Navigácia

Plán práce - aktivity školy

Školský rok 2017/2018

 

                                     
04.09. Slávnostné otvorenie školského roka  2017/2018  Foto... 
22.09. Účelové cvičenie - II. stupeň
25.09. Jesenná výstavka plodov
26.09. Európsky deň jazykov
23.09.-30.09 Európsky týždeň športu

 

                                      
2.10. Prednáška "Život v oblakoch" 6.roč.
2.10. Beseda so starostom obce - 6.roč.
9.10. Exkurzia Bageta - 4.A
10.10. Exkurzia Bageta - 4.B
16.10. - 20.10. Hovorme o jedle - projektové vyučovanie - 1. ročník
17.10. Divadelné predstavenie - Farma zvierat, Divadlo K.Spišáka, Nitra 8.,9.roč.
18.10. Prednáška "Znovuzrodenie lesa" 5. roč.
19.10. Dentálna hygiena - 1.,2. roč.
20.10. Divadelné predstavenie - O psíčkovi a mačičke,báb.divadlo, BA 2.roč.
27.10. Veselé Halloween vyučovanie - žiacky parlament
30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny

 

    

                             
1.11. Výstavka kníh spojená s predajom
2.11. Exkurzia OLO-spalovňa odpadov, 7.A,7.B
06.11.-10.11 Intenzívny kurz ANJ 8.roč.,9.roč.
06.11. Exkurzia - Centrum Atlantis Levice - 5.,6.,7.A
10.11. Kúzelnik Ivan - ŠKD
15.11. Exkurzia - Múzeum Ľ.Štúra v Modre - 8.roč.
15.11. Mestské múzeum Pezinok - 5.roč.
20.11. príprava žiakov na Testovanie 5 SJL a MAT
22.11. Testovanie 5 - SJL,MAT
22.11. Riaditeľské voľno - žiaci 6.- 9. ročníka
24.11. Bábkové divadlo - "Prstom na mape" 1.A,1.B,1.C
25.11. Katarínska zábava
29.11. Olympiáda zo SJL - okresné kolo

 

                            
1.12. Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže "Ochranárik ..."
4.12. Florbal - obvodné kolo
9.12. Vianočná akadémia + Vianočné trhy
11.12. Matematická olympiáda - domáce kolo
13.12. Pytagoriáda - školské kolo - P3,P4,P5
14.12. Pytagoriáda - školské kolo - P6,P7,P8
22.12. Stretnutie pri vianočnom stromčeku

 

    

16.01. - OANJ - okresné kolo

16.01. - Divadelné predstavenie - Punk rock 8.,9. roč.

17.01. - Šaliansky Maťko - okr.kolo v prednese slovenskej povesti

23.01. - Zasadnutie Rady školy

31.01. - VYDÁVANIE VÝPISU ZNÁMOK, PASOVANIE PRVÁKOV

Týždeň plný športu

Žiaci 1. stupňa s úmyslom podporovať pohyb a zdravý životný štýl sa venujú rôznym športovým aktivitám.

Foto...

 

Plán práce:

01.02. - karneval I.stupeň

02.02. - polročné prázdniny

06.02. - vých.koncert ECO H2O TOUR - celá škola

06.02. - Geografická olympiáda - okresné kolo

07.02. - Čas premien - 7.ročník

08.02. - Biologická olympiáda  - okresné kolo

12.02. - Vietnam-brána do Indočíny 6.,7. ročník

14.02. - div.predst.-Opice z našej police 2.roč.

14.02. - Valentínska pošta

15.02. - Dejepisná olympiáda - okr.kolo

15.02. - kino - ŠKD "Paddington 2"

27.02. - div.predst.-Zhavranelí bratia 1.roč.

19.02.-23.02 - lyžiarsky výcvik

2.03. - Muzikál Popoluška 1.-8. ročník

13.03. - Pytagoriáda 3.-5. ročník

14.03. - Pytagoriáda 6.-8. ročník

16.03. - Hviezdoslavov Kubín - okr.kolo

19.03. - Prednáška p.Bukovského-Zdravá výživa, 9.roč.

19.03. - Matematický klokan

21.03. Testovanie - 9 2018

22.03. - Centrum ATLANTIS Levice - 4.A,4.B

Foto...

22.03. - McDonald´ s Cup - futbal ml.žiaci

22.03. - Svetový deň vody

24.03. - Kvetný víkend

25.03. - Letečko-Veľkonočné tradície

26-03. - Otvorená hodina - 1.A

27.03. - Otvorená hodina - 1.B

28.03. - Otvorená hodina - 1.C

19.03.-23.03.- Výstavka kníh spojená s predajom

03.     - Kvíz o knihe Janka a Danka 2.A,2.B,2.C

29.03.-03.04. -Veľkonočné prázdniny

 

14.3.2018 - ŠPORTOVÝ DEŇ PRVÁKOV - Hýbte sa prváci!

Foto...

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria