý soplík ).

 3. Hnisavé oči

 4. Kašeľ

 5. Sladké chrasty

 6. Hnačky, zvracanie

 7. Výsypové ochorenia

 8. Vši

   

Čo dať dieťaťu do skrinky? - Všetky veci je treba podpísať. 

 • Papučky, ortopedickú obuv alebo sandáliky s bledou podrážkou (nie šlapky a kroxy ! - dbáme na bezpečnosť a hygienu)

 • Pyžamo (vankúšik)

 • Náhradné oblečenie (pre prípad zašpinenia alebo zamokrenia): spodné prádlo, tričko, tepláky (krátke nohavice), ponožky (pančušky)

 • Ruksak, vrecúško alebo igelitovú tašku na odev a iné veci detí

 • Gumu (al. nepremokavú plachtu) pod plachtu – odovzdať p. učiteľke

 • Podpísanú plyšovú hračku (do postieľky) pre pocit blízkosti domova

 • Hrebeň prípadne kefu na vlasy (dievčatá do skrinky)

 

Čo do materskej školy nepatrí:

 • Žuvačky, cukríky, sladkosti

 • Plienky, cumlík

 • Drobné predmety, ktoré by mohli vložiť do úst a nosa, ..., cenné predmety (retiazky, náramky, prstene)

 • Jedlo a pitie

 

_________________________________________________________________________________________________________

CENNÉ RADY PRE VÁS

(zdroj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice)

Nástup a adaptácia na materskú školu

Nástup dieťaťa do materskej školy predstavuje dôležitý zlom nielen v jeho živote ale aj v živote ich rodičov. Pre dieťa preto, že vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva a pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých. Dieťa prvýkrát trávi dlhší čas bez rodičov, zvyká si na autority, nové pravidlá a kolektív.

Čo robiť pred nástupom do škôlky

Prvým krokom je pevné rozhodnutie pre vstup do škôlky, zvážiť všetky pre a proti ako aj emocionálnu zrelosť dieťaťa. Dôležité je, aby rodičia neočakávali, že nástup do škôlky prebehne úplne hladko, bez plaču a ďalších scén. Naopak, rodičia musia rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni a možno aj týždne.

 • Vhodné je pri príprave na škôlku dopriať deťom dostatok kontaktov hlavne s inými deťmi.

 • Rodičia by nemali dať najavo svoje citové rozpoloženie.

 • Je vhodné zdržiavať sa v škôlke minimum a nenechávať príliš veľa času na vyjednávanie.

 • Pred nástupom do škôlky je dôležité o nej hovoriť pozitívne.

 • Pri nástupe dochádza aj k zmene, čo sa týka režimu. Ide hlavne o vstávanie a stravovanie. Práve z tohto dôvodu sa odporúča aplikovať režim, ktorý vyžaduje škôlka, dostatočne vopred ako nastúpi.

 • V prípade ak je príležitosť je vhodné navštíviť škôlku niekoľkokrát aj počas leta, aby v čase nástupu išlo do relatívne známeho prostredia.

Každé dieťa je iné, inak zvláda stresové situácie a záťaž, inak sa vyrovnáva so zmenami ako aj s novými ľuďmi vo svojom okolí. Je rozdiel medzi tým ak si dieťa krátky čas poplače pri rannom lúčení a tým, keď preplače celý pobyt v škôlke. V prípade ak už odmieta aj jesť a piť, komunikovať a začne sa objavovať pomočovanie, pokakávanie, prípadne desivé sny a problémy so spánkom, je vhodné navštíviť odbornú pomoc (psychológa), ktorá zhodnotí situáciu a poskytne pomoc pri adaptácií na materskú školu.

Obdobie vzdoru

Hádzanie sa o zem, krik, plač... Scény kdekoľvek a kedykoľvek. Z vášho roztomilého drobca sa odrazu stáva klbko zlosti, ktoré sa za každú cenu domáha svojho aktuálneho želania. Zrejme nadišli ťažké časy obdobia vzdoru, náročné pre všetkých zúčastnených. Je to obdobie, kedy zažívajú mimoriadny prísun emócií, s ktorými si nevedia rady.

Ako pristupovať k dieťaťu a zachovať si pritom chladnú hlavu?

 • Sledujte, kedy vaše dieťa prepadá zlosti ako napr. čas počas dňa, situácie, všímajte si stresové faktory, ktoré ju vyvolávajú častejšie a snažte sa tieto faktory eliminovať na minimum.

 • Ak sa schyľuje k tejto situácii, pokúste sa dieťa vyrušiť a upriamiť pozornosť na niečo celkom iné.

 • Nepokúšajte sa dieťaťu v záchvate vysvetľovať alebo argumentovať. Len by ste sa ho znervózňovali ešte viac.

 • Nenechajte sa rozhnevať, nekričte, nedovoľte, aby ste stratili kontrolu nad sebou.

 • Vzdor môže byť spôsob akým si dieťa myslí, že získa vašu pozornosť. Uistite sa, že mu poskytujete dostatok pozornosti.

 • Neustupujte! Naučíte ho tým iba na to, že „Hádzanie sa o zem a nekonečný plač“ mu nakoniec dá presne čo chce ak vydrží dostatočne dlho.

 • Nájdite niečo pozitívne, čo dieťaťu povedať. Napr. : „Som na teba pyšná, ako rýchlo si sa dokázal ukľudniť.“

 • Vydržte! Obdobie vzdoru prejde


 

Toto by malo trojročné dieťa zvládnuť:

1. Byť bez plienok. Väčšina materských škôl neprijme dieťa, ak nie je „odplienkované“. Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.
2. Sám sa obliecť a vyzliecť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátili z prechádzky.
3. Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.
4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto štyri čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
5. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.
6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.
7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v škôlke. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do škôlky vodiť stará mama či starý otec).
8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či mikina.
9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda.
10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: - choroba, - lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, - mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, - náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, - mimoriadne udalosti v rodine alebo - účasť dieťaťa na súťažiach. V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Skôr uvedené znamená, že: - ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; ak je choré, alebo má materská škola podozrenie, že bolo choré, riaditeľ materskej školy je oprávnený pýtať od zákonného zástupcu lekárskej potvrdenie aj za tieto tri dni, - ak dieťa chýba viac ako tri dni z dôvodu choroby, riaditeľ materskej školy požaduje lekárske potvrdenie. Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ktoré, ako je už uvedené vyššie, nesmie byť staršie ako jeden deň).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria