Navigácia

Verejné obstarávanie Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Základná škola s materskou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Základná škola s materskou školou

Školská 11

900 26 Slovenský Grob

 

IČO 31816860

DIČ 202166800

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria